Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2015

Kvalitet til debat ved Uddannelsesmødet 2015

Fuldtidsstudier og praksiskobling var blandt temaerne på dette års Uddannelsesmøde, som blev afholdt 9.-10. april.

Forud for mødet havde rektor Brian Bech Nielsen lanceret universitetsledelsens forslag om, at specialeperioden bør være længere. Forslaget blev også lanceret i Politiken torsdag op til mødet. Udgangspunktet er, at specialet skal være kronjuvelen i kandidatuddannelsen, og at et speciale på 60 ECTS-points placeret på 3. og 4. semester vil styrke uddannelseskvaliteten, forskningsintegrationen og mulighederne for at inddrage eksterne partnere.

Aarhus Universitet indgår sammen med Danske Universiteter desuden i oplægget “Fælles om god uddannelse”, som de videregående uddannelsesinstitutioner sammen med uddannelses- og forskningsministeren havde udarbejdet inden Uddannelsesmødet. Der er tale om et gyldent kompromis mellem de videregående uddannelsesinstitutioners ønsker, og de politiske realiteter set i forhold til det kommende valg. Papiret er bygget op om fire temaer, som skal styrke uddannelseskvaliteten: mere prestige i undervisning, fortsat fokus på fuldtidsstudier, øget indsats for bedre praktik og udvikling af optagelsesformerne.

Til hvert tema er knyttet en række initiativer, som parterne har givet hinanden håndslag på at arbejde videre med. Herunder blandt andet opblødning af regler på eksamensområdet og afskaffelse af 1,08-karakterbonussen for tidlig studiestart.

 


AUFF stiller forslag om fond til oprensning af Høfde 42

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) har til den kommende generalforsamling i Auriga Industries A/S fremsat et forslag om, at virksomheden donerer 125 mio. kr. af salgsprovenuet til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond, der skal være at yde støtte til oprensning af jordforurening i Lemvig Kommune. Det er først og fremmest oprensning af Høfde 42, der tænkes på. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget er der samtidig indgået en aftale med Region Midtjylland om, at regionen krone til krone skyder et tilsvarende beløb i oprensningen af Høfde 42.

AUFF ejer knap 39 pct. af aktierne og sidder på 80 pct. af stemmerne, men ifølge reglerne om mindretalsbeskyttelse skal fonden samle 90 pct. af stemmerne og 90 pct. af den kapital, der er til stede på generalforsamlingen. Forskningsfonden har undersøgt, om den selv kan donere beløbet til oprensning, men det vil kræve en ændring af fundatsens uddelingsformål. Det er ikke muligt, for det kræver, at fondens formål enten er blevet umuligt eller ulovligt. Ingen af delene er tilfældet, da fondens formål er at støtte forskning ved Aarhus Universitet.

I 1987 blev det ved Vestre Landsret endeligt fastslået, at Auriga A/S er ikke juridisk forpligtet til at rense op på høfde 42, men som formand for Forskningsfonden Brian Bech Nielsen udtrykker det, så har salget åbnet for en god mulighed for, at aktionærene påtager sig et samfundsmæssigt ansvar og hjælper med til at at få ryddet op. Det giver giver både medarbejdere, egnen og virksomhed de bedst mulige betingelser.

De 125. mio. kroner udgør 1,5 procent af provenuet. 


Revision af hjemmesiden og nye rammer for profilering

En overordnet styregruppe og fire arbejdsgrupper skal resten af året arbejde med universitetets overordnede profileringstiltag, kommunikationspraksis og revision af AU's hjemmeside med henblik på bedre brugervenlighed. De fire arbejdsgrupper skal henholdsvis have særligt fokus på:

  • den eksterne hjemmeside
  • "intranet"/interne hjemmesider til studerende
  • "intranet"/interne hjemmesider til medarbejdere
  • god intern og ekstern kommunikationspraksis og profilering, herunder anbefalinger til afløsning af den gamle brandingstrategi

Den overordnede styregruppe skal bestå af medarbejdere og ledere fra forskellige niveauer i organisationen. I arbejdsgrupperne skal der være medarbejdere med fagkompetence inden for området og studenterrepræsentanter.

Hverken styregruppe eller arbejdsgrupper er nedsat endnu. Dekanerne står for snarest at melde VIP-medlemmer ind til arbejdsgrupperne. Det er styregruppen, med universitetsdirektør Jane Kraglund for bordenden, der nedsætter arbejdsgrupperne. 

De akademiske råd vil også deltage i arbejdet, og en række brugerpaneler skal senere kommentere forslagene fra arbejdsgrupperne. Styregruppen vil i øvrigt særligt inddrage Aarhus BSS, ingeniørområdet og Institut for Uddannelse og Pædagogik, da de tre fagfelter har særlige profileringsbehov.


Bedre ansøgninger til Horizon2020

Forskningsstøtteenheden afholder tre arrangementer med Dr. Seán McCarthy d. 3. og 4. juni. Dr. McCarthy kommer med input til, hvordan man udarbejder professionelle og konkurrencedygtige projektansøgninger, skriver abstracts og impact-afsnit, der har gennemslagskraft, og som sælger projektet til evaluatorer.

Der vil blive holdt to kurser og en workshop.

Læs mere om de tre arrangementer og Dr. McCarthy:


Kalender

  • 20.-21. april: Dialogforum, Danske Universiteter
  • 23.-25. april: Forskningens Døgn
  • 24. april: Kapsejladsen 2015
  • 29. april: bestyrelsesmøde
  • 30. april: generalforsamling i Auriga Industries A/S
  • 28. maj: Uddeling af Holst-Knudsens Videnskabspriser og AUFF's ph.d.-priser

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 14. april 2015

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog