Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2017

Premiere på live streaming af forelæsning til gymnasieelever

Torsdag havde Aarhus Universitet premiere på et nyt initiativ målrettet gymnasieskolen. Omkring 450 gymnasieelever var samlet i S-bygningen på Fuglsangs Alle til en forelæsning om kommunalvalg. Yderligere 3.000 fulgte med via live streaming på deres lokale gymnasium, mens Rune Stubager og Jørgen Elklit, begge professorer ved Institut for Statskundskab, leverede det faglige indhold.

Live streamingen står på skuldrene af de gode erfaringer, man har gjort sig med de offentlige naturvidenskabelige foredrag, og med 44 tilmeldte gymnasier fordelt over hele landet, har interessen været overvældende. Planen er, at live streamingerne til gymnasierne skal fortsætte i 2018 inden for forskellige fagområder, der knytter sig til en aktuel begivenhed eller en samfundsmæssig problematik, og som støtter op om gymnasiernes læringsmål.

Det er dog ikke kun gymnasieeleverne, der er centrum for Aarhus Universitets brede samarbejde med gymnasieskolen. I denne uge mødtes en række ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Universitet med ledelsen på 38 forskellige gymnasieskoler til et årligt netværksmøde. Her diskuterede man blandt andet karrierelæring i gymnasieskolen, og hvordan man i fællesskab kan skabe god sammenhæng mellem gymnasierne og universitetet.


Markering af to VILLUM Investigator-bevillinger til Aarhus Universitet

I foråret 2017 modtog professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience og professor Bjørk Hammer fra Institut for Fysik og Astronomi i alt 65 mio. kr. under et nyt bevillingsprogram "VILLUM Investigators".

Torsdag blev det markeret ved en festlig højtidelighed i aulaen, hvor rektor Brian Bech Nielsen takkede VILLUM FONDEN for den tillid, de viser med det nye program, der har til formål at lade fremragende forskere på danske forskningsinstitutioner undersøge de emner, de brænder allermest for.

"Med VILLUM Investigator grants har VILLUM Fonden vendt op og ned på det gamle Lenin-citat: "Tillid er godt, men kontrol er bedre" - og tak for det! VILLUM Investigator grant er en tillidserklæring - en måde at sige til forskerne på, at vi har tillid til jeres ideer, jeres nysgerrighed og jeres arbejdsmoral", sagde rektor i sin tale.

Jens-Christian Svenning har modtaget 40 mio. kr. til forskning ved Centre for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE), mens Bjørk Hammer har modtaget 25 mio. kr. til forskningsprojektet Machine Learning in Atomistic Structure Determination.


 

Universitetsvalg: Du kan stemme fra den 13. november

Mens der føres valgkamp ude i kommuner og regioner, er der også valg på programmet på de interne linjer på Aarhus Universitet. Fra på mandag den 13. november og frem til og med torsdag kan videnskabelige medarbejdere og studerende på AU vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg. Alle opfordres til at gøre deres stemme gældende.


Søren Pind besøger AU Foulum

Dekan Niels Chr. Nielsen kunne i går den 9. november byde uddannelses-og forskningsminister Søren Pind velkommen til AU Foulum. Mødet var kommet i stand på vegne af Kristian Pihl Lorentzens (V), og med i delegationen var også Ulrik Wilbek, der er borgmesterkandidat for Venstre i Viborg kommune.

Ministeren med følge blev præsenteret for forskning i energiforsyningssystemer, og herunder eksempler på hvorledes AU samarbejder om forskning og udvikling af bæredygtige energisystemer med bl.a. Haldor Topsøe, Apple og andre virksomheder.

Dernæst fik ministeren eksempler på forskning, som viser, hvorledes bæredygtighed, teknologi og intelligente løsninger kan gå hånd i hånd i fremtidens jordbrug. Det er bl.a. forventningen at forskning inden for ”maschine learning” og ”artificial intelligens” i de kommende år vil revolutionere måden vi dyrker jorden på.

Besøget blev rundet af med eksempler på, hvordan vi kan optimere proteinsammensætningen og -kvaliteten i fødevareforskning. Alt i alt var det en meget tilfreds Minister der konkluderede: ”I har da gang i noget godt her i Viborg.”


 

Sundhedsdekan: Forskerne har heller ikke patent på den absolutte sandhed

Lars Bo Nielsen, dekan på Health, opfordrer til, at forskere bliver bedre til at fortælle omverdenen om videnskabens vilkår i en tid, hvor fakta og videnskab ikke nødvendigvis trumfer hos befolkningen. I et indlæg, som er bragt i Science Report 7. november fremhæver han behovet for at stå ved, at den forskningsviden der fremlægges er den mest sandsynlige – men ikke absolutte – sandhed og mener, at det er vejen til, at folk vælger videnskab over tro.


Biomedicin leverer tre unge nye Lundbeckfonden fellows

Lundbeckfonden har udpeget fem unge, veletablerede forskere til deres fellowships – de tre af dem er fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Med et fellowship følger ti millioner kroner til forskning over de næste fem år.


Frugtsnacks, nedbrydelig plastik og rollatorer løb med sejren i årets case competition på ST

Den årligt tilbagevendende case competition på Science and Technology – Dean’s Challenge – blev mandag den 6. november afgjort. Tre kategorier og tre vindere blev kåret. I juryen sad dekan Niels Chr. Nielsen og virksomhedsrepræsentanter fra Oticon, Enorm og LEGO.

Case competitions er et vigtigt værktøj i arbejdet med at bygge bro mellem universitetet og erhvervslivet, og lige nu arbejder Erhvervsudvalget med at udvikle området, bl.a. med udgangspunkt i de gode erfaringer fra ST.


To AU-forskere udpeget til Danmarks Frie Forskningsfond

Professor Helle Vandkilde, Institut for Kultur og Samfund og professor Søren Serritzlew, Institut for Statskundskab er udpeget som nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. De skal med deres ekspertviden bidrage til at identificere de mest originale idéer i dansk forskning.


Initiativpris til virksomhed med rødder i Aarhus Universitet 

I går den 9. november modtog den aarhusianske virksomhed Cryptomathic DI Østjyllands Initiativpris 2017. Den lokale virksomhed udbyder sikre serverløsninger på globalt plan. En vigtig begrundelse for prisen er blandt andet et tæt samarbejde med forskningsmiljøet på Aarhus Universitet.


Tilmelding til PhD Career Day 2017 er åben

Den 16. november kan alle ph.d.ere og unge forskere på tværs af fagligheder mødes og netværke med virksomheder til den årlige PhD Career Day, blandt andet Novo Nordisk, Grundfos, COWI og Vestas.

Arrangementet er gratis, og tilmelding for forskere og ph.d.ere er åben frem til 14. november.


 

Samarbejdsaftale med University of York er forlænget

Aarhus Universitets brede samarbejdsaftale med University of York er netop forlænget med yderligere tre år. Aftalen omfatter samarbejde om både forskning og uddannelse, herunder udveksling af ph.d.ere.


Kalender

  • 13. november:  275 års jubilæum i Videnskabernes Selskab
  • 14. november:  50 års jubilæum i Danske Universiteter
  • 23. november: AU vært for Coimbra-netværkets 30 års jubilæum for Erasmus(+)-samarbejdet
  • 5. december: AU åbner Interdiciplinary Centre for Climate Change på ST
  • 12. december: Bestyrelsesmøde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp