Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2016

Nytårshilsen fra rektor

Forskningsintegrerede uddannelser, økonomiske udfordringer og ønsket om bedre rammer for universitetsselvstyre er nogle af de temaer, som rektor Brian Bech Nielsen berører i sin nytårshilsen til medarbejdere og studerende.


Gratis tilmelding til Folkeuniversitetet åbner 13. januar

Aarhus Universitet giver i det kommende semester alumner, samt nuværende eller pensionerede medarbejdere adgang til én gratis forelæsningsrække på Folkeuniversitetet.

Tilbuddet har kørt i en årrække, og der er hvert år meget stor interesse for tilbuddet. Tilmeldingen til forårssemesteret åbner onsdag den 13. januar kl. 10. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

For at tilmelde dig:

  • Gå ind på Folkeuniversitetets hjemmeside fuau.dk
  • Vælg menupunktet ’Specialaftaler’ nederst på siden
  • Tast adgangskoden AU16
  • Vælg et hold og gennemfør tilmeldingsproceduren

Se program og tilmeld hold


Tiltrædelsesreception for universitetsdirektør Arnold Boon

Medarbejdere og samarbejdspartnere inviteres til reception i anledning af Arnold Boons tiltrædelse som universitetsdirektør på Aarhus Universitet. 

Receptionen foregår fredag den 29. januar kl. 8.30-10.00 i Stakladen på Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C.

Tilmelding skal ske senest 25. januar.


Anerkendelse og tilfredshed fra styrelsen

Aarhus Universitet havde den 7. januar besøg af Styrelsen for Videregående Uddannelser til det årlige tilsynsmøde. Her mødtes styrelsens ledelse med universitetsledelsen. Mødet er led i styrelsens tilsynsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mødet forløb i en konstruktiv ånd, og styrelsen udtrykte anerkendelse af og tilfredshed med beskrivelsen af Aarhus Universitets arbejde det forløbne år og perspektiverne for de kommende års udvikling. I modsætning til tidligere års møder udarbejder styrelsen ikke efterfølgende en rapport om institutionen.

Tilsynsmøderne har til formål at belyse institutionernes udfordringer og muligheder, herunder på områder, der er aktuelle på den uddannelsespolitiske dagsorden, i år f.eks. regionalisering, fremdriftsreform og økonomiske rammebetingelser. Det er styrelsens hensigt, at drøftelserne på møderne skal omhandle, hvordan institutionerne arbejder strategisk og konkret med udfordringer og muligheder.


Ny institutleder på Institut for Økonomi

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS er nu fuldtallig, efter at man har ansat professor Carsten Sørensen som leder af Institut for Økonomi. 

Carsten Sørensen kommer fra en stilling som professor i finansiering på Copenhagen Business School og tiltræder på Aarhus Universitet den 1. marts.


Debat om placering af nationalt center for børnehjertekirurgi 

I et debatindlæg i Politiken 30. december 2015 diskuterer dekan Allan Flyvbjerg muligheden for at inddrage uvildige internationale eksperter i vurderingen af, hvor et nationalt center for børnehjertekirurgi skal placeres. 

Dekan Allan Flyvbjerg giver desuden i et debatindlæg i Altinget i onsdag den 6. januar udtryk for et ønske om en mere nuanceret debat om, hvorvidt der bør uddannes flere læger. Han slår til lyd for, at bl.a. industrien bør være med til at afgøre dimensioneringen af danske lægeuddannelser, samt at man bør arbejde progressivt for fastholdelse af læger i yderområderne.

Dekanen er medlem af Altingets debatpanel om sundhed. Panelet består af aktører fra forskellige områder i det danske sundhedsvæsen.


Kalender

  • 14.-15. januar: Forsknings- og Innovationsmødet 2016
  • 17.-19. januar: Universitetsledelsen besøger Edinburgh University
  • 29. januar: tiltrædelsesreception for Arnold Boon, ny universitetsdirektør
  • 1. februar: Esben Lunde Larsen mødes med rektoratet på Aarhus Universitet
  • 22. februar: Esben Lunde Larsen besøger AU Herning
  • 24. februar: bestyrelsesmøde 

 

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 12. januar