Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 16/2014

Der er behov for mere inddragelse

Det er utilfredsstillende, og der er ingen tvivl om, at det er en ledelsesopgave at få rettet op på den lave opfattelse af inddragelse blandt medarbejdere og studerende, vurderer universitetsledelsen til den spørgeundersøgelse om medbestemmelse og medinddragelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde i denne uge.

Brian Bech Nielsen peger i en kommentar til undersøgelsen blandt andet på, at beslutningstempoet skal sættes ned, og at ledere skal blive bedre til at inddrage f.eks. rådgivende organer tidligere i processerne. Rapporten fra den interne ekspertgruppe, som offentliggøres primo juni, vil også blive et vigtigt led i forhold til at løse problemerne.


AU-politik for ansvarlig forskningspraksis i høring

Aarhus Universitet har netop sendt et udkast til en politik for ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet samt et forslag til et regelsæt til sikring af forskningsintegritet på universitetet ud til høring på hovedområderne.

På alle hovedområder var der i efteråret 2013 en proces med drøftelser om ansvarlig forskningspraksis på basis af et debatoplæg, som var udarbejdet af universitetets talentbånd. Høringssvarene fra hovedområderne til det debatoplæg er blevet bearbejdet af talentbåndet, som med afsæt i høringssvarene har lavet forslaget til en fælles AU-politik og regelsæt.

Sideløbende med processen på Aarhus Universitet har Uddannelses- og Forskningsministeriet været i gang med at udarbejde et dansk kodeks for forskningsintegritet. Det er sendt ud i høring sammen med universitetets forslag til en AU-politik.

Aarhus Universitet har oprettet en hjemmeside om ansvarlig forskningspraksis, hvor der er mulighed for at hente yderligere informationer om både forslag til AU-politik og det nationale kodeks.


Frivillige skyder årets MatchPoints i gang

I næste uge vil der være MatchPoints-seminar på Aarhus Universitet. Det overordnede tema i år er tillid, og en gennemgående figur i seminaret vil være den amerikanske Harvard-professor Robert Putnam, hvis forskning kredser sig om tillid som samfundskit. Robert Putnam er distinguished visiting professor på Aarhus Universitet og har været i Danmark ad flere omgange i forbindelse med sin tilknytning til universitetet. Han vil i sine oplæg i løbet af seminaret bl.a. tage udgangspunkt i den forskning, som er kommet i stand takket være forbindelsen til Danmark.

MatchPoints rækker igen i år ud mod omverdenen. Seminaret indledes med en såkaldt inspirationsdag rettet med "det frivillige Danmark" med åbning ved kulturminister Marianne Jelved. Det efterfølges af et fagligt seminar med oplæg og workshops samt et arrangement særligt for erhvervslivet.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 15. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog