2015


Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen indeholder information om aktuelle aktiviteter og diskussioner til medarbejdere på Aarhus Universitet og udkommer sædvanligvis hver uge. På denne side kan du se de nyhedsbreve, der er udsendt i 2015.

Se nyhedsbreve fra universitetsledelsen fra 2014

Nr. 1 | Nr. 2Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 19 | Nr. 20 | Nr. 21 | nr. 22 | Nr. 23 | Nr. 24 | Nr. 25 | Nr. 26 |ekstra | Nr. 27 | Nr. 28 | Nr. 29 | Nr. 30 | Nr. 31 | Nr. 32 | Nr. 33 | Nr. 34 | Nr. 35 | Nr. 36 | Nr. 37 | Nr. 38 | Nr. 39  

 

Nyhedsbrev nr. 40 (23.12.15)

Glædelig jul og godt nytår fra universitetsledelsen • Ny direktør: man skal have blik for helheden • Ny prodekan på Science and Technology • Institutleder ansat på BTECH • Sapere Aude-bevillinger til 11 yngre forskere på Aarhus Universitet • Kursen sat mod nye danske forskningsfaciliteter • AIAS Fellowships er nu åbne for ansøgning • Ny indkøbspolitik skal understøtte lokale behov • Kalender

Nyhedsbrev nr. 39 (11.12.15)

Rektor: Universiteterne har brug for langsigtede politiske forlig • Udvikling af undervisning styrkes på AU • Aarhus Universitetshospital er landets bedste • Forskningsbaseret myndighedsbetjening i fokus på konference • Nyt dimensioneringskrav overrasker Danske Universiteter • Nyt ansigt i fakultetsledelsen på Aarhus BSS • Det Frie Forskningsråd tilbagekalder opslag • Internt seminar om ansvarlig forskningspraksis • Danske forskere tager pæn bid af EU-midler • Skærpet beredskabsmæssig indsats på AU i 2016 • Kalender

Nyhedsbrev nr. 38 (04.12.15)

Økonomien i balance – men store udfordringer venter • Arnold Boon tiltræder som universitetsdirektør 1. januar • Nyt fælles tandfagligt institut • Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen • Science and Technology går over til semesterstruktur • Rektorkæden fylder 80 år i dag • Kalender

Nyhedsbrev nr. 37 (27.11.15)

Danske Universiteter indsender høringssvar om fondsbeskatningsloven • To nye ERC-projekter på Aarhus Universitet • 13 ph.d.-projekter styrker skoleforskningen • Nye sundhedspolitiske debatindlæg • Kalender

Nyhedsbrev nr. 36 (20.11.15)

Prorektor: gode takter i ændringer af fremdriftsreform • Stem til universitetsvalget • Nyt forskningscenter for Små og Mellemstore Virksomheder • Peter Munk Christiansen i spidsen for Institut for Statskundskab • Aarhus og Østjylland kan fejre 100 år med ingeniøruddannelser • Kalender 

Nyhedsbrev nr. 35 (13.11.15)

MatchPoints 2015 sætter geopolitik på dagsordenen • Undervisningsevalueringer skal styrke kvaliteten • Prorektor: Foren forskning og undervisning • Kalender  

Nyhedsbrev nr. 34 (06.11.15)

Bestyrelsen fastsætter mål for egenkapitalens størrelse • Ny opdeling i strategiske midler og driftsmidler • Kønsbalancen skal forbedres på AU • Brandfare undersøgt og afvist • AU ansætter international chef og forskningsstøttechef • Universitetsledere: Dårlig investering at beskære talent og gode ideer • Kalender  

Nyhedsbrev nr. 33 (30.10.15)

Forskningsreserven fordelt, men stadig bekymrende udvikling • Dansk grundskoleforskning har højt niveau • Nyt center skal fremme danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger • Hør om erfaringer med at ansøge om et grundforskningscenter • Gode rankingnyheder til endnu to fagmiljøer • Aarhus Universitet er vært for international konference om Arktis • Health bidrager til den politiske debat • Ny vicedirektør for AU HR bliver Anne Lindholm Behnk • Brandvagt overvåger taget på Navitas • Kalender

Nyhedsbrev nr. 32 (02.10.15)

Regeringen sætter taxametersystem til debat • Tre forskere fra Aarhus Universitet blandt verdens 1% mest citerede • Stillingen som universitetsdirektør slået op • DFF-bevillinger til vækstlaget på AU
 • Kalender

Nyhedsbrev nr. 31 (29.09.15)

Finanslovsforslag: En hård beskæring af forsknings- og uddannelsesmidlerne • 
Aarhus Universitet vil styrke tilbud til gymnasielærere
 • Brian Bech Nielsen: Forskerne skal kunne argumentere frit i medierne • 
Niels Lehmann konstitueret som prodekan på Arts • 
Claus Holm ansat som institutleder på DPU • 
Ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet • 
MIT åbner dørene for danske forskertalenter • 
Fokus på eksamenssnyd • 
Dekaner: Forskningsmidler betaler tandlægeuddannelse
 • Kalender

Nyhedsbrev nr. 30 - er ikke tilgængelig i øjeblikket grundet teknisk fejl - der arbejdes på sagen

Nyhedsbrev nr. 29 (11.09.15)

Aarhus Universitet fejrer fødselsdag • Rektor midlertidig universitetsdirektør • Ny ledelsesstruktur på Arts • Poul Nissen modtager som første dansker Gregori Aminoffs prisen • Medarbejdere og studerende samler ind til Syrien • Kalender

Nyhedsbrev nr. 28 (04.09.15)

Rådgivere og medlemmer til udvalget for ansvarlig forskningspraksis er udpeget • Nyt formandskab i rektorkollegiet • Carlsberg-pris til Andreas Roepstorff • NordForsk-bevilling til tværfagligt AU-samarbejde • Årsfestbreve udsendt • Kalender

Nyhedsbrev nr. 27 (31.08.15)

Uberettiget kritik af universitetet • Stillingen som vicedirektør for AU HR er slået op • AU’s personalepolitik bliver opdateret • Ny institutleder på Institut for Virksomhedsledelse • Kalender

Ekstra nyhedsbrev fra universitetsledelsen (25.08.15)

Universitetsdirektør Jane Kraglund bliver ny direktør for Region Syddanmark

Nyhedsbrev nr. 26 (21.08.15)

Tidsplan klar for APV-måling på Aarhus Universitet • Fordobling af kvote 2-optaget fra 2016 på medicin • God mulighed for at synliggøre AU's aktiviteter og bidrag • Husk frist for tilmelding til årsfesten i dag • Husk reduceret pris på kursusstedet Sandbjerg • Kalender

Nyhedsbrev nr. 25 (17.08.15)

Optagelse følger prognoser • Aarhus Universitet nr. 73 på ny Shanghai-ranking • AU satser på at hjemtage flere midler fra private fonde • Rektor og direktør i gang med besøgsrunder • Uddannelsesdag om bedre inddragelse af digitale platforme • Gratis tilmelding til Folkeuniversitetet åbner 18. august • Aarhus Festuge med forskningsformidling • Buer foran Vandrehallen skal genopbygges • Kalender

Nyhedsbrev nr. 24 (11.08.15)  

Fortsat vækst for AU Summer University • Tiltrædelsesreception for ny dekan på Aarhus BSS • Årsfestinvitationer til medarbejdere er sendt ud • Kalender

Nyhedsbrev nr. 23 (10.07.15)

Ansøgerfremgang på syv procent • Tåge umuliggjorde Dronningens og landsstyreformandens indvielse af Villum Research Station • Planlagt rokade skal samle fagmiljøer • Kalender

Nyhedsbrev nr. 22 (03.07.15)

Sommerhilsen fra rektor Brian Bech Nielsen • ERC Advanced Grant til Ivan Damgård fra institut for Datalogi • Højt internationalt niveau på ph.d.-skolerne • Første særlig rådgiver i ansvarlig forskningspraksis er tiltrådt • Støtte til ni forskernetværk på tværs af fakulteterne • Kvalificeret ansættelsesstop ophører • Kalender 

Nyhedsbrev nr. 21 (26.06.15)

10 AU-forskere modtager tilsammen 77 millioner kr. til fri forskning • Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen • Ændringer i institutnavne på Arts • Konstituering af vicedirektør for AU HR på plads • Konstitueringer på Health • Tid til at indstille kandidater til EliteForsk 2016 • Ny ”virkemidler” fra AUFF • Ny direktør for Incuba • Kalender

Nyhedsbrev nr. 20 (18.06.15)

Dekan på Aarhus BSS • Tiltrædelsesreception for Johnny Laursen • Klaus Lønne Ingvartsen fortsætter som institutleder • 54 DFF-bevillinger til Aarhus-forskere • Hvordan når vi højeste kvalitet i uddannelse og forskning? • DI ser gerne etårige specialer • Beslutning om fusion af SKT og IO er udsat til december • Kalender

Nyhedsbrev nr. 19 (09.06.15)

Intern ledelsesdebat om kvalitet • AU sætter uddannelse og forskning til debat på folkemødet • Markant synlighed for AU-uddannelser op til studievalg • Grundforskningscenter indviet • Erik Østergaard fortsætter som institutleder • AU fejrer Danmarks diplomatiske relationer med Kina • Kalender

Nyhedsbrev nr. 18 (29.05.15)

Johnny Laursen ansat pr. 1. juni som dekan på Arts • Spadestik på Danmarks første partikelcenter • Nyt NMR-spektroskop indvies • Ledermøde om kompetenceudvikling • Billigere ophold på Sandbjerg • Kalender

Nyhedsbrev nr. 17 (22.05.15)

Nyt anlæg i Foulum omdanner græs til bioolie • Nyt diabetescenter åbner i Aarhus • Høring om fusion mellem SKT og Odontologi • Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
 • Internet Week Aarhus-succes gentages • AU har fået formandsskabet for FN-børnecenter • Ny ranking fra Leiden • Kalender

Nyhedsbrev nr. 16 (08.04.15)

AU er hovedarrangør af europæisk konference om klimatilpasning • Louise Gade fratræder som vicedirektør for HR • Internationalt panel roser forskeruddannelsen på Health • institutnavne endeligt på plads på Aarhus BSS • Kalender

Nyhedsbrev nr. 15 (04.05.15)

Økonomien genoprettet og fokus på kvalitet • Forslag om fond til oprensning af Høfde 42 faldt på generalforsamling • AU deltager i folkemøde på Bornholm

Nyhedsbrev nr. 14 (27.04.15)

Forskningens Døgn med hyldest til forskningsformidling • Kapsejlads bidrager til helt særligt studiemiljø • AIAS en del af prestigiøst selskab • Den første Horizon2020-milliard til Danmark • Prorektor: Stress skal forebygges fra flere kanter • Kalender

Nyhedsbrev nr. 13 (17.04.15)

Dekanstillingen på Aarhus BSS slået op • Ny profileringsstrategi for Aarhus BSS • Forskningens Døgn samler fremtidens teknologier • Universitetsparken er atter ramme om kapsejlads • AU-midler til tværgående netværk • Kalender

Nyhedsbrev nr. 12 (14.04.15)

Kvalitet til debat ved Uddannelsesmødet 2015 • Aarhus Universitets Forskningsfond stiller forslag om fond til oprensning af Høfde 42 • Revision af hjemmesiden og nye rammer for profilering • Bedre ansøgninger til Horizon2020 • Kalender 

Nyhedsbrev nr. 11 (27.03.15)

Nye fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på AU • To vicedirektører tiltræder 1. maj • Nye datarapporter skal bidrage til at udvikle AU’s uddannelser • To institutledere stopper på Aarhus BSS • AU-bygninger bliver renset for PCB • Ny millionbevilling til IPSYCH • Kalender

Nyhedsbrev nr. 10 (23.03.15)

Høje kvote 2-ansøgertal fortsætter • Mere samarbejde med sydafrikanske forskere • Tydelig angivelse af administrativ service • kalender

Nyhedsbrev nr. 9 (17.03.15)

Mentorer skaber bedre studievalg • Rapport om myndighedsbetjening: Universiteter opfylder mål • Millionbevillinger til AU-forskere • Samtaler i gang til vicedirektørstillinger • DHL - åben for tilmelding • Innovationsfonden holder informationsmøde på universiteterne • kalender

Nyhedsbrev nr. 8 (06.03.15)

CEI, EVU, Karriere og Alumne skal drives mere fagnært • Underskrift på aftale om partikelaccelerator • Strejke forhindrede indvielse af forskningsstation • ERC Starting Grant til kvantefysiker • Ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab • Ny standard for brugernavne i AU's it-systemer • Kalender

Nyhedsbrev nr. 7 (27.02.15)

Syv AU-forskere blandt årets EliteForsk-modtagere
 • Dekan vender tilbage til professorgerningen • Dekanstilling på Arts er slået op • Færre falder fra på første studieår • Fire forslag, der kan styrke internationaliseringen • Apple bliver nabo til AU i Foulum • AU indvier forskningsstation i Grønland • Kalender

Nyhedsbrev nr. 6 (20.02.15)

Vicedirektørstillinger er slået op • DFF-millioner til postdocs på AU • Del din forskning til Forskningens Døgn • MatchPoint Seminar 2015 om sikkerhed i Arktis • AIAS annoncerer 'Call for Posters' • U-days hjælper med at afklare studievalg • Vær med til Århundredets Festival om eksistens • Kalender

Nyhedsbrev nr. 5 (06.02.15)

Ny studenterrepræsentant i AUs bestyrelse • Akademisk råd på Arts har fået ny formand • Ny formand for Det Frie Forskningsråd i sundhed og sygdom • AU åbner nyt grundforskningscenter for arkæologi • Ni nye fellows på AIAS • Ny webportal til AU-alumner • Kalender

Nyhedsbrev nr. 4 (30.01.15)

Organiseringen af administration og fakulteter tager form • Afsluttende rapport fra Kvalitetsudvalget • Klimapartnerskab skal skabe vækst i Østjylland • Kalender

Nyhedsbrev nr. 3 (26.01.15)

Udmelding om beslutninger som opfølgning på problemanalyse kommer i flere tempi • Fagmiljøerne mere synlige i rekrutteringen • Hanne Mohr takker af som leder for SKT • AU-forsker skal lede nyt EU-projekt • DANDRITE-gruppeleder får ERC Starting Grant • Kalender

Nyhedsbrev nr. 2 (16.01.15)

Blackboard bredes ud i 2015 • Ansættelsesstop i enhedsadministrationen forlænges • Jane Kraglund viderefører driften af IT og digitale medier • Ny centerleder på iNANO • Navitas ramt af stormskade • AUFF indkalder ansøgninger til publikationsstøtte • AU-fødevareforskning høster millioner • AU-forskere i spidsen for nyt diabetes-forskningsprojekt • Unge ST-talenter får millionbevilling af Villum Fonden • Kalender

Nyhedsbrev nr. 1 (09.01.15)

Nye udviklingskontrakter til universiteterne • Jane Kraglund er tiltrådt som direktør • Ny prodekan på Health • Christina Breddam fratræder som vicedirektør for IT og digitale medier • Styrket samarbejde med VIA • Kom gratis på Folkeuniversitetet – tilmelding åbner den 12. januar • ERC Starting Grant til geoscience-forsker • Tidligere dekan er afgået ved døden • Kalender