Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 15/2014

Otte forsknings- og uddannelsestiltag i vækstplan

Regeringen præsenterede torsdag en vækstpakke med i alt 89 forslag som opfølgning på blandt andet Produktivitetskommissionens anbefalinger. 

Flere af forslagene omhandler forskning og videregående uddannelser. Regeringen foreslår blandt andet en ny investering på tre mia.kr. i Danmarks Grundforskningsfond.

På uddannelsessiden er der blandt andet ønske om at indsætte kvalitetsmål i udviklingskontrakterne og skærpe reglerne for oprettelse af nye uddannelser.

Regeringen ønsker også at ændre dimensioneringen af studieoptaget på de videregående uddannelser. Danske Universiteter har ønsket, at ansvaret kommer til at ligge decentralt hos universiteterne, og ministeriet arbejder i øjeblikket på en model for, hvordan dimensioneringen fremover skal foregå.

Derudover indgår også regeringens strategi for tiltrækning og fastholdelse af talentfulde udlændinge i vækstpakken.


Kronik: Praksis og teori på fremtidens arbejdsmarked

Dekan Mette Thunø skrev i sin kronik i tirsdagens Jyllands-Posten, at universiteterne kan blive bedre til at integrere teori og praksis til gavn for fremtidens arbejdsmarked. Hun advarer dog mod at professionsorientere universitetsuddannelserne og samtidig forkorte dem, idet fremtidens danske arbejdsmarked ikke lader sig professionsinddele på samme måde som industrisamfundet.

Hun hæfter sig ved, at flere og flere humanistiske kandidater finder beskæftigelse i nye dele af den private sektor og stiller desuden spørgsmålstegn ved, om lønnen bør være den primære målestok for en uddannelses samfundsafkast.


Rektor på rundtur

Rektor har nu taget hul på den årlige rundtur til alle institutter, vicedirektørområder og større centre. Indtil videre er der gennemført seks institutbesøg. Alle med god tilslutning og stor spørgeløst fra medarbejderne. Debatten har indtil videre været koncentreret om lokale udfordringer efter besparelsesprocessen, økonomi, eksterne forskningsbevillinger, dimensionering af uddannelserne og ikke mindst den strategiske udvikling af Aarhus Universitet. Rektor anser besøgsrunden som særdeles værdifuld og håber, at mange medarbejdere vil møde frem og give deres mening til kende.

”Her møder jeg medarbejderne i åben og direkte dialog og får indblik i de problemstillinger, som fylder lokalt. Samtidig er det en oplagt mulighed for mig at drøfte universitetets fremadrettede udvikling med medarbejderne, siger Brian Bech Nielsen.

Tidspunkter for de enkelte besøg meldes ud lokalt. Besøgsrunden forventes afsluttet primo september.


Ny vicedirektør for økonomi

Aarhus Universitet har ansat en ny vicedirektør for økonomi. Det blev den 41-årige Niels Jørgen Rasmussen. Han kommer fra en stilling som økonomichef i Børn og Unge, Aarhus Kommune. Niels Jørgen Rasmussen tiltræder 1. juli.


Overgang til nye mailadresser sker trinvist

De kommende måneder får en stor del af medarbejderne på Aarhus Universitet ny mailadresse. Mailadressen skal afspejle, hvor medarbejderen hører til på AU. Ingen mails vil gå tabt, da der er sikret automatisk videresendelse fra den gamle mailadresse.

Alle medarbejdere skal have en mailadresse, der afspejler AU’s organisering. Det har betydning for ca. 80% af medarbejderne, som skal skifte mailadresse. Det er besluttet i universitetsledelsen, at overgangen til nye mailadresser på Aarhus Universitet skal ske på et område ad gangen.


Besparelser på årsfesten

Som et led i besparelsesprocessen på Aarhus Universitet bliver der sparet én million kroner på årsfesten. Besprelsen findes primært ved at ændre aftenfesten i Musikhuset, hvor der reduceres i antallet af eksterne gæster. Antallet af medarbejdere vil være uændret, men samlet sat betyder det, at alle gæster samles i én sal.


Minister indviede nye forskningsfaciliteter

Tre nye scannere skal styrke sundhedsforskningen og -uddannelserne ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. De blev indviet af uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen tidligere på ugen.

De nye faciliteter er de eneste af deres slags i Danmark, og de vil fremover gøre det muligt at kombinere MR-scanning, PET-scanning og optisk imaging.

I sin tale lagde ministeren blandt andet vægt på, at scannerne kan være med til at styrke forbindelserne mellem biologi og medicin og i sidste ende forbedre behandlingen af patienterne.

Det nye scanningsudstyr er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation, Velux Fonden, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.


AU søger direktør til ny sundhedssatsning

Aarhus Universitet søger lige nu en direktør, der skal opbygge og etablere Dansk Center for Sundhed (Danish Centre for Healthcare, DCH).

Centeret skal imødekomme sundhedssektorens stigende efterspørgsel efter specialviden og levere forskningsbaseret rådgivning til både offentlige myndigheder og private virksomheder. Opgaveløsningen i centeret skal foregå ved at inddrage hele universitetets faglige bredde.

DCH får status af nationalt center på linje med Aarhus Universitets tre øvrige rådgivningscentre:

Læs mere om Dansk Center for Sundhed, DCH 

Se opslaget til direktørstillingen


Stilling som prodekan for uddannelse på Health slået op 

Health har slået stillingen som prodekan for uddannelse op. Det sker efter den nuværende prodekan for uddannelse Berit Eika er blevet udnævnt som universitetets nye prorektor fra 1. juli. 


En helt forrygende kapsejlads

Det har været en helt særlig dag på Aarhus Universitet. Takket være Kapsejladsen har mere end 20.000 glade studerende været samlet i Universitetsparken til et flot show og et brag af en kamp på vandet. 

Det er et stort privilegium for Aarhus Universitet at have et studenterarrangement af så høj klasse - drevet af de studerende, for de studerende. 

Vi ønsker PF - statskundskaberne - til lykke med sejren.


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 9. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog