2017

Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen indeholder information om aktuelle aktiviteter og diskussioner til medarbejdere på Aarhus Universitet og udkommer sædvanligvis hver uge. På denne side kan du se de nyhedsbreve, der er udsendt i 2017.

Se nyhedsbreve fra universitetsledelsen fra 2016

Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |  Nr. 7 | Nr. 8 |  Nr. 9  | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14  |  Nr. 15 | Nr. 16 |  Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 19Nr. 20 | Nr. 21 |  Nr. 22 | Nr. 23 | Nr. 24 | Nr. 25 | Nr. 26 | Nr. 27 | Nr. 28 | Nr. 29 | Nr. 30 | Nr. 31 | Nr. 32 | Nr. 33 | Nr. 34 | Nr. 35 | Nr. 36 | Nr. 37 | Nr. 38 | Nr. 39


 

39 (22.12.2017)

Digitalt løft af undervisningen • Tjekliste til udenlandske forskere om opholdsregler • Workshop om beregning af kvælstofudvaskning • Aarhus Universitet i spidsen for forskningsprojekt om kvalitet i videregående uddannelser • Din parkeringstilladelse er blevet forlænget •  Rektor ønsker alle god jul... med musikalsk overraskelse • Kalender 


38 (15.12.2017)

Budget: Positiv udvikling med plads til vigtige investeringer • Udkast til ny strategisk rammekontrakt er sendt i intern høring • EQUIS-akkreditering til hele Aarhus BSS • Aarhus Universitet skal uddanne tolke • Stil op som arbejdsmiljørepræsentant på AU • Gå gratis på Folkeuniversitetet • Ny, stor innovationsfabrik på Aarhus Universitet • Danmarks bedste hospital for 10. gang • Foreløbig status på evaluering af Aarhus 2017 • Stor hæder til professor i datalogi • Prodekan: Humanister er også vigtige, når robotterne kommer • Kalender 


37 (08.12.2017)

Gode takter, men økonomisk udfordring • Nyt center for klimaforskning indviet • Danskerne har fået én million Tænkepauser • Spot på humanistiske kompetencer i en digital tidsalder • Publikationer skal registreres senest den 15. januar 2018 • Steen Harrit Jakobsen bliver ny stabschef i universitetsledelsens stab • Kalender


36 (01.12.2017)

Ny bevillingsreform har gode hensigter, men er kompliceret • Fuld tillid til forskernes integritet • Nyt nationalt center for fremmedsprog forankres på AU og KU • Nyt grundforskningscenter for elektromikrobiologi indvies • DCE-direktør ny formand for EU’s største netværk for natur- og miljøforskning • Verdens største studiekonkurrence kommer til AU • Hvor går du hen, hvis det brænder? • Kalender


35 (24.11.2017)

Særlig indsats for god omgangstone på Aarhus Universitet • Syv talentfylde AU-forskere bliver Sapere Aude forskningsledere • Efter- og videreuddannelse kommer til at fylde mere i uddannelseslandskabet • Årets universitetsvalg afgjort • Ny aftale styrker samarbejde mellem universiteter og forskningsfacilieteten ESS • AU fejrer 30 år med Erasmus+ • AIAS fellowships åbne for ansøgning • Ole Bækgaard bliver ny leder af Institut for Folkesundhed • Kalender


34 (17.11.2017)

Brexit: Europæisk universitetsnetværk står sammen om at fremme samarbejde • Udenlandske ansatte risikerer bødestraf for forskningsformidling • Udenlandske studerende er en overskudsforretning • Prorektor i spidsen for regeringens nye inspirationsgruppe om filosofikum • Fuld international akkreditering til MBA på Aarhus BSS • Søg midler til bekæmpelse af kønsbias på Aarhus Universitet • Danske Universiteter fylder 50 år • 275-års jubilæum i Videnskabernes Selskab • Lektor ved Aarhus BSS modtager Tietgenpris • AU udstiller interdisciplinær forskning i Europa-Parlamentet • Kalender


33 (10.11.2017)

Premiere på live streaming af forelæsning til gymnasieelever • Markering af to VILLUM Investigator-bevillinger til Aarhus Universitet • Universitetsvalg: Du kan stemme fra den 13. november • Søren Pind besøger AU Foulum • Sundhedsdekan: Forskerne har heller ikke patent på den absolutte sandhed • Biomedicin leverer tre unge nye Lundbeckfonden fellows • Frugtsnacks, nedbrydelig plastik og rollatorer løb med sejren i årets case competition på ST • To AU-forskere udpeget til Danmarks Frie Forskningsfond • Initiativpris til virksomhed med rødder i Aarhus Universitet • Tilmelding til PhD Career Day 2017 er åben • Samarbejdsaftale med University of York er forlænget • Kalender 


32 (03.11.2017)

Forskningsreserven: Flere penge til den frie forskning • Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud • Fuldt hus til Aarhus Symposium • Arbejdet med ny rammeaftale med ministeriet skudt i gang • Genskab det gode samarbejde mellem forskning og landbrug • Millioner til forskning i læreruddannelsen og folkeskolen • Kalender 


31 (27.10.2017)

Øget brugervenlighed på Blackboard skal bane vej for udbredelsen af EDU IT-tiltag • Ny ph.d.-undersøgelse skydes i gang • AU vil have flere kvinder på IT-uddannelserne • Valg til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet • AU hylder studerende medaljevindere • Næste års rekrutteringskampagne bygger på 2017-succes • Viden og fakta er afgørende for demokratiet • Giv studenteriværksættere luft under vingerne • 31 millioner til europæisk forskersamarbejde med AU i spidsen • 300.000 kr. til forskning i bedre medicinering af parkinson- og alzheimerpatienter • Medicinstuderende løb 62.000 kr. hjem til Kræftens Bekæmpelse • Deltag gratis i vidensfestival på Bispetorv • Kalender 


30 (13.10.2017)

Adgangskvotient på alle ST-uddannelser • Nu kan du snart stille op til universitetsvalg • DFF-millioner til ti AU-forskere • Forskertalent får Jens Christian Skou-prisen 2017 • AU-professor får Gigtforeningens forskerpris 2017 • Ung genforsker får international pris • AU holder sidste konference under RethinkIMPACTS 2017 • Evalueringsrapport om vandmiljø offentliggjort • Kalender 


29 (06.10.2017)

Rektor: Besparelser betyder ringere uddannelser • Nyt center for forretningsudvikling indvies i Herning •  Flere strategiske centre på ST - i dag åbner WATEC • AU vinder kontrakt om vildtforvaltning • Positiv evaluering af havforskeres arbejde • Akademiske Råd: Trivsel skabes ved at løse kerneopgaver • Ny karriereplatform for yngre forskere er i luften • Vi skal uddanne selvstændige forskere • Forskere får værktøjer til virksomhedssamarbejder • Besparelser i administrationscentrene HE og ST • Ændring i institutledelsen ved ST • Kalender  


28 (22.09.2017)

Rektor: Udbud kan ødelægge forskningsmiljøer • Letbanen åbner sin første rute med to stop ved universitetet • Køreplan for genakkreditering er på plads • Rektor besøger institutterne i efteråret • Ph.d.er konkurrerer i forskningsformidling – tilmelding åben frem til 25/9 • Kom gratis til konference om konstruktiv journalistik • Berit Eika med i nyt aftagerpanel for gymnasierne • Kalender  


27 (15.09.2017)

Aarhus Universitet fejrer 89 års fødselsdag • Kæmpe sports- og festdag i Universitetsparken • Kvalitet, fastholdelse og fremdrift i fokus på inspirationsdag • Aarhus centrum for topmøde om sport og uddannelse • DPU flytter ind i Nobelparken • Aarhus Universitetsforlag ude med ny historieserie • Kalender 


Nr. 26 (08.09.2017)

Uddannelsesdebatten 2017: Kvalitet skal udvikles sammen med undervisere og studerende • Danske Universiteter siger nej tak til centralt styrede peer reviews af uddannelser • AU bag ny metode som hjælper iværksættere til at blive vækstvirksomheder • Kemi-professor modtager Carlsbergfondets Forskningspris • AU nummer 109 på Times Higher • 10.000 besøgte årets studiestartsmesse • Så er det tid til MUS • Lodtrækning til årsfesten er afgjort • Kalender 


Nr. 25 (01.09.2017)

Finanslovsforslag 2018: Ingen fremgang for uddannelse og forskning • Til nye studerende: Nyd det og tag aktiv del i studielivet • Status for konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjening • Prorektor på iværksætterfestival: Det skal være muligt både at studere og være iværksætter • Food Festival 2017: Smag på AU • AIAS byder 23 nye fellows velkommen • Ny og enklere APV i 2019 • Kalender 


Nr. 24 (25.08.2017)

Universitetsledelsen hilser afskaffelse af karakterbonus velkommen • Tak til de 1.000 tutorer, der byder nye studerende velkommen • Mød Aarhus Universitet i Festugen 2017 • Direktøren sætter fokus på effektiv rekruttering og god jobstart • Kommercialiseringsinitiativer godt i gang inden for ST’s grønne område • Niels Haldrup konstitueres som institutleder • Kalender 


Nr. 23 (18.08.2017)

Status på optag • AU fastholder sin plads på Shanghai-ranglisten • Nyt center for materialeforskning skal løse fremtidens udfordringer • ST-dekan: Uddannelsesinvesteringer skal give digitale kompetencer • Alumner inspirerer nye studerende • AU-ansatte trodsede regn og mudder til årets DHL • Husk frist for tilmelding til årsfest er 22. august • Healths dekanat flytter ind i parken • Kalender 


Nr. 22 (11.08.2017)

UNLEASH: Unge talenter pitcher bæredygtige ideer på AU • Rapport: Universiteterne styrker vidensamarbejde med erhvervsliv • Times Higher Education sætter fokus på AU's Open Science-projekt • Vær OBS på nye regler om gratis danskuddannelse • Kalender


Nr. 21 (04.08.2017)

Årsfest åbner for tilmelding mandag • Flere ansøgere med høje karakterer • Deltag i årets inspirationsdag om uddannelse • Samarbejdsaftale om CI på plads • Landets fire sundhedsdekaner enige om behovet for flere studiepladser på medicin • Kalender 


Nr. 20 (06.07.2017)

Stor søgning til Aarhus Universitet - og fremgang på ingeniørområdet, matematik og datalogi • Er det klogt at konkurrenceudsætte rådgivning af politikere? • Aarhus Universitet og industrien i nyt samarbejde om Open Science • AU-professor modtager pris for fremragende forskning • AU søger indflydelse på Horizon 2020-programmer • Dekaner ønsker god sommer • Kalender 


Nr. 19 (26.06.2017)

Rektor ønsker alle en god sommer • Styrk stabiliteten i bevillingssystemet • Gå gratis på Folkeuniversitetet • Prorektor: De naturvidenskabelige talenter skal næres • Forskningsfaglig tyngde på årets Folkemøde • To nye ingeniøruddannelser inden for Bioteknologi og Kemiteknologi • Kalender 


Nr. 18 (13.06.2017)

Aarhus Universitet lancerer ambitiøs digital satsning • Aarhus Universitet får betinget positiv akkreditering • Ti principper for fremtidens universitetscampus • AU fylder Aurora med uddannelsesdebatter og forskningsformidling på årets Folkemøde • Status quo for AU på ny QS-rangliste • Anne Marie Pahuus fortsætter som prodekan for forskning • Støtte til ti interdisciplinære netværk • Kalender


Nr. 17 (24.05.2017)

Holst-Knudsens Videnskabspris til professorer i antropologi og økonometri • AU indvier Center for Cirkulær Bioøkonomi • AIAS henter ny stor EU-bevilling til AU • Fornem pris til ingeniørerne på Aarhus Universitet • En weekend i reformationens tegn • Arts-dekan: Humaniora spiller en vigtig rolle i fremtiden • Styrk grundforskningen og behold uddannelserne • AU-prodekan: Vi skal stadig være opmærksomme på kønsbalancen • Institutlederne på Bioscience fortsætter • Søg tilskud til din Horizon 2020-ansøgning • Kalender 


Nr. 16 (11.05.2017)

Forskningsmiljøer kan styrke regeringens nye Disruptionråd • Pind på besøg i Stakladen • HD i Finansiel Rådgivning flyttes til Herning • EURIAS Fellowships er nu åbne for ansøgning • Forsknings-opfindelser skaber samarbejde og investeringer • Kalender


Nr. 15 (05.05.2017)

Rektor: Det nye bevillingssystem kræver et alvorligt gennemsyn • Starting Grants 2017 åben for ansøgning • DFF-millioner til AU-forskere • Tilmeld dig Holst-Knudsen • Summer University: Nyt website hjælper undervisere • Personaliseret studieportal på vej • Kalender


Nr. 14 (28.04.2017)

Universitetsparken: Kapsejlads for fulde sejl • En uge med forskning til folket • Datalogi-professor modtager ERC Advanced Grant • Tydeligere karriereveje for unge forskere på AU • Overskud i årsregnskab giver ikke anledning til kursændring i administrationen • Kalender 


Nr. 13 (21.04.2017)

Tre nye grundforskningscentre til Aarhus Universitet • Forskning er adgangskort til fremtiden • March for Science i Aarhus i morgen lørdag • Fra STUD til CAND til KAN godt få et job! • Velkommen til Lars Bo Nielsen • Krystallografiprofessor modtager Dronning Margrethe II's Videnskabspris • Lars Arge tildeles æresdoktorgrad ved TU Eindhoven • Leder af Institut for Kultur og Samfund fortsætter • AU inviterer til Forskningens Døgn i Stakladen • Kalender  


Nr. 12 (07.04.2017)

Årsrapport 2016: Sund økonomi giver plads til faglige investeringer • AU’s biblioteker bliver en del af Det Kgl. Bibliotek • AU-forskere kan søge midler til tværgående forskningsnetværk • AU med i nyt samarbejde om spinouts • Et nyt år med kvalitetsprocesser er skudt i gang • Nyt udvalg under UFM vil skabe bedre sammenhæng mellem job og uddannelse • Prorektor: Konkurrence kan løfte de studerende • Prestigefuld international pris til AU’s CON AMORE • Kalender 


Nr. 11 (31.03.2017)

Studiemiljø: Fortsat høj trivsel med plads til forbedringer • Fælles eller skræddersyede løsninger? Vi skal turde stille spørgsmålet! • DCA og DCE: Uvildig rådgivning er til gavn for alle • Aarhus Universitet kickstarter klimaløsninger i Midtjylland • Kalender


Nr. 10 (24.03.2017)

AU’s ph.d.-dimittender har høj beskæftigelse og stor faglig tyngde • Flere internationale studerende søger Aarhus Universitet • Endelige tal for årets kvote 2-ansøgninger klar • Aarhus Universitet skal løfte klimaløsninger i Midtjylland • Aarhus Universitet får sit eget rumprogram • 65 mio. kroner til to AU-forskere • Kalender


Nr. 9 (17.03.2017)

Fortsat mange ansøgere til Aarhus Universitet • Flere bliver færdige på kortere tid • AU klar med første drone til udforskning af Nordgrønland • Hils på AU’s nye sundhedsdekan • Novo Nordisk og Aarhus Universitet afholder symposium i Aarhus • Keiding nyt medlem i DFiR og Besenbacher fortsætter som næstformand i Danmarks Innovationsfond • Nyt online-kursus målrettet undervisere • Bliv en del af mentorordningen Styrk Talentet • Kalender


Nr. 8 (03.03.2017)

Akkrediteringsrapport sendt til høring hos AU • Den danske ph.d.-satsning har båret frugt • AU-studerende giver gode karakterer til underviseres faglighed • Nyt selvstændigt institut for konstruktiv journalistik åbner i lokaler på AU • Dekan for Arts: Filosofikum er for fagligt snævert • Aarhus BSS etablerer Dale T. Mortensen Center• Stor international forskningspris til Bo Barker Jørgensen • Kalender 


Nr. 7 (27.02.2017)

AU gearer organisationen til mere erhvervssamarbejde • Ny fireårig aftale om AU’s myndighedsbetjening er i hus • EliteForsk-pris til AU-forsker • Vagtskifte i Studenterrådet • I dag indvies hospitalsbyggeriet i Skejby • Rekordstor interesse for CompanyDATING • Universitetsdirektør fremlægger administrationens 2017-mål • VIA er ny partner i aftale med AU og regionen • Søg mikrobevillinger hos AUFF • DHL Stafetten 2017 er åben for tilmelding • Kalender 


Nr. 6 (10.02.2017)

Nu kan forskere tilmelde sig Forskningens Døgn • Johnny Laursen: Sprog er porten til verden • Kommende sundhedsdekan svarer på spørgsmål • Dansk reformationsforskning styrkes • Professor Poul Nissen modtager Novo Nordisk Prisen 2017 • AU-professor formand for nyt Miljø- og Fødevareklagenævn • Kalender


Nr. 5 (06.02.2017)

Connie Hedegaard tiltrådt som Aarhus Universitets bestyrelsesformand •  Bedre studievilkår til iværksættere på AU • Justering af uddannelsesloftet • Birgit Schiøtt fortsætter som institutleder på Institut for Kemi • AU-professor er ny formand for Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers • Kalender 


Nr. 4 (30.01.2017)

AU har klare retningslinjer for modtagelse af gaver • AU fastholder de tre betalte fridage • Ny digitaliseringsstrategi for AU • AU-studerende bag hver femte medalje ved OL og VM i 2016 • Millionbevillinger til forskere ved Institut for Kultur og Samfund • Niels Damgaard fortsætter som administrationschef på ST •   Kalender


Nr. 3 (20.012017)

AU’s bestyrelsesformand takker af • Professor Lars Bo Nielsen bliver ny dekan på Health • God omgangstone skal styrke arbejdsmiljøet i 2017 • 17,5 mio kroner til to forskertalenter • Få hjælp til din konference • Kalender


Nr. 2 (13.01.2017)

Mød Aarhus Universitet i Kulturbyen • FEAS har valgt rådgiver til udvikling af Aarhus Universitets nye campusområde • Bliv opdateret på Innovationsfondens opslag 2017 • Johnny Laursen ny formand for bestyrelsen i DIIS • Aarhus Universitet inviterer virksomheder til brainstorm om digitalisering • Diplomer til 189 unge talenter med akademisk potentiale • Publikationsstøtte åben for ansøgning • Forskertalenter kan søge om ophold ved amerikanske universiteter • Kalender


Nr. 1 (06.01.2017)

Kom gratis på Folkeuniversitetet – tilmelding åbner den 11. januar • Ny konstitueret prodekan for uddannelse på ST • DPU åbner nyt center for Higher Education Futures • MatchPoints 2017 om Reformationen sælger billetter • Kalender