Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 30/2014

Frist fredag for høringssvar

På fredag den 19. september udløber fristen for indsendelse af høringssvar til det løsningsforslag, som rektor Brian Bech Nielsen fremlagde for godt en måned siden på vegne af universitetsledelsen.

Universitetsledelsen ser frem til at modtage høringssvarene, som vil blive brugt i det videre arbejde med at rette organisationen til. Medlemmerne af universitetsledelsen påbegynder arbejdet med at drøfte og behandle de indkomne høringssvar efter høringsfristens udløb fredag den 19. september.

Høringssvar fra de vedtægtsbestemte organer så som institutfora, studienævn og samarbejdsudvalg vil blive offentliggjort den 24. september på AU’s hjemmeside. Samme dag vil universitetsledelsen melde en procesplan ud for det videre forløb.

Høringssvarene vil komme til at ligge på medarbejdere.au.dk sammen med problemanalysen og løsningsforslaget pr. 15. august.

Høringssvar fra enkeltpersoner og grupper af medarbejdere bliver derimod kun offentliggjort, hvis afsenderne ønsker det. De, der har sendt ind og ikke specifikt skrevet, at de ønsker høringssvaret offentliggjort, vil modtage en forespørgsel om dette. I er også velkommen til at skrive en mail til 2014@au.dk og gøre opmærksom på, at jeres høringssvar må offentliggøres.


Stillingen som universitetsdirektør er genopslået?

Stillingen som universitetsdirektør på Aarhus Universitet er netop genopslået med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. januar 2015. Beslutningen om at genopslå stillingen beror på et ønske om at afsøge markedet for flere kvalificerede ansøgere.

Den kommende universitetsdirektør vil få ansvaret for den fortsatte udvikling af administrationen, så den bedst muligt understøtter universitetets faglige aktiviteter.


Ekstern professor udnævnt som prodekan på Health

Professor Charlotte Ringsted tiltræder ved årsskiftet som prodekan for uddannelse på Health. Charlotte Ringsted er lige nu ansat som professor og leder af The Wilson Centre for Research in Health Professions Education på Toronto University. I perioden 2004-2013 stod hun i spidsen for Center for Klinisk Uddannelse ved Københavns Universitet. 

Charlotte Ringsted er uddannet læge fra Syddansk Universitet, og hun tog sin ph.d.-grad ved Maastricht University. 


KalenderVenlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 16. september 

 

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog