Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2014

Kompetenceudvikling til afskedigede medarbejdere

Tre bevillinger skal sikre kompetenceudvikling til de medarbejdere, som Aarhus Universitet desværre må tage afsked med. 

Fonden til udvikling af statslige Arbejdspladser (FUSA) har bevilget 10.000 kr. i gennemsnit pr. opsagt medarbejder, der gennemfører et kompetenceudviklingstiltag – svarende til ca. 1,8 mio. kr. Derudover supplerer universitetet efter ønske fra fællestillidsrepræsentanterne med yderligere 1,5 mio. af de centrale midler, mens varslingsfonden bidrager med 350.000 kroner, således at den samlede pulje ender på ca. 3,6 mio. kr., hvis alle gennemfører et kompetenceforløb.

Midlerne er øremærket til afskedigede medarbejdere og medarbejdere, som har konverteret en påtænkt afskedigelse til en frivillig fratrædelse. De skal anvendes til målrettet udvikling af den enkeltes faglige kompetencer. 


Universiteter går sammen om at justere optag

Fra 2015 vil universiteterne i højere grad inddrage efterspørgslen fra arbejdsmarkedet, når der optages nye bachelorstuderende.

Udbuddet af studiepladser afspejler i forvejen signalerne fra arbejdsmarkedet, idet flere uddannelser på nuværende tidspunkt må afvise kvalificerede ansøgere, men den nye aftale betyder, at universiteterne fremover koordinerer det samlede udbud i fællesskab.

Det kan betyde, at antallet af studiepladser sænkes på uddannelser med markant ledighed, mens det kan hæves på uddannelser, hvor efterspørgslen igennem en længere periode har været særligt stor.

Det grundlæggende analysearbejde af arbejdsmarkedet og forslag til justering af optaget skal foregå på universiteterne lokalt. Opgørelsen af ledighed bliver ikke det eneste kriterium, som får indflydelse på antallet af studiepladser, og eventuelle justeringer sker på baggrund af tal, der synliggør tendenser over en årrække. Danske Universiteter vil nu gå i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få leveret ledighedsdata, der afspejler akademikeres karriereforløb i højere grad end de nuværende tal.

Der er endnu ikke udarbejdet en plan for udformning og implementering af handlingsplanen på Aarhus Universitet. Det kommer til at foregå i samarbejde med underviserne, studerende og relevante organer, herunder studienævn.


Kommissorium for intern problemanalyse på plads

Efter en række drøftelser mellem analysepanelet og universitetsledelsen er der nu et kommissorium for den interne problemanalyse på plads.

Universitetsledelsen har sat pris på samarbejdet med analysepanelet, som bl.a. har bidraget med input, som panelets medlemmer har fra kolleger og medarbejdere rundt om i organisationen.

Ekspertgruppen kan nu komme i gang med analysen på baggrund af et bredt kommissorium. Der er i kommissoriet formuleret tre problemfelter, som problemanalysen skal belyse: ledelsesnærvær, medarbejder- og studenterinddragelse samt administrativ understøttelse.

Ekpertgruppen har planlagt en række aktiviteter for at få bidrag til analysen fra institutter og administration.


Institutleder fra Juridisk Institut vil forske igen

Michael Steinicke fratræder pr. 1. juni sin stilling som institutleder på Juridisk Institut. Han har ønsket at vende tilbage til sit professorat, hvor hans primære forskningsinteresse er inden for udbudsret, EU-ret samt international og dansk markeds- og konkurrenceret.


Strategiske forskningspriser gik til to AU-forskere

Dang Quang Svend Le og Dorthe Bomholdt Ravnsbæk – begge tilknyttet iNANO på Aarhus Universitet – modtog tidligere på ugen de såkaldte Strategic Research Awards.

Dang Quang Svend Le, der forsker i anvendelse af stamceller, modtog prisen for fremragende strategisk forskning med stort innovationspotentiale, mens Dorthe Bomholdt Ravnsbæks arbejde med materialer til hydrogen-opbevaring modtog prisen for bredt internationalt samarbejde.

Priserne blev uddelt af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i anledning af Det Strategiske Forskningsråds årsdag.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 14. marts 2014

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog