Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2017

AU har klare retningslinjer for modtagelse af gaver

I DR’s "21 Søndag" den 29. januar blev AU omtalt i forbindelse med en sag mod en tidligere ansat. Aarhus Universitet har takket nej til at medvirke i "21 Søndag", da retten har fastslået, at der stadig er navne- og identifikationsforbud.

Sagen omhandler uretmæssig modtagelse af byggematerialer fra en ekstern leverandør. Aarhus Universitet har behandlet sagen efter gældende regler. Universitetet har ikke lidt tab, og forløbet har ikke haft indflydelse på universitetets valg af ekstern leverandør.

"Det er en kedelig sag for alle parter, men vi betragter sagen som et særtilfælde og har fortsat stor tillid til, at alle vores medarbejdere følger universitetets gældende regler for modtagelse af gaver fra eksterne aktører”, siger universitetsdirektør Arnold Boon.

Som offentligt ansat ved Aarhus Universitet må man ikke må modtage gaver eller andre fordele fra eksterne forbindelser.

Tilbage i april 2016 offentliggjorde Aarhus Universitet et sæt opdaterede regler med retningslinjer for modtagelse af gaver, som alle AU-ansatte er omfattet af.

Er du i tvivl om, hvad man som medarbejder må, kan du få et hurtigt overblik her


AU fastholder de tre betalte fridage

Universitetsledelsen har besluttet ikke at inddrage de tre betalte feriedage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 

De tre fridage har været til debat, efter en Højesteretkendelse i sidste uge gav Skatteministeriet medhold i sin beslutning om at opsige de tre arbejdsgiverbetalte fridage. 

Universitetsledelsen fastslår, at de tre fridage er omfattet af AU's personaleadministrative retningslinjer, og det ønsker man ikke at ændre på. 

­

Ny digitaliseringsstrategi for AU

Aarhus Universitet har fået en digitaliseringsstrategi, der præsenterer en ambitiøs ramme for universitetets arbejde med digitalisering inden for forskning, uddannelse og administration. Målet er at sikre de rette digitale løsninger til at understøtte universitetets faglige frontposition.

Strategien bygger ovenpå de mange gode digitaliseringsprojekter, der allerede er i gang, bl.a. inden for EDU IT. Næste skridt er at konkretisere strategien i et såkaldt road map, hvor de første tiltag defineres og prioriteres i løbet af foråret. Det er universitetsledelsens ambition, at forskere, undervisere, studerende og administrative medarbejdere engagerer sig i det forestående arbejde med digitalisering.

Det videre arbejde med organisering og finansiering er forankret i LEA, samt udvalgene for forskning og uddannelse, og arbejdet bliver løbende fulgt op af universitetsledelsen, der også foretager den overordnede prioritering.


AU-studerende bag hver femte medalje ved OL og VM i 2016

En ny analyse fra Aarhus Universitet viser, at to ud af tre OL- og VM-medaljer i 2016 blev vundet af elitesportsudøvere, der parallelt er under uddannelse. Studerende fra Aarhus Universitet alene stod for 22% af samtlige medaljer.

Analysen er gennemført i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund, og på Aarhus Universitet glæder man sig over resultaterne. De bekræfter, at man med de rette rammer godt kan tage en uddannelse uden at det går ud over de sportslige præstationer, og at universitetets dual career-program for elitesportsudøvere virker efter hensigten.


Millionbevillinger til forskere ved Institut for Kultur og Samfund

Det har været en god uge for Institut for Kultur og Samfund, hvor en række forskere har modtaget millionbevillinger fra både VELUX FONDEN og Carlsberg Fondet.

Læs her, hvem der har modtaget bevillingerne.


Niels Damgaard fortsætter som administrationschef på ST

Niels Damgaard Hansen er blevet genansat som administrationschef på ST pr. 1. februar 2017. Han har bestridt posten siden 2008, og genansættelsen sker som følge af åremålets udløb. Der har været gennemført en normal ansættelsesproces.


Kalender

  • 20. februar: Møde i Vækstforum
  • 24. februar: Bestyrelsesmøde
  • 27. februar: Indvielse af Det Nye Universitetshospital (DNU)
  • 2. marts: Gå-hjem-møde for de 19 midtjyske kommuners direktioner
  • 3. marts: Rektor åbner Århundredets Festival11

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp