Nytårshilsen fra rektor Brian Bech Nielsen

Kære medarbejdere og studerende

Jeg vil gerne benytte dette første nyhedsbrev til at ønske jer alle et rigtigt godt nytår og samtidig udtrykke en stor tak for indsatsen i 2015.

2015 stadfæstede AU som et forskningsintensivt universitet. Hver uge læser jeg om flotte forskningsgennembrud, gode nyheder om bevillinger, priser, tillidsposter og udnævnelser – og ikke mindst vores stærke myndighedsrådgivning. Forskning og videnudveksling, som er med til at forandre verden.

Det nye år blev indledt med en markant nyhed i form af FEAS’ køb af Kommunehospitalsgrunden i Aarhus. Det er en stor begivenhed, som skaber mange nye udviklingsmuligheder for universitetet. Jeg ser frem til at påbegynde overvejelserne og dialogen om, hvordan vi bruger arealerne på bedste vis (læs mere).

I år vil Aarhus Universitet desuden fortsætte arbejdet med sikre en dybere integration af forskning i uddannelserne. Vi ønsker at give de studerende endnu bedre muligheder for at fordybe sig fagligt under studierne. De studerende skal være drevet af lyst, nysgerrighed og stærke analytiske evner og ikke mindst mod til at tænke helt nyt i forhold til løsninger og samarbejde.

Vores uddannelser skal være i trit med samfundets behov, både hvad angår vækst og ny viden til videreudvikling af civilsamfundet og kulturen. Det er en udfordring at aflæse og forudsige behovene, men vi skal ikke desto mindre sikre, at uddannelsernes indhold afspejler samfundets virkelighed og krav, så vi giver vores dimittender de bedste muligheder for at gøre en forskel. Derfor skal vi også i 2016 styrke dialogen med både studerende og arbejdsgivere om udvikling af uddannelserne.

Fornuftigt økonomisk afsæt

For to et halvt år siden var det desværre nødvendigt at rette op på økonomien. Som I alle erfarede, blev det en barsk manøvre. Vi kan til gengæld nu se at indsatsen virkede efter hensigten. Vi forventer således et driftsoverskud på op imod 50 millioner kr. for 2015. Det vil jeg gerne kvittere for. Det har ikke været let for nogen i organisationen.

Resultatet er, at vi nu har et fornuftigt afsæt for et stykke hen ad vejen at kunne imødegå de kommende besparelser som følge af finansloven for 2016. Her tænker jeg især på det nye årlige omprioriteringsbidrag på to pct. for bevillingerne til uddannelse og øvrige formål, samt at de statslige forskningspuljer i 2016 reduceres med 1,4 mia. kroner.

Vi budgetterer med et regnskab i balance i 2016, men jeg vil ikke lægge skjul på, at budgetlægningen i årene derefter bliver en stor udfordring. Heldigvis kan vi nu, i god ro og orden over det næste halve år, lægge en plan for, hvordan vi tackler udfordringer for 2017 og fremefter.

Bedre rammer for selvstyre

Ministeriet har holdt os til ilden med bl.a. skærpede krav til ekstern finansiering, dimensionering og fremdriftsreform, hvoraf de to sidstnævnte pålægger os en betydelig ekstra administrativ byrde. Specielt fremdriftsreformen udgør en stor udfordring. Derudover har vi i år en stor opgave med at komme i mål med institutionsakkrediteringen. Det er et særdeles omfattende og tidskrævende arbejde, som skal føre til at vi bliver vores egen garant for uddannelseskvaliteten på længere sigt. Vi har allerede i dag en meget høj uddannelseskvalitet på AU, så det ansvar påtager vi os meget gerne, og den frihed det indebærer, hilser vi velkommen.  

I det hele taget vil vi tage dialogen med uddannelsesministeren og de øvrige politikere om at give os bedre rammer for selvstyre. Vi er nødt til at diskutere niveauet for selvstyre kontra detailstyring. Jeg anerkender fuldt ud, at politikerne vil have føling med vores forvaltning af samfundets milliardinvestering, og bestyrelsen og universitetsledelsen indgår gerne i en tættere dialog end i dag. Til gengæld skal vi have mindre afrapportering og kontrol af den daglige drift.

Universitetsledelsen vil fortsat arbejde på at forbedre dialogen internt på universitetet om vores drift og udvikling. Vi har et godt samarbejde og en god sparring med de rådgivende organer, men vi vil bestræbe os på at bruge dem endnu mere.

Dialogen er også omdrejningspunktet, når jeg besøger institutter, centre og administrative enheder. At få jeres ærlige og ufiltrerede vurderinger er befriende og helt afgørende. Og tak for at I taler uden omsvøb – på den måde når vi længst.

Det er umuligt ikke at blive grebet af den faglige passion, der driver dette universitets medarbejdere.

Én af vores vigtigste opgaver som universitet er at bevare de højeste ambitioner på vores fagområdes vegne. De økonomiske realiteter kommer af og til på tværs, men det må ikke afholde os fra at sætte barren så højt, som vi overhovedet kan. Og vi kan sætte den højt – for Aarhus Universitet er et meget stærkt universitet med højt respekterede medarbejdere og meget dedikerede studerende.

 

Rigtig godt nytår. Jeg ser med forventning frem til samarbejdet i 2016. 

Brian Bech Nielsen