Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 37/2015

Danske Universiteter indsender høringssvar om fondsbeskatningsloven

Danske Universiteter har valgt at gøre Skatteministeriet opmærksom på, at ændringen i fondsskatteloven kan få store konsekvenser for universiteternes finansiering.

Det fremgår af høringsmaterialet, at skattevæsnet forventer et provenu i størrelsesordenen 200 mio. kr. på denne ændring alene i 2015. De foreløbige meldinger fra de private fonde viser, at realiteten for universiteterne vil være en reduceret tiltrækning af private midler i en meget større skala, da fondene forventes at udvise tilbageholdenhed i deres uddelinger. Dette modarbejder regeringens målsætning om, at universiteterne skal tiltrække flere private midler. I en periode med endog meget store beskæringer på offentlig forskningsfinansiering er det en meget uheldig udvikling, som vil stække dansk forskning og samtidig stille Danmark svagere i den internationale konkurrence. 

Danske Universiteter er ikke på høringslisten, men har ønsket at gøre Skatteministeriet bekendt med de problemer, som lovforslaget vil medføre. 

 


To nye ERC-projekter på Aarhus Universitet

To forskere har fået ERC Starting Grants til projekter på Aarhus Universitet. Det ene starting grant på 1,5 mio. Euros er givet til Sadegh Nabavi, gruppeleder på det interdiscipllinære forskningscenter Dandrite. ERC-projektet skal give svar på fundamentale spørgsmål såsom, hvorfor nogle erindringer varer ved, og hvorfor nogle erindringer hurtigt glemmes igen.

Sarang Suresh Dalal har også fået et ERC Starting Grant 2014, ligeledes på 1,5 mio. Euros, og han har valgt Aarhus Universitet som værtsinstitution for sit ERC-projekt. Han tilknyttet et andet af Aarhus Universitets interdisciplinære forskningscentre, CFIN.

Sarang Suresh Dalal forsker i samspillet mellem processeringen af visuelle stimuli i øjet og i hjernen hos mennesker.


13 ph.d.-projekter styrker skoleforskningen

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har uddelt 13 stipendier til projekter, der skal styrke videngrundlaget for læreruddannelsen og folkeskolen. 

Projekterne gennemføres alle i samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Aarhus Universitet er i alt involveret i syv projekter, hvor stipendiaterne samarbejder med VIA, UCC og Metropol.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning fik for nylig ros for de solide faglige vurderinger, der ligger til grund for tildelingen af stipendier.


Nye sundhedspolitiske debatindlæg 

Dekan Allan Flyvbjerg havde den 25. november et indlæg i Jyllands-Posten om sundhedsdata. Sammen med Henrik Illum, formand for Lægevidenskabernes Selskaber, og Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, skriver Allan Flyvbjerg om regeringens tiltag, der sikrer de første millioner til et projekt, der skal bruge genteknologi og sundhedsdata som redskaber til at udvikle medicin, der er mere effektiv i behandlingen af den enkelte.

Dekan Allan Flyvbjerg havde den 24. november et indlæg på Altingets sundhedsportal om sjældne sygdomme. Der er brug for mere politisk fokus og flere midler til sjælden sygdomme, skriver dekanen.

 


Kalender

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 27. november

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog