Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2015

Tidsplan klar for APV-måling på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet gennemfører fysisk APV i efteråret 2015. Den bliver fulgt op af en psykisk APV i begyndelsen af 2016.

I uge 38 vil alle medarbejdere modtage en e-mail med et elektronisk spørgeskema med spørgsmål om deres fysiske arbejdsmiljø, den såkaldte fysiske APV. Det sker samtidig på alle lokaliteter for at sikre, at alle væsentlige forhold i universitetets arbejdsmiljø bliver belyst – med mulighed for både lokal og fælles opfølgning. 

Kort før sommerferien holdt HAMU og HSU desuden møde om den psykiske APV, som bliver foretaget nogle måneder efter, i begyndelsen af 2016. På mødet blev det besluttet, at medarbejderne selv skal være med til at pege på, hvad der skal spørges om i den psykiske APV. Der vil derfor være høringer om selve spørgeskemaet på alle fakulteter og i administrationen uge 44.

Læs mere om fysisk og psykisk APV i denne nyhed eller på hjemmesiderne for henholdsvis:


Debat: Topkarakterer giver ikke nødvendigvis de bedste læger

Dekan Allan Flyvbjerg og prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted debatterer i dag på Altinget.dk de stigende karakterkrav til medicinstudiet og begrunder, hvorfor man på AU vil fordoble kvote 2-optaget til uddannelsen fra 2016.


God mulighed for at synliggøre AU's aktiviteter og bidrag

AU er igen med, når der er folkemøde på Bornholm næste år. Universitetsledelsen ønsker at udnytte de positive erfaringer fra dette års deltagelse i Folkemødet, der var en succes med konstruktive og nuancerede debatter, adskillige netværksmøder og et besøgstal på knap 6.000.

”Folkemødet er frem for alt en stærk platform, som på fin vis kombinerer det folkelige med det politiske. For os som universitet giver det ikke alene mulighed for at styrke båndene til vores danske samarbejdspartnere og få en stemme i den politiske debat, men også mulighed for at vise, hvad vi som universitet bidrager med i samfundet. Den mulighed bør vi udnytte,” siger prorektor Berit Eika.

En netop nedsat styregruppe med Berit Eika som formand går snart i gang med planlægningen og vil tage kontakt til fakultetsledelserne med henblik på koordinering af indsatsen i 2016. Der er lagt op til, at fakulteterne får endnu større mulighed for at sætte deres faglige præg på programmet og aktiviteter i samarbejde med eksterne parter, eksempelvis Aarhus Kommune. Folkeuniversitetet og Danske Universiteter er også på tegnebrættet.

Ligesom ved Folkemødet 2015 vil forskningsskibet AURORA igen kombinere et forskningstogt med deltagelsen på Bornholm og danne kulisse for AU's aktiviteter. Folkemødet 2016 finder sted i dagene den 16.-19. juni.


Husk frist for tilmelding til årsfesten i dag

Alle medarbejdere inkl. ledsager er i forbindelse med årsfesten inviteret til både at deltage i årsfesten i Aulaen om eftermiddagen og underholdningen om aftenen i Musikhuset. Fristen for tilmelding er 21. august.

Tildelingen af pladser i både Aulaen om eftermiddagen og Store Sal om aftenen foregår efter lodtrækning foretaget af KongresKompagniet.

I uge 36 får de tilmeldte besked om udfaldet af lodtrækningen. Pladserne til medarbejdere til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads.

Højtideligheden i Aulaen finder sted kl. 13.30-16.00, og underholdningen i Musikhuset starter kl. 20 (dørene åbnes kl. 19.15). Efter underholdningen er alle gæster inviteret til vin og snacks i foyeren.


Husk reduceret pris på kursusstedet Sandbjerg 

For at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg som kursussted er døgnprisen blevet sat ned med 25 procent. For at give Sandbjerg Gods en stabil økonomisk drift hæver Aarhus Universitet det årlige tilskud til Sandbjerg Gods med 1,5 million kroner. Den nye døgnpris trådte i kraft 1. juni.

Sandbjerg Gods blev i sin tid givet som gave til Aarhus Universitet. Gavegiveren var Ellen Dahl, søster til Karen Blixen. Hun havde haft godset sammen med sin mand, den københavnske overretssagfører Knud Dahl. Efter mandens død åbnede Ellen Dahl Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.


Kalender

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 21. august

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog