Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2017

Rektor: Udbud kan ødelægge forskningsmiljøer

I et interview til Altinget advarer rektor Brian Bech Nielsen om konsekvenserne af miljø- og fødevareministerens konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver, fordi man også vil inkludere de såkaldte forskningsbasismidler i udbuddet. Sammen med DTU’s rektor Anders Bjarklev peger han på, at det kan ødelægge de specialiserede forskningsmiljøer og det kæmpestore vidensflow, som myndighedsbetjeningen i dag leverer til danske fødevareerhverv og miljøindsatsen.

”Det tager typisk mindst 10 år at opbygge et stærkt forskningsmiljø – men du kan ødelægge det på et splitsekund,” udtaler Brian Bech Nielsen i artiklen.

Samtidig udtrykker begge rektorer bekymring for, at ekspertisen rykker til udlandet. Minister Esben Lund Larsen afviser kritikken.


Letbanen åbner sin første rute med to stop ved universitetet

I morgen lørdag den 23. september er der officiel indvielse af Letbanens første strækning mellem Banegården og AUH i Skejby. Fra og med søndag kan man stå af ved Aarhus Universitet, som har to stoppesteder på ruten langs Randersvej.

Pas på i trafikken

AU opfordrer alle studerende og medarbejdere til at være ekstra opmærksomme på den nye lydsvage Letbane, som kan skabe farlige situationer. Letbanens kampagnemateriale hænger rundt om på universitetet – læs mere på Letbanens hjemmeside.


Køreplan for genakkreditering er på plads

Akkrediteringsinstitutionen har netop godkendt den tidsplan, som skal styre processen frem mod den 28. november 2018, hvor Akkrediteringsrådet mødes for at tage stilling til Aarhus Universitets genansøgning om institutionsakkreditering. Første store deadline er 1. marts 2018, hvor AU skal indsende en ny selvevalueringsrapport - dog kun på de få kritikpunkter, som panelet har rejst.


 

Rektor besøger institutterne i efteråret

Onsdag den 20. september indledte Brian Bech Nielsen sin årlige besøgsrunde til universitetets institutter. I dag fredag var han på ugens fjerde besøg - denne gang Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup.

Målet med besøgene er først og fremmest at samle input fra fagmiljøerne og styrke den direkte og åbne dialog. Ved samme lejlighed giver rektor et oprids af det aktuelle politiske landsskab og gennemgår universitetets strategiske satsninger.

Medio november forventes alle institutter at have haft besøg.


Ph.d.er konkurrerer i forskningsformidling – tilmelding åben frem til 25/9

Aarhus Universitet er den 3. oktober vært for den landsdækkende konkurrence Falling Walls Lab. Her præsenterer ph.d.er og ph.d.-studerende fra alle landets universiteter deres forskning på tre slides på tre minutter foran et stort publikum og en jury. Vinderen får en finaleplads og en tur til Falling Walls Lab i Berlin.

Ph.d.er og ph.d.-studerende kan stadig nå at ansøge om at deltage – fristen er 25. september. For publikum er tilmeldingsfristen den 29. september.

Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer har bevilget midler til arrangementet, som sidste år tiltrak mere end 150 tilskuere og 13 ph.d.-præsentationer. Det er tredje år i træk, at AU afholder arrangementet.


Kom gratis til konference om konstruktiv journalistik

Den 26. og 27. oktober samler det nyåbnede CI førende mediefolk og forskere fra hele verden til en stor konference om konstruktiv journalistik i et samfund, hvor faktabaseret vidensformidling har det svært. Det foregår i Aulaen på Aarhus Universitet og er gratis for medarbejdere og studerende. Pladser fordeles efter først til mølle-princippet.


Berit Eika med i nyt aftagerpanel for gymnasierne

Prorektor Berit Eika er udpeget som medlem af et nyt aftagerpanel, der er nedsat af undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Aftagerpanelet er sammensat af rektorer, professorer og uddannelseschefer, som sammen skal følge implementeringen af den nye gymnasiereform, der trådte i kraft 1. august i år. Målet er at undersøge, om den ruster de unge bedre til at gennemføre en videregående uddannelse.


Kalender

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp