Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 15/2015

Økonomien genoprettet og fokus på kvalitet

Aarhus Universitet har genoprettet den økonomiske balance. Det er den overordnede konklusion i årsrapporten 2014, som bestyrelsen netop har godkendt på sit møde den 29. april.

Det endelige resultat for 2014 blev et underskud på 12 millioner kroner. Det fremgår af Aarhus Universitets regnskab. Der var budgetteret med et underskud på 60 millioner kroner. Aarhus Universitet står godt i forhold til at forfølge sine ambitiøse mål, forklarer bestyrelsesformand Michael Christiansen. 

Universitetet har skabt et godt fundament til at leve op til eksterne krav og samtidig indfri vores eget ønske om at hæve barren for kvaliteten for de to kerneydelser, forskning og uddannelse, supplerer rektor Brian Bech Nielsen. 


Forslag om fond til oprensning af Høfde 42 faldt på generalforsamling

Aarhus Universitets Forskningsfond havde på generalforsamlingen den 30. april i Auriga Industries A/S stillet et forslag om, at aktionærerne skulle afsætte 125 mio. kr. eller 1,5 % af salgsprovenuet til oprensning af Høfde 42 i Lemvig.

Forslaget var stillet med mindretalsbeskyttelse og faldt, da der ikke var de nødvendige 90 % tilslutning fra den tilstedeværende kapital eller det tilstedeværende antal stemmer. 92,49 procent af de afgivne stemmer var for forslaget. Der var til gengæld kun 61,10 procent af den tilstedeværende aktiekapital, som stemte, og derfor faldt forslaget. Forskningsfonden sidder på 87 % af stemmerne og 38 % af aktiekapitalen.

Forskningsfonden må pga. fondens meget restriktive uddelingsformål ikke donere penge til oprensning, når først provenuet er fordelt til aktionærerne – men havde efter forhandlinger med Erhvervsstyrelsen fået tilladelse til at stille forslaget om, at aktionærerne i Auriga før uddeling kunne afsætte penge til en oprensningsfond. 

Det var en meget ærgerlig formand for forskningsfonden, Brian Bech Nielsen, der måtte konstatere, at forslaget ikke blev vedtaget.

”Jeg hæfter mig ved, at der var flertal for forslaget både blandt de tilstedeværende stemmer og kapitalen. Som jeg ser det, har vi forpasset en gylden mulighed for at sætte skub i oprensningen af Høfde 42 sammen med regionen til glæde for miljøet, egnen, og ikke mindst medarbejderne på det nu tidligere Cheminova. Forskningsfonden har jo ikke ændret opfattelse, fordi afstemningen gik os imod, men det bliver meget svært at se, hvordan vi ud over donationer til forskningsprojekter i jordforurening nu kan bidrage til oprensning – og det fjerner jo ikke problemet,” sagde Brian Bech Nielsen umiddelbart efter generalforsamlingen. 


AU deltager i folkemøde på Bornholm

Aarhus Universitet er vært for en række uddannelses- og forskningspolitiske debatter samt forskningspræsentationer på årets folkemøde på Bornholm den 11.-14. juni 2015. Programmet er så småt ved at være på plads og byder blandt andet på:

Torsdag:

Tre temadebatter om kvaliteten i Danmarks uddannelser: grundskolen, gymnasieskolen og videregående uddannelse

Fredag:

Temadag om havet og bæredygtighed

Lørdag:

Temadebat om henholdsvis velfærdsteknologi, myndighedsbetjening og valg, Tænkepause om Loven samt workshop om mad og sensorik

Søndag:

Rundvisning på skibet


Ligesom sidste år vil samtlige arrangementer blive afholdt på forskningsskibet Aurora, der ligger i Allinge Havn under folkemødet. Programmet bliver lagt i samarbejde med henholdsvis Folkeuniversitetet og Aarhus Kommune.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du også skal deltage i Folkemødet. For mere information om AU’s deltagelse kontakt Rikke S. Lindhard på rsl@au.dk.


Kalender

  • 28. maj: Holst-Knudsen prisoverrækkelse
  • 17. juni: bestyrelsesmøde 


Med venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 4. maj  

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog