Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2017

Brexit: Europæisk universitetsnetværk står sammen om at fremme samarbejde

Som medlem af The Guild – et europæiske netværk for 19 forskningsintensive universiteter – er Aarhus Universitet medafsender af en erklæring, der opfordrer til, at man i Brexit-forhandlingerne beskytter universiteternes samarbejde på tværs af landegrænser i Europa.


Udenlandske ansatte risikerer bødestraf for forskningsformidling

I denne uge har Politiken og DR sat fokus på det danske regelsæt, der i dag gør det muligt for udlændingemyndighederne at straffe udenlandske forskere fra lande uden for EU for at formidle deres viden uden for det universitet, de er ansat på. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har idømt forskere fra bl.a. CBS bødestraffe for at have bragt deres ekspertviden i spil i andre sammenhænge, fx som censorer og oplægsholdere. De danske regler kræver, at udenlandske ansatte får en dispensation og en særskilt arbejdstilladelse hver gang – hvad enten det er lønnet eller ulønnet.

Ud over at være et meget stramt regelsæt står reglerne også i klar modstrid til universitetsloven, som betoner vigtigheden i, at forskere deler deres viden bredt til gavn for samfundet, og i udlandet vækker det generelt undren, at man som udenlandsk ansat på et dansk universitet ikke er sikret de samme rettigheder som en dansk ansat. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg vil kigge på sagen.

Aarhus Universitet har gennem længere tid været opmærksom på problematikken, men har ikke viden om, at der er AU-ansatte forskere fra lande uden for EU, der er anmeldt af SIRI for ulovligt bijobberi. Det er der tjekket op på i forbindelse med den aktuelle medieomtale.

Hvis man har spørgsmål om reglerne for arbejdstilladelser, kan man søge rådgivning hos Inge Aachmann Pedersen eller Michael Winther fra AU Forskning og Eksterne Relationer.


Udenlandske studerende er en overskudsforretning

Internationale studerende er en økonomisk gevinst for Danmark. Sådan lyder resultaterne i en netop offentliggjort undersøgelse fra Damvad Analytics, som er foretaget på vegne af Danske Universiteter.

Den viser, at en gennemsnitlige international universitetsdimittend bidrager med 779.000 kr. til det danske samfund. Og det efter at omkostninger til uddannelse, sundhed og sociale ydelser som SU er trukket fra. Det gælder også, selvom en del rejser tilbage til deres hjemland efter endt uddannelse.

Aarhus Universitet mener på linje med Danske Universiteter, at Danmark bør holde fokus på at tiltrække og fastholde mange internationale studerende. Undersøgelsen bekræfter, at det samfundsøkonomisk betaler sig, og samtidig er Aarhus Universitet af den opfattelse, at internationale studerende er med til at styrke kvaliteten af uddannelserne.

Aarhus Universitet har i dag omkring 1.000 udvekslingsstuderende og 3.000 internationale studerende på hele uddannelser fordelt på omkring 120 forskellige nationaliteter. Flere institutter arbejder målrettet på at rekruttere flere internationale studerende.


Prorektor i spidsen for regeringens nye inspirationsgruppe om filosofikum 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har nedsat en inspirationsgruppe, der skal se på, hvordan et ny filosofikum på universiteterne kan indføres. Prorektor Berit Eika er udpeget som formand for en gruppe på syv personer med baggrund i uddannelsessektoren. Inspirationsgruppen skal afslutte sit arbejde inden sommeren 2018.


 

Fuld international akkreditering til MBA på Aarhus BSS

Aarhus BSS har for første gang modtaget den fulde 5-årige AMBA-akkreditering for fakultetets MBA-uddannelse. Akkrediteringen gives til MBA-uddannelser af den højeste internationale kvalitet og bringer dermed Aarhus BSS i samme liga som verdens førende business schools. Dekan Thomas Pallesen kalder det et vigtigt kvalitetsstempel og retter en stor tak til de medarbejdere, der har bidraget til at sikre resultatet.

Den 5-årige AMBA-akkreditering træder i stedet for den tidligere 3-årige akkreditering. I løbet af december forventer Aarhus BSS desuden at få svar på, om fakultetet fortsat kan kalde sig EQUIS-akkrediteret. 


Søg midler til bekæmpelse af kønsbias på Aarhus Universitet

Nu er det muligt at søge om midler til aktiviteter, der kan reducere kønsbias i forskningsmiljøerne i bred forstand. Opslaget er en del af udmøntningen af AU's handleplan for kvinder i forskning fra marts 2016.

Aktiviteterne kan eksempelvis omfatte mentoring, karriereplanlægning, netværksdannende initiativer, støtte til internater eller lignende.

Det samlede budget for opslaget er på 450.000 kr., og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde planlægger at støtte 1-5 initiativer. Deadline for ansøgning er 31. januar 2018.


 

Danske Universiteter fylder 50 år

I denne uge kunne Danske Universiteter fejre 50-års fødselsdag. Det blev markeret ved en festlig højtidelighed, hvor uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i sin tale opfordrede universiteterne til at holde fast i sit engagement i verden og den kritiske stemme.

Danske Universiteter benyttede desuden lejligheden til at gøre status over udviklingen i sektoren i en længere kronik i Politiken. Her fremhæver formand Anders Bjarklev, næstformand Per Michael Johansen  og direktør Jesper Langergaard bl.a. universiteternes nøglerolle for Danmark som en førende vidensnation og et demokratisk samfund. 


275-års jubilæum i Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fejrede mandag den 13. november 275-års jubilæum med et stort, offentligt arrangement i Diamanten i København. AU-professor og medlem af selskabet Poul Nissen var blandt oplægsholderne.

Videnskabernes Selskab er mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning og arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse.


Lektor ved Aarhus BSS modtager Tietgenpris

Lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus BSS, Charlotte Jonasson, har modtaget årets Tietgenpris på 500.000 kr. for sin forskning i teamsamarbejde. Det er foreningen DSEB (Danish Society for Education and Business), som uddeler prisen, der er en af de største priser til yngre forskere i Norden.  


AU udstiller interdisciplinær forskning i Europa-Parlamentet

I næste uge åbner AU en interdisciplinær udstilling om resistensforskning lige midt i Europa-Parlamentet. Professor Jens Seeberg står i spidsen for udstillingen, som er organiseret i samarbejde med EU's regionale kontor i Midtjylland. Udstillingen kan ses frem til lørdag den 25. november.


 

Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp