Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 31/2015

Finanslovsforslag: En hård beskæring af forsknings- og uddannelsesmidlerne

Det er både skuffende og overraskende, at reduktioner i rådsystemets bevillinger indgår i regeringens finanslovforslag, hvori der er en samlet besparelse på forskning med 1,4 mia. kr. Det mener rektor Brian Bech Nielsen, der ser et stort problem i forslaget.

Læs hele indlægget

 

Aarhus Universitet vil styrke tilbud til gymnasielærere

På baggrund af en række henvendelser fra gymnasierektorer i Region Midt i efteråret 2014 om, at AU tilbyder endnu mere efter- og videreuddannelse rettet mod gymnasielærere, har Uddannelsesudvalget sammen med rektorerne i en arbejdsgruppe under ledelse af prorektor Berit Eika set nærmere på det eksisterende samarbejde mellem gymnasiesektoren og AU.

Allerede i dag har danske gymnasielærere mulighed for at få efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet inden for en lang række fagligheder, hvor af en del afholder såkaldte gymnasielærerdage. Men evalueringen viste, at der er en større efterspørgsel.

Universitetet ønsker at gå i endnu tættere dialog med gymnasierne om behov og muligheder for at målrette tilbuddene så skarpt som muligt. Et første skridt mod et egentligt gymnasiekontor på AU er en ny koordinatorfunktion, som skal sikre den ønskede udvikling i arbejdet. Birgitte Højland er udpeget til at varetage den funktion.

Der skal etableres en stærk faglig organisering på universitetet med repræsentanter fra alle fire fakulteter, og de skal samtidig indgå i styregruppe med rektorer fra gymnasieskolerne. Det arbejder prorektor og prodekanerne for uddannelse videre med frem mod den årlige netværksdag for gymnasierektorer og AU.

Som udgangspunkt er det tanken at gøre gymnasielærerdagene til et centralt emne i efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, og i den sammenhæng skal gymnasielærerdagene udvikles i både form, indhold og antal. Brian Bech Nielsen: Forskerne skal kunne argumentere frit i medierne

Jyllands Posten har på det seneste beskrevet, hvordan flere forskere oplever chikane eller direkte trusler efter at have offentliggjort eller argumenteret for forskningsresultater i medier. Senest har forskningens minister, Esben Lunde Larsen, understreget, at den slags chikane er med til at underminere demokratiet.

Jeg er helt enig med ministeren i, at den slags hetz og forfølgelse ikke alene er uacceptabel. Den er direkte skadelig, fordi den mindsker forskernes lyst og motivation til at blande sig i den offentlige debat.

Forskernes frie stemme er helt nødvendig for et demokrati, og vi er som universitet, forpligtet til at sikre, at den nyeste forskning og viden gøres tilgængelig for offentligheden.


Niels Lehmann konstitueret som prodekan på Arts

Dekan Johnny Laursen har konstitueret institutleder Niels Lehmann i stillingen som prodekan for uddannelse på Arts. Stillingen er ny, efter Johnny Laursen tidligere har besluttet, at fakultetet skal have to prodekaner i stedet for tre.

Fakultetet vil fremover have en prodekan for uddannelse og en prodekan for forskning, som tillige vil være ph.d.-skoleleder. Anne Marie Pahuus fortsætter som prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder. Forud for konstitueringen af Niels Lehmann i den anden prodekanstilling har Johnny Laursen orienteret fakultetsledelsen om sin beslutning og har fået fuld tilslutning. Konstitueringen sker med virkning fra den 1. oktober, og indtil prodekanstillingen er slået op og besat.

På Institut for Kommunikation og Kultur, hvor Niels Lehmann er institutleder, vil viceinstitutleder Per Stounbjerg blive konstitueret som institutleder. 

 

Claus Holm ansat som institutleder på DPU

Claus Holm bliver institutleder på DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

Claus Holm har været konstitueret i stillingen siden 1. november 2014 og har tidligere været prodekan for formidling på DPU (dengang Danmarks Pædagogiske Universitetsskole), før det blev til et institut og en del af fakultetet Arts. Claus Holm tiltræder som ansat institutleder den 1. oktober 2015.


Ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Agnete Gersing er udnævnt til ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet og tiltræder stillingen den 1. november 2015. Agnete Gersing kommer fra en stilling som direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har desuden bred erfaring fra tidligere stillinger i centraladministrationen, herunder Finans- og Statsministeriet. Aarhus Universitet ser frem til det kommende samarbejde.

MIT åbner dørene for danske forskertalenter

Styrelsen for Forskning og Innovation har indgået en ny samarbejdsaftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT). I udmeldingen lyder det, at aftalen årligt giver op til 10 danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område mulighed for at tilbringe henholdsvis seks og tolv måneder på MIT. Universitetet er et af de højest rangerende i verden, og forskere fra Aarhus Universitet har mulighed for at søge om forskningsophold på lige fod med alle andre.

  • Læs hele pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her
  • Læs mere om opslag og ansøgning her 

Fokus på eksamenssnyd

Aarhus Universitet sætter i efteråret fokus på eksamenssnyd, særligt for at dæmme op for utilsigtet snyd og for tydeligt at signalere. at snyd tages meget alvorligt.

Der har de senere år været flere tilfælde af eksamenssnyd. 

 

Dekaner: Forskningsmidler betaler tandlægeuddannelse

Dekan Allan Flyvbjerg står sammen med KU-dekan Ulla Wewer om et indlæg i Altinget i fredags, hvor de to sundhedsdekaner igen foreslår et såkaldt kliniktaxameter. Det særlige taxameter til tandlægeuddannelsen skal dække de store udgifter, som er forbundet med at drive den hospitalsklinik, som er helt altafgørende for høj kvalitet i uddannelsen. 

De udgifter bliver ikke dækket i tilstrækkelig grad i dag, og både på KU og AU må man bruge forskningsmidler for at dække de økonomiske huller. De to dekaner kalder på politisk handling. 


Kalender

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 29. september

 

 Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog