Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2015

Johnny Laursen ansat pr. 1. juni som dekan på Arts

Efter en ansættelsesproces med rektor Brian Bech Nielsen i spidsen har Aarhus Universitet ansat Johnny Laursen som dekan på Arts pr. 1. juni.

Johnny Laursen har tidligere været ph.d.-skoleleder på fakultetet og blev sidste sommer udpeget som konstitueret dekan på fakultetet. Han glæder sig over at få mulighed for at fortsætte fakultetets faglige udvikling sammen med medarbejdere og studerende.

Stillingen som dekan på Aarhus BSS har været slået op, og ansættelsesudvalget har samtaler i den kommende tid. Der var seks ansøgere til jobbet.

 


Spadestik på Danmarks første partikelcenter

Fredag den 29. maj tog regionsrådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen, første spadestik til det kommende Dansk Center for Partikelterapi. Partikelterapicentret bliver det eneste af sin slags i Danmark og vil i fremtiden tilbyde en højt specialiseret kræftbehandling, som Danmark ikke tidligere har kunnet tilbyde.

Anlægget skal tages i brug i 2018.


Nyt NMR-spektroskop indvies

Onsdag 3. juni indvier Aarhus Universitet et nyt NMR-spektrometer, der er bygget op omkring Nordeuropas største magnet. NMR-spektrometeret indgår som en del af Dansk Center for Ultrahøjfelts NMR Spektroskopi, der åbner samme dag.

NMR-spektrometeret benytter samme teknik som hospitalernes MR-skannere, men er cirka 10 gange kraftigere. Med magneten kan forskerne fremover få et langt større detaljerigdom og overskue mere komplekse molekylære sammenhænge end hidtil. Det støtter forskningen inden for en række områder, blandt andet medicinudvikling, materialeudvikling og fødevareforskning. 


Ledermøde om kompetenceudvikling  

Universitetets ledere diskuterede kompetenceudvikling af medarbejdere på et møde den 27. maj.

Universitetsledelsen understreger nødvendigheden af at prioritere kompetenceudvikling af medarbejdere højt for at være en attraktiv arbejdsplads. Ligesom AU’s konkurrencekraft og evne ligeledes afhænger af løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det blev drøftet, at kompetencer skal tænkes bredt. Der skal være fokus på den enkelte medarbejders kernekompetencer, men der er også generelt brug for f.eks. gode digitale kompetencer og sprogfærdigheder hos universitetsansatte. 

Det blev også drøftet, at der allerede er mange tiltag. Der kan være behov for at gøre dem mere synlige lokalt og arbejde endnu mere målrettet med kompetenceudvikling.

De mange forskellige inputs, der kom ud af temamødet, vil danne baggrund for en efterfølgende involvering af HSU på mødet i september.
 


Billigere ophold på Sandbjerg 

For at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg som kursussted bliver døgnprisen sat ned med 25 procent. For at give Sandbjerg Gods en stabil økonomisk drift hæver Aarhus Universitet det årlige tilskud til Sandbjerg Gods med 1,5 million kroner. Den nye døgnpris træder i kraft fra 1. juni.

Sandbjerg Gods blev i sin tid givet som gave til Aarhus Universitet. Gavegiveren var Ellen Dahl, søster til Karen Blixen. Hun havde haft godset sammen med sin mand, den københavnske overretssagfører Knud Dahl. Efter mandens død åbnede Ellen Dahl Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.

 


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 29. maj 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog