Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2015

CEI, EVU, Karriere og Alumne skal drives mere fagnært

Den organisatoriske fremtid er nu fastlagt for Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI), samt aktiviteterne inden for Efter- og Videreuddannelse (EVU), Karriere og Alumne.

Som led i opfølgningen på den interne problemanalyse besluttede universitetsledelsen på et nyligt møde:

  • at CEI’s uddannelsesaktiviteter planlægges flyttet til fakulteterne for at styrke integrationen af entreprenørskab i undervisningen
  • at Studentervæksthus Aarhus, eksternt vidensamarbejde og øvrige CEI-aktiviteter flyttes til vicedirektørområdet Forskning og Eksterne Relationer
  • at Efter- og Videreuddannelse overgår til fakulteternes administrative centre
  • at aktiviteterne omkring Karriere og Alumne flyttes fra vicedirektørområdet Uddannelse til de administrative centre hos Arts og BSS

De berørte medarbejdere blev orienteret direkte om beslutningen, og tidsplan for gennemførelse af flytningerne aftales lokalt.


Underskrift på aftale om partikelaccelerator

Region Midtjylland og Varian Medical Systems Scandinavia skrev mandag eftermiddag kontrakt på den partikel-accelerator, der bliver hjertet i Dansk Center for Partikelterapi.

Den samlede sum for udstyr, installation og 10 års fuld service beløber sig til omkring 420 millioner kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 millioner kroner til indkøb af udstyret.

Varian Medical Systems Scandinavia påbegynder installation af udstyret i begyndelsen af 2016.


Strejke forhindrede indvielse af forskningsstation

Indvielsen af Villum Reserarch Station i Grønland er udskudt til forår eller sommer 2015. Hverken klimaministeren, som skulle indvie stationen, eller de øvrige gæster kunne komme frem til den planlagte indvielse den 2. marts på grund af strejken blandt medarbejdere hos SAS. 

Den udskudte indvielse får ikke indflydelse på forskningsaktiviteterne, som allerede er sat i gang på forskningsstationen. De første forskere var ankommet inden strejken, og de første forskningsprojekter er skudt i gang. Endnu 1.100 overnatninger er booket på forskningsstationen i 2015 af en international kreds af forskere.  


ERC Starting Grant til kvantefysiker

Lektor ved Institut for Fysik og Astronomi, Jacob Sherson, har modtaget et ERC Starting Grant på 1,5 millioner Euro. Sigtet for Shersons arbejde er udvikle nye kvanteteknologier og forbedre kunstig intelligens. Det sker blandt andet ved hjælp af et computerspil, der kan hjælpe med til udviklingen af kvantecomputeren. Tanken er, at almindelige mennesker spiller med, og ved at indsamle spillernes løsninger, kan både computer og forskere lære nyt.

ERC Starting Grants har til formål at støtte opstartende forskningsledere, der har stort potentiale for at skabe helt nye og selvstændige resultater i Europa. 


Ny institutleder på Institut for Miljøvidenskab

1. april tiltræder forskningsprofessor Carsten Suhr Jacobsen som ny institutleder på Aarhus Universitet. Han kommer fra en stilling som forskningsprofessor ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og Københavns Universitet. Tidligere institutleder Niels Kroer har fået nyt job som institutleder på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Anne Winding, nuværende viceinstitutleder, er konstitueret som leder, indtil Carsten Suhr Jacobsen tiltræder. 


Ny standard for brugernavne i AU's it-systemer

Blandt universitetets medarbejdere og studerende har det været et stærkt ønske at få reduceret antallet af brugernavne til login i AU’s mange it-systemer. For at imødekomme dette ønske har universitetsledelsen på baggrund af indstilling fra IT og Digitale Medier og It-forum tiltrådt en ny standard for brugernavne til medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. Det omfattende arbejde med at klargøre AU’s it-systemer til implementeringen af standarden går nu i gang, og senere på året vil de første medarbejdere kunne anvende den nye standard.

Perspektivet med standarden er, at medarbejdere og studerende får færre brugernavne til AU’s it-systemer, ultimativt kun ét pr. bruger. Brugernavnet, der vil tage udgangspunkt i personens AUID, identificerer brugeren unikt uden i øvrigt at udtrykke noget om personens rolle eller funktion i organisationen. Brugernavnet vil ikke blive brugt til at identificere den pågældende bruger over for omverdenen og heller ikke have nogen indflydelse på brugerens mailadresse.

Udrulningen af den nye standard for brugernavn sker fra efteråret 2015 startende med nyansatte. Den nye standard for brugernavne indføres løbende i forbindelse med indkøring af nye systemer. Eksisterende brugere i eksisterende systemer vil derfor ikke umiddelbart blive berørt af ændringen.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 6. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog