Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 14/2014

Berit Eika bliver prorektor for uddannelse

Professor og prodekan på Health, Berit Eika, bliver prorektor for uddannelse på Aarhus Universitet.

Ansættelsen af den nye prorektor blev godkendt af bestyrelsen på mødet i denne uge. Hun indgår dermed i universitetsledelsen og som formand for uddannelsesbåndet fra den 1. juni.

Berit Eika er uddannet cand.med. og har beskæftiget sig med uddannelsesområdet siden 1996. Hun var primus motor i etableringen af Center for Medicinsk Uddannelse og er medstifter af det tværgående Universitetspædagogiske Netværk på Aarhus Universitet. Hun blev udnævnt til professor i medicinsk pædagogik i 2005 og har blandt andet modtaget universitetets pædagogiske hæderspris.

Som prorektor får Berit Eika bl.a. ansvaret for at lede den fortsatte udvikling af Aarhus Universitets uddannelser og sikre en bred inddragelse i det løbende arbejde og de strategiske diskussioner. 


Årsrapport og regnskab godkendt

Aarhus Universitets bestyrelse har på sit møde den 30. april godkendt universitetets årsrapport med aktiviteter, regnskab og udvikling i det forgangne år. Universitetet kommer som ventet ud med et underskud i regnskabet for 2013.

Det blev på 141 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 6.146 mio. kr. og er større end forventet. Underskuddet dækkes via træk på egenkapitalen. I 2014 budgetteres med et mindre underskud end 2013, hvorefter der forventes at være balance i 2015.

Årsrapporten omtaler bl.a. universitetets nye strategi for 2013-2020, og at universitetet i 2014 fortsat har en målrettet indsats inden for:

 • Tiltrækning af eksterne forskningsmidler
 • Tiltrækning og fastholdelse af talent på alle niveauer
 • Institutionsakkreditering
 • Udvikling af det digitale læringsmiljø
 • Udvikling og etablering af nye platforme for erhvervssamarbejde
 • Konsolidering og udvidelse af myndighedsbetjening

Læs mere


Ekspertgruppen inddrager medarbejdere i sin analyse           

Som et led i den interne problemanalyse har ekspertgruppen opfordret alle medarbejdere til at svare på et spørgeskema om AU’s organisering og deres arbejde på Aarhus Universitet.

Universitetsledelsen håber, at universitetets medarbejdere vil deltage i undersøgelsen, så ekspertgruppen får så bredt og mangfoldigt et grundlag som muligt til analysen.

Alle svar behandles fortroligt, og resultaterne vil aldrig rapporteres på en måde, så enkeltpersoner kan genkendes, understreger formand for ekspertgruppen Torben M. Andersen.

Der er svarfrist en 7. maj.

Hvis man ved en fejl ikke har fået en mail med link til spørgeskemaundersøgelsen, kan man henvende sig til ekspertgruppen på ekspertgruppen@au.dk


Ansættelse af BSS-institutledere på plads

BSS har afsluttet ansættelsesprocessen af hovedområdets institutledere. Der er fire af de nuværende institutledere, som fortsætter. Tre institutter får ny institutleder.

De fire institutledere, som har forlænget deres kontrakter er:

 • Institut for Økonomi: Allan Würtz
 • Insitut for Marketing og Organisation: Karen Brunsø
 • Institut for Erhvervskommunikation: Christa Thomsen
 • Institut for Statskundskab: Thomas Pallesen

Og på tre institutter er der ny institutleder:

AU Herning: Jacob Kjær Eskildsen

 • Her stopper Michael Goodsite som institutleder, læs mere

Juridisk Institut: Tine Sommer

 • Instituttet siger farvel til Michael Stenicke som institutleder, læs mere

Psykologisk Institut: Carsten René Jørgensen

 • Her fratræder Henrik Høgh-Olesen som institutleder, læs mere

Dekan Svend Hylleberg præsenterer de syv institutledere og skitserer kort de udfordringer, de skal løse sammen med den øvrige fakultetsledelse. Læs her


Intern mentorordning starter op igen

15. maj er der tilmeldingsfrist til Aarhus Universitets mentorordning for VIP-medarbejdere.

Mentorordningen giver forskere på adjunktniveau mulighed for at sparre med en mere erfaren kollega om karriereveje og arbejdsliv. Tilmeldingsfristen den 15. maj gælder både mentorer (forskere på lektorniveau eller derover) og mentees (på adjunktniveau). 

Mentorordningen, der har fået navnet Styrk Talentet, startede i 2013, og det første hold af mentorer/mentees er nu halvvejs i forløbet. 


Citeret 27 procent mere end verdensgennemsnittet

Den netop offentliggjorte ranking fra Leiden viser, at forskningen fra Aarhus Universitet citeres 27% mere end verdensgennemsnittet.

Leiden-rankingen er en ren bibliometrisk ranking, der alene måler på impact. Universiteternes størrelse indgår ikke direkte i opgørelsen, men det er muligt at vælge et udsnit af institutionerne efter størrelse. Og her viser årets ranking, at Aarhus Universitet blandt de 138 største universiteter i verden ud fra impact placeres som nummer 68. Det er en fremgang fra nr. 77 i 2013.

Blandt alle universiteter i rankingen ligger AU som nr. 131 (nr. 159 i 2013)

Forskningen ved Aarhus Universitet er meget højt citeret inden for særligt tre “fields” (forskningsområder):

 • Natural sciences (nr. 48 i verden),
 • Cognitive sciences (nr. 50 i verden)
 • Social science (nr. 73 i verden)

Forskningen på Københavns Universitet citeres ifølge årets Leiden-ranking også 27 procent mere end verdensgennemsnittet. DTU ligger meget flot på opgørelsen med en impact score, der viser, at specialiserede tekniske universitet citeres 41 procent mere end verdensgennemsnittet.

Rockefeller University er nr. ét foran MIT. Ud af  de 25 øverst placerede er de 20 amerikanske. De fire europæiske blandt de øverst placerede europæiske universiteter er Cambridge, Oxford, ETH Zürich, EPFL Lausanne.

På Leiden-rankingens hjemmeside er der gode muligheder for at lave sine egne søgninger på, hvordan universiteterne placerer sig i forhold til hinanden ud fra en række forskellige parametre.


Ministeriet udsender samlede kvote 2-tal

Kvote 2-søgningen til de danske bacheloruddannelser er faldet med en enkelt procent i forhold til 2013.

Det viser de samlede tal for videregående uddannelser, som Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte i denne uge. 

I alt har 20.379 ansøgere i år haft en bacheloruddannelse som højeste prioritet på deres kvote 2-ansøgning. Aarhus Universitet har med 4.418 1.prioritetsansøgninger modtaget to procent færre end sidste år.


Tilmeldingen er åben til sommerfester

Fredag den 20. juni er der sommerfester på alle fire hovedområder. Administrative medarbejdere er naturligvis også inviteret, og backoffice-medarbejdere kan selv vælge, hvilken fest de deltager i.


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 2. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog