Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2015

Regeringen sætter taxametersystem til debat

Et nyt taxametersystem er målet for det tværgående arbejdsudvalg, som Venstre-regeringen nu har nedsat.

Udvalget skal i samarbejde med uddannelsessektoren undersøge, hvordan man skaber et tilskudssystem, der bedst muligt understøtter kvalitet i uddannelserne.

Regeringen har også frigivet den rapport, som den tidligere SR-regering bestilte hos Deloitte, men hvis resultater ifølge ministeriets pressemeddelelse ikke kan bruges direkte i det nye udvalgs arbejde.

For Aarhus Universitet spiller enkelthed og forudsigelighed en afgørende rolle for, at taxametersystemet kan understøtte kvalitetsarbejdet på institutionerne. Universitetet ser frem til et konstruktivt samarbejde med regeringsudvalget.


Tre forskere fra Aarhus Universitet blandt verdens 1% mest citerede

Ifølge den nyeste opdatering af de såkaldte ”highly cited”-liste, som Thomson Reuters opgør årligt, er tre forskere fra Aarhus Universitet blandt verdens 1% mest citerede forskere. Det er Karl Anker Jørgensen (kemi), Steen E. Husted (klinisk medicin) og Kim Overvad (folkesundhed).

Ud over at det først og fremmest er er forbundet med stor prestige for forskerne og universiteterne at være blandt de 1% mest citerede forskere i verden, bruges antallet af et universitets forskere på highly cited-listen blandt andet også til at beregne points til Shanghai-ranglisten.


Stillingen som universitetsdirektør slået op

Aarhus Universitet har netop slået stillingen op som universitetsdirektør. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller pr 1. januar 2016. Der er ansøgningsfrist den 1. november.

Jane Kraglund bestred posten i ni måneder, men stoppede pr. 30. september, da hun som tidligere annonceret har fået job som regionsdirektør i Region Syddanmark.

I mellemtiden varetager rektor Brian Bech Nielsen stillingen som universitetsdirektør.


DFF-bevillinger til vækstlaget på AU

16 AU-forskere får del i de 138 millioner kroner, som Det Frie Forskningsråd netop har uddelt til ambitiøse postdoc-projekter, der skal bidrage til vækstlaget i dansk forskning.

Desuden modtager fem AU-forskere det såkaldte MOBILEX-stipendium, som skal styrke internationalisering af dansk forskning.


Kalender

  • 20.-23. oktober: Nordic Centre Fudan-jubilæum
  • 4. november: bestyrelsesmøde
  • 6. november: Aarhus-symposium
  • 12.-13. november: MatchPoints Seminar 2015


Venlig hilsen, Universitetsledelsen, den 29. september 

 Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog