Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 37/2017

Gode takter, men økonomisk udfordring

Regeringens nye udspil om dansk forskning og innovation indeholder gode takter. Det er særligt vigtigt at hæfte sig ved, at regeringen sætter ord på en målsætning om et endnu højere ambitionsniveau på forskningsområdet. Det kan så diskuteres, om det er hensigtsmæssigt at gå målrettet efter Nobelpriser. Vi vælger dog at se nobelretorikken som en målsætning om at nå den allerhøjeste forskningskvalitet på udvalgte områder, hvor vi i forvejen er meget stærke, og i denne sammenhæng er det spændende, at regeringen lægger op til, at offentlig forskning skal indgå i et endnu tættere samarbejde med private fonde i en fælles national interesse.

Helt overordnet ser vi det som positivt, at regeringen er ambitiøs på dansk forsknings vegne. Dog er det et problem, at der ikke følger flere penge med, og som Danske Universiteter skrev i sin pressemeddelelse efter præsentationen af det nye udspil, håber vi, at regeringen fremadrettet vil løfte området – også økonomisk. Der ligger selvfølgelig en målsætning om at bruge 1 procent af BNP og dermed et naturligt løft i kraft af et årligt stigende BNP, men det er næppe nok i forhold til at indfri ambitionerne i udspillet. DI har f.eks. flere gange gjort opmærksom på, at vi skal stræbe efter at nå op på 1,5 procent af BNP.

Det er bestemt desuden interessant for os som universitet, at der i udspillet bliver lagt op til en ny model for tildeling af basismidler. Som det er slået fast mange gange før, er det helt afgørende for det enkelte universitet at have frihed til at sikre og understøtte ikke bare de nuværende stærke miljøer, men også de felter, som har potentiale til at blive det.

Ud over at have den højeste internationale kvalitet som overordnet mål for en national forskningsstrategi, så er der også i udspillet også fokus på, at forskning skal gøre mest mulig gavn for samfundet. Den målsætning kan vi også kun bakke op om. Og endelig er det et vigtigt strategisk pejlemærke, at vi på nationalt plan har højeste bevågenhed på forskning, som understøtter digitalisering af vores samfund.


Nyt center for klimaforskning indviet

Aarhus Universitet har i denne uge indviet et nyt strategisk forskningscenter, Interdiciplinary Centre for Climate Change, iClimate. Ambitionen er at kombinere grundvidenskabelig forskning med praksisnære løsninger inden for klimaforandring til gavn for både samfund og erhverv. Dekan Niels Chr. Nielsen var sammen med bestyrelsesformand Connie Hedegaard med til at åbne centret, der får til huse i Roskilde med professor Jørgen Brandt som leder.

iClimate er det sjette nye interdisciplinære forskningscenter, som Science and Technology har etableret i 2017. Fælles for centrene er, at de sigter målrettet på at udvikle løsninger på tidens store samfundsmæssige udfordringer.


 

 

Danskerne har fået én million Tænkepauser 

Tirsdag var der fest hos JVM Bogbinderi i Kolding, da eksemplar nummer én million af Aarhus Universitetsforlags meget roste bogserie, Tænkepauser, kom ud af trykken.

Siden det første eksemplar udkom i 2012, er der skrevet 54 bøger i serien, hvor forskere fra Aarhus Universitet på 60 sider formidler deres viden om alt fra tro, håb og kærlighed til myrer og monstre. Millionbogen hedder Fiktion og er skrevet af litteraturhistoriker Simona Zetterberg Gjerlevsen.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og rektor Brian Bech Nielsen var med til at markere begivenheden. Begge betegner serien som et enestående eksempel på forskningsformidling til den brede befolkning. Hør reaktionerne fra arrangementet


Spot på humanistiske kompetencer i en digital tidsalder

I denne uge var Faculty of Arts vært for en stor international konference High Tech – Human Touch. Her mødtes eksperter og praktikere for at diskutere behovet for humanistiske kompetencer i et erhvervsliv, som har fokus på teknologisk udvikling. Hovedarrangør og prodekan Anne-Marie Pahuus var sammen med direktør for National Museet Rane Willerslev, professor fra UC Irvine Mimi Ito og CEO for Gomore Matias Møl Dalsgaard blandt dagens debattører. Se video fra konferencen.


Publikationer skal registreres senest den 15. januar 2018

Som forsker på Aarhus Universitet er det vigtigt at være opmærksom på, at alle publikationer med udgivelsesår 2017 skal registreres i Pure senest den 15. januar 2018. Herefter følger validering af registrerede publikationer med deadline den 1. marts 2018.    

Registreringen har betydning for Den Bibliometriske Forskningsindikation, som benyttes til at fordele en del af de nye basisforskningsmidler til universiteterne. 

AU Library har samlet information om deadlines og procedure for både registrering og validering af publikationer og afholder en workshop om validering den 24. januar. Tilmelding sker på pure@au.dk.


 

Steen Harrit Jakobsen bliver ny stabschef i universitetsledelsens stab

Administrationschef på Health Steen Harrit Jakobsen tiltræder 1. april stillingen som stabschef i Universitetsledelsens Stab. Han overtager posten efter Kirsten Jensen.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp