Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2015

Intern ledelsesdebat om kvalitet

I dag er hele ledelsen fra Aarhus Universitet samlet på Sandbjerg Gods til det årlige ledelsesseminar. Overskriften er "højeste kvalitet i uddannelse og i forskning”. Inden for uddannelse vil diskussionerne særligt handle om at hæve uddannelseskvaliteten, at øge studieintensiteten og at opnå et bedre match – både i overgangen til universitetet og fra universitetet.

På forskningssiden skal man diskutere konkrete tiltag og virkemidler i forhold til at fastholde og styrke universitetets forskningsmæssige position - herunder eventuelle barrierer og konkrete tiltag rettet mod en større ekstern forskningsfinansiering.

I efteråret 2015 skal fakulteterne og de to udvalg. Uddannelsesudvalget og Udvalget for forskning og eksterne relationer, vedtage handleplaner for de faglige prioriteringer for 2016. 


AU sætter uddannelse og forskning til debat på folkemødet

Aarhus Universitet vil bl.a. bruge folkemødet på Bornholm til at diskutere og udfordre Danmarks ambitioner og muligheder på uddannelsesområdet. Særligt kvaliteten i det danske uddannelsessystem bliver diskuteret med repræsentanter fra grundskole, gymnasieskolen og universiteterne. Et andet aktuelt debatemne, som universitetet tager op på folkemødet, er velfærdsteknologi - hvad forandringen betyder på godt og ondt. 

Aarhus Universitet lægger til kaj i Allinge Havn. På skibet vil der være udstillinger om havets liv, fremtidens velfærdsteknologi og sensoriske fødevarer.

Det faglige program er udviklet i samarbejde med blandt andre WWF Verdensnaturfonden, Aarhus Kommune og Folkeuniversitetet. 

Deltager du i folkemødet, eller har du spørgsmål til Aarhus Universitets deltagelse, er du velkommen til at skrive til rsl@au.dk


Markant synlighed for AU-uddannelser op til studievalg

Aarhus Universitet skaber i øjeblikket ekstra synlighed for sine uddannelser med en kampagne, der primært er målrettet de unge, som står over for at søge ind på en videregående uddannelse. Universitetsledelsen har involveret sig fra start til slut i processen med tilrettelæggelsen af den nye kampagne. 

Op til kvote 1-ansøgningsfristen den 5. juli har Aarhus Universitet fået plakater sat op på togstationer, i by- og regionalbusser og i større gymnasiebyer. Plakatkampagnen promoverer særligt otte uddannelser, som er udvalgt i samarbejde med fakulteterne. De otte uddannelser er:

 • civilingeniør
 • kemi
 • medicin
 • folkesundhed
 • erhvervsøkonomi, HA
 • økonomi
 • uddannelsesvidenskab
 • historie

Ud over plakatkampagnen er der også produceret et biografspot. Nøgleord for udvikling af kampagnematerialet har været "faglighed, fællesskab og fremtid", og materialet er testet i løbet af foråret i målgruppen. 

Kampagnen leder ind til bachelor.au.dk, hvor potentielle studerende kan læse mere om uddannelserne på AU.

Kampagnen omfatter også en biografreklame, der er sammensat af AU's studerendes egne videoklip.


Grundforskningscenter indviet 

Professor og bassist Peter Vuust står i spidsen for det grundforskningscenter, som officielt blev indviet fredag den 5. juni. Det nye grundforskningscenter, Music in the Brain (MiB), bygger på et forskningsspor, som går tilbage til 2002, hvor Peter Vuust satte forskningsfokus på at forstå, hvordan musik bliver bearbejdet i hjernen, og samtidig at bruge denne viden til at forstå hjernen bedre.

Det vil ifølge centerleder Peter Vuust give ny viden om hjernens funktioner og åbner for, at læger vil kunne bruge den viden ved behandling af sygdomme i fremtiden. Forskningen vil for eksempel være relevant ved rehabilitering efter slagtilfælde, smertebehandling, til forbedring af søvnkvalitet og i forbindelse med autisme eller ADHD.

I det nye center er samlet et særdeles tværdisciplinært forskningsteam af musikere, psykologer, læger og naturvidenskabsfolk fra Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet. Det nye grundforskningscenter er støttet af Danmarks Grundforskningsfond med 52 millioner kroner. 

Aarhus Universitet har 15 grundforskningscentre.

 • Læs mere om MiB

Erik Østergaard fortsætter som institutleder

Erik Østergaard Jensen fortsætter som institutleder på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, hvor han har været institutleder siden 2011, hvor instituttet var helt nyetableret. Inden da var Erik Østergaard Jensen institutleder på Molekylærbiologisk Institut i syv år.


AU fejrer Danmarks diplomatiske relationer med Kina 

I samarbejde med bl.a. Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Uddannelsesministeriet markerede Aarhus Universitet den 8. juni 65-året for diplomatiske forbindelser mellem Kina og Danmark. 

Danske universitet har en lang række forskningsrelationer med kinesiske universiteter - både på institutionsniveau samt forskere imellem. Der er desuden et formelt uddannelsesmæssigt samarbejde i Sino-Danish Centre, som Aarhus Universitet har etableret i Beijing sammen med andre danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS).


Kalender

 • 9. juni: ledelsesseminar på Sandbjerg
 • 11.-14. juni: folkemøde på Bornholm
 • 17. juni: bestyrelsesmøde
 • 18. juni: folketingsvalg
 • 19. juni: sommerarrangementer på AU
 • 24. juni: tiltrædelsesreception for Arts Johnny Laursen kl. 15 i Stakladen
 • 29. juni: HSU/HAMU-møde

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 9. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog