Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 17/2015

Nyt anlæg i Foulum omdanner græs til bioolie 

Fredag den 22. maj 2015 indvies et pilotanlæg til hydrotermisk forvæskning (Hydro Thermal Liquefaction – HTL) af biomasse med henblik på at producere bio-olie, der kan iblandes eller erstatte brændstoffer og kemikalier.

Det ny anlæg er en del af en større satsning – BioBase - inden for bioraffinering og biobaseret produktion, som Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket.


Nyt diabetescenter åbner i Aarhus

Fredag den 22. maj åbner et nyt forskningscenter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Det nye center, The International Diabetic Neuropathy Consortium (INDC), vil forske i, hvordan man kan forhindre nervebetændelse som følge af diabetes, også kaldet diabetisk nervesygdom. 

I Danmark lider 320.000 personer af diabetes, og hvert år får yderligere 30.000 danskere en diabetesdiagnose. Op mod halvdelen af alle diabetikere rammes af nervebetændelse, der i værste fald kan føre til amputation. 


Høring om fusion mellem SKT og Odontologi

Dekan Allan Flyvbjerg på Health inviterer medarbejderne til at bidrage med deres overvejelser om, hvilke konkrete muligheder en fusion mellem SKT og Institut for Odontologi kan give – særligt i forhold til at forbedre undervisning i det odontologiske teams arbejdsfællesskab og fælles uddannelseselementer.

Høringsfasen varer frem til 9. juni, og høringssvarene vil sammen med forslaget blive forelagt Aarhus Universitets bestyrelse til drøftelse og beslutning den 17. juni 2015.


Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris?

Torsdag d. 28. maj uddeler Aarhus Universitet én af Danmarks ældste og fornemste priser: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris. Prisen på 100.000 kr. uddeles til to forskere, som har udmærket sig på allerhøjeste niveau. Ved samme lejlighed uddeler Aarhus Universitets Forskningsfond fem ph.d.-priser. Arrangementet finder sted i Aulaen fra kl. 11.00-13.30, og der er stadig ledige pladser.

  • Læs mere og tilmeld dig her


Internet Week Aarhus-succes gentages

Aarhus Universitet er for andet år i træk medarrangør af Internet Week Denmark 1.-5. juni. Festivalen er en faglig festival, der fejrer internettet og den digitale økonomi. Ideen bag Internet Week Denmark stammer fra Smart Aarhus, der er et partnerskab mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og en række institutioner og virksomheder. Universitetet bidrager til arrangementet ved at stille viden til rådighed.


AU har fået formandsskabet for FN-børnecenter

Frem til udgangen af 2018 holder Juridisk Institut på Aarhus BSS formandskabet for UNCRC Policy Center ”Hope for Children”. Det har generaldirektør Joseph Varughese fra centret meddelt universitetet. Centeret arbejder for at beskytte og fremme børns rettigheder, bl.a. via førende forskeres arbejde og formidling indenfor feltet samt gennem samarbejde med børneorganisationer i hele verden.


Ny ranking fra Leiden

Den nye Leiden-ranking er netop blevet offentliggjort. Ranglisten bygger udelukkende på analyser af universiteternes videnskabelige publikationer. Årets opgørelse viser, at Aarhus Universitets videnskabelige produktion er citeret 22% mere end verdensgennemsnittet. Det giver en placering som nr. 81 blandt de største universiteter i verden.

Leiden-rankingens hjemmeside rummer en stor mængde data, som brugerne selv kan organisere. Man kan bl.a. se, at 59% af de registrerede artikler fra Aarhus Universitet er publiceret i samarbejde med udenlandske forskningsinstitutioner.

Toppen af ranglisten er domineret af amerikanske institutioner. Ud af de 25 øverst placerede er de 19 amerikanske, og de fem europæiske (Cambridge, Oxford, London School of Hygiene & Tropical Medicine, ETH Zürich og EPFL Lausanne). Israelske Weizman Institute er også i top 25. Ranglisten medtager de 750 største universiteter i verden målt på antal artikler


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 22. maj 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog