Nyhedsbrev fra universitetsledelsen -

særlig meddelelse fra universitetsledelsen

Efter en grundig og tidskrævende proces kunne universitetsledelsen torsdag den 20. februar melde ud, at universitetet samlet set forventer at skulle sige farvel til lige godt 350 medarbejdere. Cirka 190 medarbejdere påtænktes opsagt, mens det ser ud til, at ca. 160 får en frivillig fratrædelse. Dertil kommer, at ca. 40 medarbejdere har fået en seniorordning.  

“Jeg er ked af det på den enkeltes vegne, og det bliver en svær tid – både for dem, som mister deres job og arbejdsplads, og for dem, som bliver tilbage,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Breve om påtænkte afskedigelser (partshøringsbreve) udleveres den 24.-26. februar.