Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 13/2017

Tre nye grundforskningscentre til Aarhus Universitet

Danmarks Grundforskningsfond har givet op til 179 mio. kr. til tre nye ”Centers of Excellence” ved Aarhus Universitet.

  • Center for Cellular Signal Patterns (CellPAT) ved professor Jørgen Kjems, leder af iNANO
  • Center for Electromicrobiology (CEM) ved professor Lars Peter Nielsen, Institut for Bioscience
  • Center for Proteins in Memory (PROMEMO) ved professor Anders Nykjær, Institut for Biomedicin

”Med Grundforskningsfondens bevillinger i ryggen får de tre forskere nu mulighed for at skabe banebrydende resultater inden for hvert deres forskningsfelt, og de har alle potentialet til at løfte store samfundsmæssige udfordringer. Det er endnu et tegn på, at Aarhus Universitet bedriver forskning af højeste kvalitet – både i Danmark og internationalt,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

På landsplan er der givet støtte til i alt 10 nye grundforskningscentre. Læs mere om de tre centre ved AU:


Forskning er adgangskort til fremtiden

"Er vi klar til fremtiden?" Sådan lød overskriften for det tema, der blev drøftet på uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds møde den 20.-21. april på Koldingfjord. Her var repræsentanter fra uddannelses- og forskningsverdenen samlet for at sætte fokus på, hvad den teknologiske udvikling betyder for kravene til fremtidens viden og kompetencer. 

Rektor Brian Bech Nielsen var blandt deltagerne og oplægsholderne.


March for Science i Aarhus i morgen lørdag

I morgen den 22. april kan forskere, studerende og borgere for første gang marchere i de aarhusianske gader for at vise deres støtte til videnskab og fri forskning. 

Lektor Emøke Bendixen, professor Poul Nissen, fællestillidsrepræsentant Olav W. Bertelsen og medlem af AU’s bestyrelse Sune Koch Rønnow er blandt initiativtagerne til en march i Aarhus. Starten går fra Rådhuspladsen kl. 14 og slutter på Klostertorv.

I en tid, hvor forskning og fakta er under pres, er March for Science en måde at minde alle om, at forskningsbaseret viden er det vigtigste værn mod mytedannelser og alternative facts og helt afgørende for et demokratisk beslutningsgrundlag i fremtiden. 

March for Science er i dag en international bevægelse med knap 400 marcher rundt om i verden. 

Hør, hvorfor AU's bestyrelsesformand og rektor bakker op om arrangementet. 


Fra STUD til CAND til KAN godt få et job!

Projektorienterede forløb i samarbejde med virksomheder, karrierecentre, bedre integration af erhvervsrettethed i uddannelserne og en større refleksion over egne kompetencer. Det var nogle af de emner, der gik igen, da arbejdet med universitetets uddannelsesstrategiske satsning "Karriereklar" blev skudt i gang på studielederforum torsdag den 20. april i Vandrehallen.


Velkommen til Lars Bo Nielsen

"Jeg vil arbejde konstruktivt og loyalt for jer alle sammen", sagde den nye dekan på Health, Lars Bo Nielsen, ved sin tiltrædelsesreception onsdag i Vandrehallen.


Krystallografiprofessor modtager Dronning Margrethe II's Videnskabspris

Professor Bo Brummerstedt Iversen fra Institut for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet, modtog i denne uge Dronning Margrethe II’s Videnskabspris 2017.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab står bag prisen, som går til en fremragende forsker. Prisen blev indstiftet i anledning af HM Dronningens 75 års fødselsdag og uddeles i år for anden gang. Sidste år gik prisen også til en AU-forsker, professor Jens-Christian Svenning.


Lars Arge tildeles æresdoktorgrad ved TU Eindhoven

Lars Arge, professor i datalogi ved Aarhus Universitet og centerleder fra Danmarks Grundforskningsfond’s Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO) er blevet tildelt en æresdoktorograd fra Technical University Eindhoven. Universitetet uddeler én æresdoktorgrad om året. Det er kun anden gang, den tilfalder en dansker. Den første var Professor Jens K. Nørskov fra Stanford University i 2006. 


Leder af Institut for Kultur og Samfund fortsætter

Bjarke Paarup er genansat som leder af Institut for Kultur og Samfund, efter at stillingen har været slået op. Bjarke Paarup har stået i spidsen for instituttet, siden det blev etableret i 2011 i forbindelse med omstruktureringer på Aarhus Universitet


AU inviterer til Forskningens Døgn i Stakladen

Under overskriften Fascinerende Forskning byder Aarhus Universitet alle interesserede indenfor til Forskningens Døgn torsdag den 27. april kl. 14-18 i Stakladen. 

Ligesom sidste år er der stor opbakning til arrangementet. Over 30 forskere fra alle fire fakulteter står klar til at præsentere deres forskning, som traditionen tro serveres gennem både speedforedrag, udstillinger og live-eksperimenter. Der er også aktiviteter på AU Foulum. 

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17. Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag initiativet, som skal bringe forskning og befolkning tættere på hinanden.


Kalender

  • 27. april: Forskningens Døgn
  • 28. april: Kapsejlads
  • 20.-21. maj: MatchPoints Seminar om Reformationen og det danske samfund
  • 24. maj: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2017
  • 24. maj: Premiere på forestillingen ”Røde Orm”, Moesgaard Museum

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp