Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2015

Rådgivere og medlemmer til udvalget for ansvarlig forskningspraksis er udpeget

Hvert af de fire fakulteter har nu udpeget en rådgiver, der skal rådgive videnskabeligt ansatte om ansvarlig forskningspraksis.

Det sker, efter at Aarhus Universitet i marts 2015 fik fælles retningslinjer og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis. De fælles retningslinjer og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere internationale anbefalinger og nye danske retningslinjer for videnskabelig integritet, Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Det er også planen, at de fire rådgivere skal erfaringsudveksle på tværs af fakulteterne.

Samtidig er der udpeget medlemmer til Aarhus Universitets Udvalg for ansvarlig forskningspraksis fra de fire fakulteter. Dette udvalg skal behandle sager om mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis ved universitetet.

Rådgiverne er udpeget af dekanerne efter indstilling fra de akademiske råd, og medlemmerne af udvalget for ansvarlig forskningspraksis er udpeget af rektor også efter indstilling fra de akademiske råd.


Nyt formandskab i rektorkollegiet

Rektorkollegiet i Danske Universiteter har valgt rektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Anders Bjarklev, som ny formand for Rektorkollegiet og talsmand. Rektor ved Aalborg Universitet (AAU), Per Michael Johansen, er valgt som ny næstformand. De afløser Ralf Hemmingsen og Brian Bech Nielsen, som begge har valgt ikke at fortsætte i formandskabet.

Anders Bjarklev har været medlem af Rektorkollegiet siden 2011, hvor han tiltrådte som rektor på DTU. Per Michael Johansen blev rektor på AAU i 2014.

Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft. Bestyrelsesformand på Aarhus Universitet, Michael Christiansen, er formand for formandskollegiet i Danske Universiteter.


Carlsberg-pris til Andreas Roepstorff

Professor Andreas Roepstorff, leder af forskningscentret Interacting Minds, har fået tildelt én af Carlsbergfondets Forskningspriser 2015. Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor på AU, dr. scient. Flemming Besenbacher, fremhævede I sin tale Andreas Rospstorffs for at være med til at gøre Danmark til en interessant forskningspartner.

Roepstorff forsker i krydsfeltet mellem antropologi, neurovidenskab og kognitionsforskning og har inden for de seneste år publiceret mere end 100 artikler og skabt forskningsmæssig fornyelse gennem egne bidrag og ved at bringe forskere fra forskellige fagdiscipliner sammen på Interacting Minds Centre (IMC).

Prisen uddeles til to forskere efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hver pris er på én million kroner, heraf er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

H.K.H. Kronprinsesse Mary stod for overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2015 på Ny Carlsberg Glyptotek onsdag den 2. september.


NordForsk-bevilling til tværfagligt AU-samarbejde

Professor Jørgen Brandt og seniorforsker Camilla Geels, Institut for Miljøvidenskab, har sammen med Aarhus Universitet-kolleger fra Institut for Folkesundhed og Center for Integreret Registerbaseret forskning (CIRRAU) og 13 andre partnere fra alle de øvrige nordiske lande fået en en bevilling på 30 millioner norske kroner fra NordForsk-programmet for sundhed og velfærd.  

Bevillingen gør deres forskningsarbejde på tværs af adskillige forskningsdiscipliner mulig. De vil finde sammenhængen mellem luftforurening, sundhed og velfærd i hele Norden. Deres tværfaglige tilgang spænder fra spænder vidt fra detaljeret kortlægning af emissioner og modellering af luftforurening over sundheds- og registerforskning til miljøøkonomi og fordeling af velfærd i bred forstand.


Årsfestbreve udsendt

I denne uge er der sendt breve ud om udfaldet af lodtrækningen til deltagelse i årsfesten.

Omkring 575 gæster (inkl. ledsagere) har ønsket at deltage i aulahøjtideligheden, hvor der kun er plads til knapt 500 personer, og knapt 2.000 gæster (inkl. ledsagere) har tilmeldt sig koncerten i Musikhuset, som maksimalt rummer 1.500 pladser. Af lodtrækningen blandt medarbejdere går ca. 230 pladser til medarbejdere med ledsagere i Aulaen og knapt 1.100 pladser i Store Sal. Pladserne fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af både aulahøjtideligheden og aftenarrangementet i Musikhuset. Vi beder derfor om, at man melder afbud og returnerer billetter, hvis man skulle blive forhindret.


Kalender

  • 11. september: årsfest på Aarhus Universitet
  • 11. september: Danmarks største fredagsbar og idrætsdag
  • 15.-16. september: bestyrelsesseminar på Sandbjerg
  • 20.-23. oktober: Nordic Centre Fudan-jubilæum
  • 4. november: bestyrelsesmøde
  • 6. november: Aarhus-symposium
  • 12.-13. november: MatchPoints Seminar 2015Venlige hilsner, 

Universitetsledelsen, den 4. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog