Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2017

Studiemiljø: Fortsat høj trivsel med plads til forbedringer

Resultaterne af den treårige studiemiljøundersøgelse blandt alle universitetets studerende er offentliggjort i dag. Høj tilfredshed med studiet, stærkt fagligt engagement og en historisk stor tilfredshed med det fysiske studiemiljø er nogle af de positive resultater. 

Men selvom den generelle trivsel er høj, er der fortsat udfordringer med stress, som nu hver femte oplever i dagligdagen. Prorektor Berit Eika mener, at der er tale om et generelt samfundsproblem og peger samtidig på tre forhold, som især gælder de studerende. Fremdriftsreformen, uklarhed om de krav der bliver stillet til de studerende og såkaldt karrierestress.

Undersøgelse blev gennemført i efteråret med en rekordstor svarprocent på 46 pct. Der går nu en proces i gang lokalt på fakulteterne, institutterne og i særdeleshed studienævnene, som skal diskutere studiemiljøundersøgelsen. Udvalget for Uddannelse bliver centralt koordinerende organ for de kommende indsatser, som primært forventes iværksat lokalt, da udfordringerne varierer fra uddannelse til uddannelse.


Fælles eller skræddersyede løsninger? Vi skal turde stille spørgsmålet!

Universitetsdirektør Arnold Boon sætter i et indlæg fokus på, hvordan administrationen bedst hjælper fagmiljøerne med at løse de administrative udfordringer, de står over for. I den forbindelse rejser han spørgsmålet om, hvorvidt vi skal vælge løsninger, som kan bruges på tværs af universitetet, eller løsninger, der er tilpasset de lokale behov. 


DCA og DCE: Uvildig rådgivning er til gavn for alle

Effektivt Landbrug havde den 8. marts i år flere artikler om den nyligt indgåede aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og AU. Lars Hvidtfeldt, næstformand i Landbrug og Fødevarer, mistænkeliggør i avisen AU’s forskere for at have lækket en Novana-rapport to dage før den skulle offentliggøres.

I et indlæg, som blev bragt i Effektivt Landbrug den 25. marts, maner DCA-direktør Niels Halberg og DCE-direktør Hanne Bach fra Aarhus Universitet beskyldningerne til jorden.


Aarhus Universitet kickstarter klimaløsninger i Midtjylland

I går markerede AU, Region Midtjylland og en række kommuner og virksomheder begyndelsen på projektet Coast to Coast Climate Challenge, som skal sikre Midtjylland mod voldsomme vejrhændelser. Projektet har et samlet budget på ca. 90 mio. kroner frem mod 2022. Bestyrelsesformand for AU og tidligere klimakommissær Connie Hedegaard var sammen med prodekan Kurt Nielsen fra ST med til at markere den midtjyske millionsatsning. De ser begge store perspektiver i klimasamarbejdet mellem myndigheder, universiteter og virksomheder.


Kalender

  • 5. april: Bestyrelsesmøde
  • 19. april: Tiltrædelsesreception for ny dekan på Health
  • 20.-21. april: AU vært for møde i det europæiske netværk The Guild
  • 19.-24. april: Arktisk Forum
  • 27. april: Forskningens Døgn
  • 28. april: Kapsejlads

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp