Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2015

Sommerhilsen fra rektor Brian Bech Nielsen


Kære medarbejdere og studerende ved Aarhus Universitet

Bedst som vi troede, at sommeren ville udvikle sig til en grøn vinter, så kom den alligevel. Og tak for det – for jeg er overbevist om, at en god lang sommerferie med godt vejr vil gøre os alle godt.

Det er ingen overdrivelse, at det sidste år har været en periode med  store reformer. Her tænker jeg først og fremmest på fremdriftsreformen og dimensioneringen, der har trukket store veksler på uddannelsesområdet, og arbejdet med institutionsakkrediteringen begynder nu også for alvor at gribe om sig. Der har kort sagt været nok at se til. Opfølgningen på problemanalysen er ved at være i hus, og de nye tiltag er begyndt at vise deres værd. Overordnet set, kan vi alle være godt tilfredse med det arbejde, der er lagt for dagen med henblik på at skabe et velfungerende universitet. På forskningsfronten står vi stærkt med flotte bevillinger fra bl.a. ERC, Grundforskningsfonden og Det Frie Forskningsråd – ikke mindst hvad angår Sapere Aude-tildelingerne.

Her på falderebet til ferien byder vi velkommen til en ny regering, og vi ser frem til at fortsætte drøftelserne vedrørende kvalitet i uddannelserne, effekterne af de danske forskningsinvesteringer og en eventuel ny taxameterreform. Dertil kommer emner som udvikling af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og samarbejdet med offentlige institutioner på sundheds- og uddannelsesområdet.

Aarhus Universitet har alle forudsætninger for at bidrage med den nødvendige viden som en væsentlig drivkraft for den fortsatte udvikling af vores samfund. Det ansvar påtager vi os gerne, og vi vil stræbe efter at gøre det endnu bedre, når vi vender tilbage fulde af gåpåmod og med batterierne genopladet.

På vegne af universitetsledelsen takker jeg jer alle for jeres store indsats i indeværende år, og ønsker jer alle en rigtig god sommer og en meget velfortjent ferie. Jeg håber, at I får rig lejlighed til at nyde tiden sammen med familie og gode venner. 

Brian Bech NielsenOg så til denne uges nyhedsbrev:


ERC Advanced Grant til Ivan Damgård fra institut for Datalogi

Professor Ivan Bjerre Damgård fra Institut for Datalogi har modtaget et af de eftertragtede ERC Advanced Grants og har 15 millioner kroner til sin forskning.

Ivan Damgård forsker i multiparty computation. Det er en krypteringsteknik, der gør det muligt at konstruere et netværk af individuelle computere, der tilsammen arbejder som en maskine, og som er meget velegnet til at håndtere fortrolige dataarbejder med at udvikle nye teknikker, så teorierne kan følge trop med virkeligheden.

Danmark modtog i denne ombæring seks ERC Advanced Grants.

Læs portræt af Ivan Damgård

 


Højt internationalt niveau på ph.d.-skolerne 

Ph.d.-skolerne er i foråret 2015 blevet evalueret af internationale paneler. Fælles for de fire evalueringsrapporter er, at de peger på:

  • at ph.d.-uddannelserne på AU har et højt internationalt niveau
  • at dimittender fra ph.d.-uddannelserne fra AU får gode stillinger
  • at ph.d.-studerende ved AU publicerer på højt internationalt niveau

Læs mere


Første særlig rådgiver i ansvarlig forskningspraksis er tiltrådt

Den første af fire særlige rådgivere i ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet er tiltrådt.

Det er professor, dr. med. og tidligere overlæge i klinisk biokemi Ebba Nexø. Hun bliver rådgiver på Health. De tre andre fakulteter får inden længe også hver sin særlige rådgiver på området.

Aarhus Universitet introducerede tidligere i år fælles retningslinjer og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis. Universitetets fælles retningslinjer og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere internationale anbefalinger og nye danske retningslinjer for videnskabelig integritet, Danish Code of Conduct for Research Integrity. 

Alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og professionel rådgivning hos de særlige rådgivere i spørgsmål, der relaterer sig til ansvarlig videnskabelig praksis og basale forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse.

Læs mere om Ebba Nexø, særlig rådgiver i ansvarlig forskningspraksis på Health 


Støtte til ni forskernetværk på tværs af fakulteterne

For at styrke samarbejdet på tværs af institutter og fakulteter udsendte har ni nye eller eksisterende forskernetværk efter et åbent opslag fået støtte til at styrke og udvikle aktiviteter, der går på tværs af fakultetsgrænserne.

Opslaget gav mulighed for at søge op til 400.000 i alt i 2015-2016. Ved ansøgningsfristen var der i alt indkommet 30 ansøgninger af høj kvalitet, indsendt af medarbejdere ved Aarhus Universitet.

Læs mere om netværksmidlerne og de ni udvalgte netværk

 


Kvalificeret ansættelsesstop ophører

På ASU-mødet den 22. juni 2015 blev det besluttet at lade det kvalificerede ansættelsesstop i Enhedsadministrationen udløbe. Årsagen er bl.a., at indarbejdelsen af flerårige budgetter giver bedre mulighed for langsigtet planlægning.

Læs mere

 


Kalender 

venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 3. juli

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog