Otte forsknings- og uddannelsestiltag i vækstplan

Otte forsknings- og uddannelsestiltag i vækstplan

Regeringen præsenterede torsdag en vækstpakke med i alt 89 forslag som opfølgning på blandt andet Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Flere af forslagene omhandler forskning og videregående uddannelser. Blandt de meget positive nyheder er, at regeringen foreslår en ny investering på tre mia. kr. til videreførsel af Danmarks Grundforskningsfond. Fonden har med store og 10årige bevillinger været helt afgørende for udvikling af excellente danske forskningscentre de seneste godt 20 år. Derfor hilser Aarhus Universitet dette forslag meget velkommen. Det gælder også regeringens generelle ønske om at styrke universiteternes forskningssamarbejdet med virksomheder ved at afsætte 241 millioner kroner ekstra til den nye Innovationsfond.

Ikke overraskende ønsker regeringen også at ændre dimensioneringen af studieoptaget på de videregående uddannelser. Forslag hertil har været drøftet i forbindelse med udspil fra Produktivitetskommissionen og senest Kvalitetsudvalget, og ministeriet arbejder i øjeblikket på en model for, hvordan dimensioneringen fremover skal foregå.

Udspillet fra Danske Universiteter er, at ansvaret bør ligge decentralt hos universiteterne. Rektorerne har tidligere besluttet at intensivere arbejdet med den årlige dimensionering af bacheloroptaget med bl.a. fokus på enkeltuddannelser med en markant overledighed gennem en længere periode. Læs mere

Derudover indeholder vækstpakken regeringens strategi for tiltrækning og fastholdelse af talentfulde udlændinge.