Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2017

Forskningsreserven: Flere penge til den frie forskning

Forskningsreserven er for 2018 på godt 1.010 mio. kroner mod 555 mio. kroner i 2017, og Danmarks Frie Forskningsfond får 45 mio. kroner mere fra forskningsreserven, end det først var lagt op til i regeringens udspil. Rektor Brian Bech Nielsen glæder sig over den positive udvikling. Men det vækker samtidig undren, at forskningsreserven nu også bruges til at lappe huller, som ikke tidligere er blevet finansieret via reserven.


Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Miljø- og Fødevareministeriet har torsdag 2. november varslet hvilke områder af myndighedsbetjeningen, der som de næste kommer i udbud.

Før sommerferien i år meddelte ministeriet, at samtlige områder i løbet af de kommende år skal i offentligt udbud. I denne omgang drejer det sig om følgende opgaver, som i dag varetages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitets: Indsatsområderne luft og emissioner (37 mio./år) under ydelsesaftalen Luft, Emissioner og Risikovurdering og indsatsområdet arter og tør natur under ydelsesaftalen Natur og Vand (20 mio./år). Dertil kommer opgaver, der i dag varetages af KU.

Selve udbudsmaterialet forventes at komme medio 2018. I forbindelse med de seneste to udbud på hhv. vildtforvaltning og overvågning af ulve, har DCE vundet opgaven. Ledelsen fremhæver, at DCE er fagligt stærkt rustet til at løfte den store opgave.


Fuldt hus til Aarhus Symposium

I dag fredag den 3. november er Aarhus BSS for syvende gang ramme for den store studenterdrevne begivenhed Aarhus Symposium. Under overskriften "Ledelse gennem forandring" er det lykkedes at tiltrække blandt andre den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, tidligere finansminister Bjarne Corydon og nationalbankdirektør Lars Rohde til talerstolen.

Både rektor Brian Bech Nielsen og dekan Thomas Pallesen fremhæver, at det er de meget dygtige og dedikerede studerendes fortjeneste, at Aarhus Symposium igen i år kan præsentere et flot program. 

38 frivillige studerende fra Aarhus Universitet står bag arrangementet, som er med til at bygge bro mellem universitetet og erhvervslivet. I år deltog godt 650 studerende fra Aarhus Universitet og 150 særligt inviterede VIP-gæster.  


Arbejdet med ny rammeaftale med ministeriet skudt i gang

Universitetsledelsen og bestyrelsen har taget hul på at udarbejde ny kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er AU’s mål, at den nye strategiske rammekontrakt med ministeriet skal have en tæt kobling til universitetets handlingsplan de kommende år.

Aarhus Universitet har det første forhandlingsmøde med ministeriet den 27. november, hvor man skal have en foreløbig drøftelse af kontraktens effektmål. Derefter følger en høringsfase på universitetet.


Genskab det gode samarbejde mellem forskning og landbrug

Dekan Niels Christian Nielsen opfordrer sammen med institutlederne Peter Henriksen, Institut for Bioscience og Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi til at genoprette det historisk gode forhold mellem landmænd og forskere i Danmark. Indlægget, som er bragt i Altinget Miljø, kommer i kølvandet på Landbrug & Fødevarers negative omtale af Aarhus Universitet gennem en længere periode. Skribenterne påpeger, at der er flere eksempler på succesfuldt samarbejde mellem parterne, og at universitetets forskere udelukkende arbejder for at styrke det faglige videngrundlag - til gavn for både forskningen, erhvervet, borgerne og ikke mindst de politikere, der skal træffe beslutninger.


Millioner til forskning i læreruddannelsen og folkeskolen

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet har uddelt 30 mio. kr. til 12 ph.d.-projekter, der skal bidrage til at styrke undervisningen på læreruddannelsen og derigennem gavne den daglige praksis i folkeskolen.

Alle ph.d.-stipendierne er forankret i et samarbejde mellem en professionshøjskole og et universitet. Fem af de 12 ph.d.-projekter, ligger på Aarhus Universitet i samarbejde med enten UCC eller Metropol.


 

Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp