Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 31/2014

Universitetsledelsen ser frem til at behandle høringssvar

Universitetsledelsen ser frem til at behandle de mange høringssvar, der er sendt ind i forbindelse med høringsprocessen, hvor der er sidste frist i dag, hvis man ønsker at indgive et høringssvar. 

Det er positivt, at mange medarbejdere har givet sig tid til at sætte ord på, hvad de mener, er den rigtige retning for universitetet, deres fakultet, institut, center eller fagområde i administrationen.

Disse høringssvar bliver kun offentliggjort, hvis afsenderne ønsker det, mens høringssvar fra vedtægtsbestemte organer helt automatisk er offentlige.

Fristen for høringsprocessen udløber som sagt i dag, fredag den 19. september, ved midnat, og herefter går universitetsledelsen i gang med at læse og behandle dem.

Onsdag den 24. september meldes en plan ud for den kommende proces. Samme dag bliver høringssvarene fra de vedtægtsbestemte organer lagt på hjemmesiden sammen med de høringssvar, hvor afsenderen har ønsket offentliggørelse. 


Tid til MUS

Der er lagt op til, at der afholdes MUS i september, oktober og november for medarbejdere på Aarhus Universitet.

For mange medarbejdere har det seneste år budt på udfordringer på universitetet som arbejdsplads med besparelser, afskedigelser, problemanalyse og netop nu høring om nye ændringer. Derfor kan MUS være særligt nyttigt for mange i år.

Det er her, der sættes ord på faglighed, udviklingsmuligheder og -ønsker samt trivsel. For at gøre det enkelt at gå til og sikre en vellykket MUS har Aarhus Universitet et MUS-koncept, som er skræddersyet til universitetet. Det er udarbejdet i en proces med inddragelse af repræsentanter fra TR-systemet, institutledere, administrative ledere og AU HR. Konceptet trækker desuden på erfaringer fra andre universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder.

MUS er et vedtægtsbestemt udviklingsredskab til gavn for såvel medarbejderen som universitetet. 


Mindekonference for Dale T. Mortensen

Institut for Økonomi og Northwestern University afholder 21. oktober en konference til ære for professor og Nobelprisvinder Dale T. Mortensen. 

Dale T. Mortensen var professor i økonomi på Northwestern University og modtog i 2010 Nobelprisen for sin forskning i markeder med søgefriktion. Han blev tilknyttet Aarhus Universitet som Niels Bohr-professor i 2006, men havde samarbejdet med forskere på AU siden slutningen af halvfemserne.

Dale T. Mortensen afgik ved døden den 9. januar 2014. 

Mindekonferencen afholdes hos Aarhus Institute of Advanced Studies den 21. oktober kl. 8.30-17.


Ministeriet søger inspiration om social mobilitet

Styrelsen for Videregående Uddannelser besøgte i sidste uge Aarhus Universitet for at få inspiration til indsatsen for social mobilitet. Det skete som led i uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens planer om at indsamle og offentliggøre data for social mobilitet på de enkelte uddannelser. 

På mødet med styrelsen præsenterede de fire fakulteter lokale tiltag, der medvirker til at gøre det lettere at bryde den sociale arv. Tiltagene vedrører både rekruttering, optagelse og fastholdelse, men har det til fælles, at de imødekommer nogle af de særlige udfordringer, som gør sig gældende for mange af de såkaldte mønsterbrydere. 

Initiativerne omfatter blandt andet øget kvote 2-optag, mentorordninger, kurser i studieteknik, samt projekter som SubUniversity og ALFA.

Ved mødet fremlagde deltagerne fra Aarhus Universitet også nogle af de udfordringer, som de mener, at fremdriftsreformen fører med sig i forhold til social mobilitet. 

Social mobilitet indgår blandt de pligtige mål, som ministeren har bedt universiteterne om at indskrive i udviklingskontrakterne 2015-2017. 


Ny QS-ranking

AU er indplaceret som nr. 96 på QS-rankingen for 2014, som blev offentliggjort i denne uge. Den helt afgørende indikator i QS-ranglisten er ”Academic Reputation”, der vægter 40%. Her er der fremgang for AU. Det er der ligeledes på to øvrige indikatorer: employer reputation og citation per faculty.

Derimod er der tilbagegang på de to internationale indikatorer, henholdsvis andelen af internationale forskere og andelen af internationale studerende samt på forholdet mellem forskere og studerende. De senere års øgede optag betyder, at ratioen af forskere pr. studerende er faldende.

Samlet set er AU faldet fem pladser i forhold til sidste år.

Ud over den overordende rangliste offentliggør QS også ”faculty rankings” inden for fem brede fagområder. På faculty rankings ligger AU placeret som nr. 76 for Arts, nr. 64 i Life Sciences/Medicine og nr. 62 i Social Sciences.


Kalender