Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 2/2017

Mød Aarhus Universitet i Kulturbyen

Om kort tid lyder det officielle startskud til Aarhus2017, og nu kan du få en smagsprøve på en række af de aktiviteter, Aarhus Universitet er involveret i. De omfatter blandt andet et møde med robotter, et interaktivt modeshow på vandet og et Reformationslaboratorium.

Rektor Brian Bech Nielsen deltager i den officielle åbningsevent den 21. januar.


FEAS har valgt rådgiver til udvikling af Aarhus Universitets nye campusområde

Det bliver et aarhusiansk rådgiverteam bestående af AART Architects, Møller & Grønborg, E+N og Trafikplan Rådgivende Ingeniører, som skal rådgive Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) om udviklingen af det nye campusområde på Aarhus Kommunehospital.

Det er resultatet af det såkaldte parallelopdrag, som FEAS har gennemført hen over efteråret. FEAS overtager området i 2019, hvorefter Aarhus Universitet begynder indflytningen.

Samlet set var det dommerpanelets vurdering, at forslaget fra team AART danner det stærkeste grundlag for en fremtidig omdannelse af Kommunehospitalet til en byintegreret campus. Universitetsdirektør Arnold Boon har siddet med i dommerpanelet, som især fremhæver Team AARTs simple, men også storslåede vision om at skabe en rød pendant til det gule universitetsbyggeri. I vinderforslaget bevares de bedste dele af den eksisterende bebyggelse som udgangspunkt for fremtidens byggeri.

Der er ikke tale om et endeligt projekt, men et projekt, FEAS nu skal arbejde videre med i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Mandag holder bestyrelsen en idédag og drøfter, hvordan det nye, sammenhængende campus kan indrettes med fokus på at skabe et tværdisciplinært og internationalt campusmiljø.


 

 

Bliv opdateret på Innovationsfondens opslag 2017

Fredag den 27. januar inviterer Innovationsfonden til et åbent informationsmøde på Aarhus Universitet om fondens opslag i 2017. Her kan du høre om alle investeringstyperne med hovedvægt på de såkaldte Grand Solutions, hvor der i år er budgetteret med i alt 628 mio. kr. fordelt på otte tematiske opslag og ét åbent opslag. Temaerne omfatter bl.a. Bioressourcer, fødevarer, sundhed og livsstil, Sundhed og klinisk forskning samt Forskning i velfærd og uddannelse.

På mødet får du viden om strategiske ændringer og bedre forståelse for Innovationsfondens begrebsverden. En af de markante ændringer i 2017 er, at der kun er én fase i ansøgningsprocessen til Grand Solutions. De tematiske opslag har ansøgningsfrist i marts, det åbne opslag i juni, og ifølge fondens hjemmeside loves alle et svar inden for 100 dage.

I 2016 var Aarhus Universitet involveret i 45 projekter, som Innovationsfonden til sammen har investeret 150 mio. kr. i. Innovationsfonden har offentliggjort bevillingerne løbende.

Informationsmødet foregår kl. 10.30-12.00 i Nobel Auditorium, Bygning 1482, lok. 105. Det foregår på engelsk. Tilmelding er ikke nødvendig.


Johnny Laursen ny formand for bestyrelsen i DIIS

Dekan for Arts Johnny Laursen er pr. 1. januar 2017 tiltrådt som bestyrelsesformand i Dansk Institut for Internationale Studier. Han afløser professor Laurids S. Lauridsen fra Roskilde Universitet.


Aarhus Universitet inviterer virksomheder til brainstorm om digitalisering

Med Institut for Datalogi og Institut for Ingeniørvidenskab i spidsen inviterer Aarhus Universitet torsdag den 19. januar til Brainnovation Day. Her har virksomheder og andre interesserede mulighed for opleve og diskutere den nyest it-forskning. Dagens fokus er digitaliseringen af industrielle produkter og services.

Arrangementet er et led i det samlede arbejde med at skabe dialog mellem videnskab og erhvervsliv samt identificere fremtidige potentielle samarbejder mellem Science and Technology og offentlige og private virksomheder. 

Brainnovation Day foregår fra kl. 9.30 - 16.00 - og er gratis. 80 deltagere har allerede tilmeldt sig.


Diplomer til 189 unge talenter med akademisk potentiale

Mandag den 9. januar blev 189 unge talentfulde gymnasieelever fra hele Region Midt fejret med diplomoverrækkelse på Viby Gymnasium. Fælles for de unge er, at de har afsluttet et to-årigt program ved Akademiet for Talentfulde Unge ved siden af deres almindelige gymnasieuddannelse.

Regionsrådsformand Bent Hansen og prorektor Berit Eika var med ved diplomoverrækkelsen. Berit Eika fremhævede i sin tale til de unge, at Aarhus Universitet har en særlig ambition om at støtte de studerende, der har viljen til at udfolde deres talenter og arbejder hårdt for at få stillet deres nysgerrighed. 

Akademiet for Talentfulde Unge har eksisteret siden 2011 og skal bidrage til at opkvalificere de unge talenters daglige arbejde, styrke deres studiekompetencer og naturligt lede dem til en videregående uddannelse. 


 

 

Publikationsstøtte åben for ansøgning

Nu kan alle AU-ansatte søge Aarhus Universitets Forskningsfond om støtte til publikationer, der bidrager til at udbrede videnskabelige arbejder og anden virksomhed ved universitetet.

Ansøgningsfristen er 22. februar, og uddelingen sker i første halvår af 2017. Den samlede pulje for 2017 er på 5 mio. kr., og der er to uddelinger – anden runde har ansøgningsfrist til september.


Forskertalenter kan søge om ophold ved amerikanske universiteter

Postdocs og ph.d.-studerende kan søge Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte til forskningsophold ved MIT, UC og Stanford. Ansøgningsfrist er 15. februar.

Læs mere om forskeropholdene på ministeriets hjemmeside. 

  • CITRIS (UC campuses)
  • SUNCAT (Stanford University)
  • MIT (Massachusetts Institute of Technology)


Kalender

  • 16. januar: Bestyrelsesmøde/Idédag om Campus 2.0
  • 21. januar: Officiel åbning af Aarhus 2017
  • 27. januar: Innovationsfonden besøger AU
  • 20. februar: Møde i Vækstforum

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/ medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp