Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2017

Digitalt løft af undervisningen

Med en investering på 60 mio. kr. gør Aarhus Universitet nu en pionerindsats for at udbrede anvendelsen af IT-værktøjer i undervisningen - såkaldt educational IT. I tæt samarbejde med fagmiljøerne og de fire universitetspædagogiske centre arbejdes der på at udbrede brugen af nye teknologier i undervisningen på tværs af hele universitetet. Første skridt er en forbedring af brugerfladen på den fælles læringsplatform Blackboard.  Udvalget for Uddannelse står i spidsen for indsatsen, som er trin to i den samlede digitaliseringssatsning for Aarhus Universitet. 


Tjekliste til udenlandske forskere om opholdsregler

Historier om udenlandske forskere, som risikerer bødestraf for at holde foredrag, har skabt tvivl hos mange forskere. AU HR og Talentudviklingsenheden har derfor udarbejdet en oversigt, som kan give et overblik over de grundlæggende regler.

Mobilitetsteamet opfordrer til, at man tager kontakt til Inge Aachmann Pedersen i Mobilitetsteamet, hvis man stadig er i tvivl om sin sag.


Workshop om beregning af kvælstofudvaskning

Aarhus Universitet afholder den 1. marts en faglig workshop om beregning af kvælstofudvaskning. Det sker som en udløber af den nylige mediedebat om de kvælstofberegninger, der er indgået i politikernes arbejde med landbrugspakken, som blev vedtaget i 2016.

Workshoppen er for alle med interesse i landbrugets kvælstofudvaskning. I løbet af dagen vil forskere give en status for arbejdet med den nye kvælstofudvaskningsmodel, NLES5, ligesom der lægges op til en diskussion om skalaer for beregning og evaluering af marginaludvaskning. Danmarks Naturfredningsforening og SEGES er blandt de organisationer, som er inviteret til at holde oplæg.

Workshoppen finder sted på Aarhus Universitets campus i Emdrup.


 

Aarhus Universitet i spidsen for forskningsprojekt om kvalitet i videregående uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse støtter ved en særlig bevilling på finansloven et forskningsprojekt, der skal give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser. Projektet er støttet med 9,8 millioner kr. og forankret ved Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Projektet inddrager også Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College samt tre udenlandske parter. 


Din parkeringstilladelse er blevet forlænget 

AU fortsætter samarbejdet med ParkZone efter nytår. Derfor er alle nuværende parkeringstilladelser, som er oprettet i AU's system for medarbejderparkering, automatisk blevet forlænget frem til 31. 12. 2020. 


Rektor ønsker alle god jul... med musikalsk overraskelse 

Rektor Brian Bech Nielsen slutter traditionen tro året af med en julehilsen og et ønske om en god og velfortjent juleferie.


Kalender 

  • 4. januar: Universitetsledelsens nyhedsbrev udkommer igen
  • 11.-26. januar: Valg til arbejdsmiljøorganisationen
  • 16. januar: Informationsmøde om Innovationsfondens opslag i 2018
  • 26. januar: Innovationsfondens prisuddeling
  • 22. februar: Bestyrelsesmøde
  • 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp