Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2016

God sommer

Universitetsledelsen ønsker studerende og medarbejdere en god sommer og en velfortjent ferie.

Rektor tager i sin sommerhilsen fat på universitetets økonomiske virkelighed og de faglige udfordringer, som har præget universitetet i 2016. Han opfordrer til, at alle tager ansvar for at sikre udvikling og høj kvalitet.

Også dekanerne for Arts, Health og Science and Technology gør status for studieåret og fakulteternes fremtidige udvikling. Dekan på Arts Johnny Laursen, dekan på Health Allan Flyvbjergdekan på Science and Technology Niels Chr. Nielsen

Universitetsledelsens nyhedsbrev udkommer igen næste gang fredag den 5. august.

 


Aarhus Universitet sætter rekord i 1. prioritetsansøgninger

Mere end 10.000 ansøgere havde Aarhus Universitet øverst på ønskelisten, da de i år skulle vælge uddannelse. Det er en fremgang på ca. 5 pct. i forhold til 2015 og dermed det største antal 1. prioritetsansøgere i universitetets historie. I alt har Aarhus Universitet modtaget over 27.000 ansøgninger, hvilket er ca. 9 pct. flere end sidste år. Det viser de foreløbige tal, som universitetet har modtaget fra den koordinerede tilmelding.


HSU bakker op om økonomiplan

Økonomiplanen, som blev vedtaget af bestyrelsen i midten af juni, var et af hovedpunkterne på dagsordenen, da hovedsamarbejdsudvalget mødtes den 30. juni. Her gennemgik universitetsdirektør Arnold Boon økonomiplanen, som fik bred tilslutning fra udvalgets medlemmer, der lagde vægt på, at planen trods svære vilkår afspejler ro og omhu. 


Novo Nordisk og Aarhus Universitet indgår samarbejde om talenter i verdensklasse

Novo Nordisk og Aarhus Universitet, Science and Technology, har underskrevet en femårig samarbejdsaftale, der skal styrke forskning og udvikling af proteinteknologi.  


Næste milepæl er nået i arbejdet med AU's institutionsakkreditering

Akkrediteringspanelet, der besøgte AU i begyndelsen af juni, har nu udvalgt seks såkaldte audit trails, som skal belyse kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet. Dermed er endnu en vigtig milepæl nået i arbejdet med at opnå institutionsakkreditering. 


Aarhus Universitet kobler erhvervsspor til lægeuddannelsen

Medicinstuderende ved Aarhus Universitet kan fra 2017 vælge erhvervsrettede fag på studiet. Hensigten er at lade særligt interesserede og talentfulde studerende få kendskab til eksempelvis lægemiddel- og medicobranchen allerede under studietiden. Åbningen af lægeuddannelsen mod industrien hører til en af universitetsledelsens strategiske satsninger, som senest blev vedtaget af bestyrelsen i juni.


Ny rummelig kommunikationspraksis

Ny kommunikationspraksis på Aarhus Universitet gør officielt op med den tidligere brandingstrategis centrale principper og matcher universitetets udvikling anno 2016. En tværgående arbejdsgruppe har stået for et grundigt forarbejde, der blev igangsat som opfølgning på problemanalysen i 2014. Praksissen har været drøftet i de akademiske råd og er nu vedtaget af universitetsledelsen, som fremhæver en tydelig respekt for fagidentiteten.


Det Frie Forskningsråd åben for ansøgning

Det Frie Forskningsråd har netop åbnet for ansøgninger til en række bevillinger med ansøgningsfrist i september/oktober 2016 og foråret 2017. I alt 1 mia. kr. er i spil til banebrydende forskning.


Per Stounbjerg ansat som institutleder

Lektor, dr.phil. Per Stounbjerg er pr. 1. juli ansat som institutleder for Institut for Kommunikation og Kultur. Han har siden oktober været konstitueret på posten.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp