Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2015

MatchPoints 2015 sætter geopolitik på dagsordenen

I disse dage er Aarhus Universitet vært for MatchPoints Seminar 2015, som samler forskere, diplomater og politikere fra hele verden til debat om et globaliseret Arktis. Mere end 300 mennesker tager del i konferencen. I går torsdag var der dagen igennem indlæg og debatter, hvor geopolitik, klima og miljø i et nordisk og internationalt perspektiv stod i centrum. Både udenrigsminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen var på talerstolen i løbet af dagen.

Konferencen arrangeres af Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Kommune. Den er støttet af bl.a. Folketinget, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Nordisk Ministerråd. 


Undervisningsevalueringer skal styrke kvaliteten

Studerendes undervisningsevalueringer kan have stor positiv betydning for uddannelseskvaliteten. Effekten er dog ikke nogen selvfølge, og der er flere dilemmaer forbundet med evalueringsarbejdet. 

Derfor inviterer Aarhus Universitet medarbejdere og studerende til gå-hjem-møde i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). På mødet vil EVA præsentere resultaterne af deres seneste rapport om evaluering, mens lektor Lone Koefoed fortæller om konkrete tiltag, der forbedrer udbyttet af de studerendes input. Prorektor Berit Eika afslutter med at gøre rede for evalueringernes rolle i Aarhus Universitets samlede kvalitetsarbejde, inden der er paneldebat, hvor publikum får mulighed for at bidrage med erfaringer og spørgsmål.

Aarhus Universitet arbejder i øjeblikket på at udvikle en fælles teknisk evalueringsplatform, der kan tilgodese fagmiljøernes ønsker og samtidig imødekomme de voksende eksterne krav til dokumentation af universitetets evalueringsindsats. 

Mødet finder sted den 9. december kl. 14.30.


Prorektor: Foren forskning og undervisning

Prorektor Berit Eika havde tidligere på ugen et indlæg på Altinget i forbindelse med et debatpanel om uddannelse. Her peger hun på, at en lempelse af kravet om, at forskere også skal undervise, vil være et slag mod den forskningsbaserede uddannelse, som er universiteternes kendemærke. Berit Eika peger desuden på betydningen af, at undervisning er et centralt tema; både ved ansættelse af videnskabeligt personale og i den løbende kompetenceudvikling. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog