Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2017

 

UNLEASH: Unge talenter pitcher bæredygtige ideer på AU

Søndag den 20. august er AU vært for et arrangement, hvor talenter fra hele verden for første gang præsenterer deres ideer til løsninger på nogle af verdens store udfordringer.

Bag arrangementet står UNLEASH – en global non-profit organisation, der i de kommende to uger samler 1.000 unge talenter fra 130 forskellige lande til at udvikle nye løsninger på FN’s 17 bæredygtige verdensmål i samarbejde med blandt andre store danske virksomheder, universiteter, fonde og FN. Det er første gang, man afholder så stort et program, der gennemføres på forskellige højskoler landet over. Forløbet kulminerer den 21. august med et stort awardshow i Musikhuset i Aarhus.

Det er professor ved Aarhus Universitet Flemming Besenbacher, der har formandsposten for bestyrelsen i UNLEASH.

Søndag d. 20. august afholdes et stort arrangement på Aarhus Universitet, hvor de bedste løsninger pitches over for tunge ekspertpaneler. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.


Rapport: Universiteterne styrker vidensamarbejde med erhvervsliv

Der er sket en positiv stigning i universiteternes indsats for at styrke videnudvekslingen med det omgivende samfund inden for de seneste tre år. Det konkluderer en ny rapport, som konsulentvirksomheden IRIS Group har lavet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Rapporten er en opfølgning på UFM’s evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel fra 2014, ”Videnssamarbejde under lup”, hvor der blev fremsat en række anbefalinger til øget vidensamarbejde med erhvervslivet.

Fælles for alle universiteter er et øget fokus på videnudvekslingsaktiviteter målrettet de studerende, blandt andet via case competitions og etablering af studentervæksthuse samt konkrete organisatoriske ændringer, der understøtter mere videnssamarbejde. For AU fremhæves specifikt en markant stigning i antallet af forskningsaftaler indgået med erhvervslivet, som går over forventning. I den seneste udviklingskontrakt var målet en 21 pct.-stigning frem til udgangen af 2017 set i forhold til 2013, men allerede i slutningen af 2016 havde AU opnået en stigning på 36 pct.


Times Higher Education sætter fokus på AU's Open Science-projekt

AU's nye Open Science-platform, som blev lanceret i begyndelsen af juli, vækker opmærksomhed hos Times Higher Education, der sætter fokus på open science og patenteret forskning. Over for Times Higher Education fremhæver dekan for Science and Technology Niels Christian Nielsen og professor Kim Daasbjerg, at patentering af forskning kan være ressourcekrævende og ofte en dårlig forretning for universiteterne. 


Vær OBS på nye regler om gratis danskuddannelse

Fra den 1. juli 2017 er der indført nye regler om gratis danskuddannelse for voksne udlændinge - et tilbud, internationale studerende og forskere på AU benytter sig af. De nye regler har indflydelse på fremtidige kursusdeltagere. 


Kalender

  • 15. august: Indvielse af Center for Integrated Materials Research (iMAT)
  • 20. august: UNLEASH-arrangement på AU
  • 8. september: Uddannelsesdagen 2017 på VIA med deltagelse af prorektor Berit Eika
  • 15. september: Årsfest
  • 15. september: Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp