Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2015

Forskningsreserven fordelt, men stadig bekymrende udvikling

Den netop landede brede politiske aftale om forskningsreserven mundede ud i, at Det Frie Forskningsråd (DFF) får 124 mio. kr. fra forskningsreserven. Alt tyder dog på, at regeringen fastholder at beskære DFF med 400 mio. kr., så DFF i 2016 kan uddele 924 mio. kr.

Også Danmarks Innovationsfond bliver hårdt ramt af regeringens finanslovforslag. Hvor fonden sidste år kunne uddele bevillinger for i alt 1,6 mia. kr., så bliver beløbet i 2016 kun 924 mio. kr. Hertil kommer 298 mio. kr. fra forskningsreserven, så Innovationsfonden i alt kan uddele 1.222 mio. kr. i 2016.

Aarhus Universitet ser meget alvorligt på besparelserne på forskning. Fordeling af forskningsreserven afbøder en del af faldet, men så store besparelser vil få store konsekvenser for det igangværende forskningsopsving. Løbet er måske kørt med denne finanslov, men videreføres besparelsen de kommende år, bliver der tale om væsentlig ringere muligheder for især de unge forskere, som i forvejen kæmper en hård kamp om at få del i stadig færre forskningsmidler.

 


Dansk grundskoleforskning har højt niveau

Den forskning, som er gennemført med midler fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, holder et højt internationalt niveau.   

Det er den overordnede konklusion i en international evaluering af det råd, som blev etableret i 2011 for at styrke den praksisnære forskning på grundskoleområdet. Rådet udpeges af uddannelses- og forskningsministeren, og rådets arbejde administreres på Aarhus Universitet.   

Evalueringen viser blandt andet, at ph.d.-rådet generelt er velfungerende og foretager gode faglige vurderinger i udvælgelsen af projekter. Den peger samtidig på, at der kan være bredere behov for fagdidaktisk forskning i alle grundskolens fag; samt mere statistisk funderet forskning.  

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har foreløbig finansieret 45 ph.d.-stipendier, hvor de første to blev færdige tidligere i år. Forskningen, der gennemføres i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole, kan omfatte didaktik, pædagogik, inddragelse af alle børn, specialpædagogiske indsatser og overgangene fra daginstitution til grundskole og fra grundskole til ungdomsuddannelse. 

 


Nyt center skal fremme danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger

Tirsdag den 27. oktober var der officiel åbning af Center for Sundhedssamarbejde. Centret har til formål at fastholde og forbedre Danmarks førerposition inden for innovative sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Professor Carsten Obel er direktør for centret, der vil prioritere samarbejde på tværs af traditionelle sektorer og faggrænser for at finde svar på de udfordringer, forskningen i centret vil adressere.


Hør om erfaringer med at ansøge om et grundforskningscenter

På et møde om, hvordan man kommer i betragtning til et grundforskningscenter, fortæller prosessorerne Rubina Raja og Troels Skrydstrup om deres erfaringer med ansøgningsprocessen. De har begge fået et grundforskningscenter under Danmarks Grundforskningsfond i 2015. Det er Danmarks Grundforskningsfond, som er vært ved informationsmødet om etablering af Centers of Excellence. Søren-Peter Olesen præsenterer på mødet det aktuelle opslag. Mødet er den 4. november 11. Alle interesserede forskere opfordres til at deltage i mødet.


Gode rankingnyheder til endnu to fagmiljøer 

Times Higher Education (THE) placerer Arts fra Aarhus Universitet som nummer 65 i verden inden for området Arts and Humanities, som er en af de "subject rankings", som THE laver. Placeringen er en fremgang på 26 pladser fra sidste års placering som nummer 91. 

Der var også en rigtig god rankingplacering til fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet tidligere på måneden. Fagfeltet rangerer samlet set som nummer ni på den seneste rangliste fra U.S. News Best Global Universities, som støtter sig til Thomas Reuters bibliometriske analyser, der har udarbejdet ranglisten.

  


Aarhus Universitet er vært for international konference om Arktis

Til årets MatchPoints Seminar 2015 mødes danske og internationale forskere, ministre, toppolitikere og diplomater for at diskutere de aktuelle udfordringer i Arktis.

Jordens nordligste region er netop nu genstand for global interesse som aldrig før. Nye magtrelationer er under opbygning, og nye mønstre for samarbejde skal etableres og fastholdes. I takt med klimaforandringerne og den smeltende polaris åbner nye handelsruter, nye olie- og gasfelter, fiskefarvand og turistmål, og det udgør en risiko – både for miljøet, befolkningen og de mennesker, der færdes i Arktis. Det er nogle af de spørgsmål, som diskuteres på MatchPoints Seminar.

På programmet er bl.a. professor John Mearsheimer fra University of Chicago, Rob Huebert fra University of Calgary, tre tidligere danske udenrigsministre, ambassadørerne for Norge og Canada samt repræsentanter for både den amerikanske og russiske regering. Fra Aarhus Universitet er bl.a. professor Ellen Margrethe Basse, professor Søren Rysgaard og seniorforsker Anders Mosbech med til at diskutere udfordringerne fra et miljømæssigt perspektiv. Udenrigsminister Kristian Jensen er med til at åbne konferencen i Aulaen.

Det er ottende gang, Aarhus Universitet arrangerer MatchPoints, som i år gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune og en række andre danske og nordiske universiteter. 

Journalist og Arktis-ekspert Martin Breum er ordstyrer. Hør ham fortælle om konferencen her, og læs mere om oplægsholdere og konferencen her

 


Health bidrager til politisk debat

I en kronik i Jyllands-Posten den 30. oktober retter dekan Allan Flyvbjerg opmærksomheden mod risikoen for at upålideligt dødsårsagsregister i Danmark. Sammen med Christian Lindholst, leder af Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet forklarer han, at antallet af obduktioner er historisk lavt, og dermed får man ikke tilstrækkelig viden om dødsårsager. 

Tidligere på måneden havde dekan Allan Flyvbjerg et sundhedspolitisk indlæg om behovet for bedre psykiatri. Han fremhæver blandt andet behovet for mere sammenhængende behandlingsforløb, som man har gjort fremskridt  med på de fysiske sygdomme.

Prodekan Lise Wogensen fra Health bidrog desuden i denne uge til den forskningspolitiske debat om uddannelsen af danske ph.d.er. Hun understreger, at de offentligt ansatte ph.d.erne medvirker til at sikre forskning i forebyggelse, og deres arbejde er et særdeles vigtigt supplement til den private forskning, som i højere grad prioriterer udvikling af ny medicin.

 


Ny vicedirektør for AU HR bliver Anne Lindholm Behnk

Et enigt ansættelsesudvalg med rektor og fungerende universitetsdirektør Brian Bech Nielsen i spidsen har peget på Anne Lindholm Behnk som ny vicedirektør for AU HR. Der var 29 ansøgere til stillingen. Anne Lindholm Behnk har i tre år været chef for enheden Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø i AU HR, og siden 1. august har hun været konstitueret i vicedirektørstillingen.


Brandvagt overvåger taget på Navitas

En uvildig undersøgelse viser, at tagpappet på Navitas er brandfarligt. Indtil problemet er løst, overvåger en brandvagt taget døgnet rundt.

I de kommende dage har ejerforeningen bag Navitas dialog med forskellige eksperter om, hvordan brandrisikoen bedst muligt håndteres. Myndighederne har tidligere gennemgået bygningen uden at finde anledning til anmærkninger på sikkerheden. 

 


Kalender

  • 4. november: bestyrelsesmøde
  • 5. november: gymnasierektordag
  • 6. november: Aarhus-symposium
  • 12.-13. november: MatchPoints Seminar 2015 
  • 20. november: ingeniøruddannelsen 100 år

 

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 30. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog