Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 7/2017

AU gearer organisationen til mere erhvervssamarbejde

Fem erhvervsudvalg skal sikre bedre rammer for forskeres og studerendes samarbejde med virksomheder. 


Ny fireårig aftale om AU’s myndighedsbetjening er i hus

Den nye rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening er nu indgået mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen, der har et omfang på cirka 380 mio. kroner årligt, fastlægger de overordnede rammer for de myndighedsopgaver, som universitetet skal løse i de næste fire år. Aftalen skaber blandt andet større klarhed om offentliggørelse og tavshedsklausuler i ST’s forskningsbaserede myndighedsrådgivning.


EliteForsk-pris til AU-forsker

En topforsker og tre forskningstalenter fra Aarhus Universitet var blandt modtagerne af dette års EliteForsk-priser, der blev uddelt torsdag den 23. februar ved en højtidelighed på Glyptoteket i København.

Professor Hanne Christine Bertram fra Institut for Fødevarer modtog EliteForsk-prisen som en af dansk forsknings frontløbere. Johannes Christensen fra Institut for Matematik, William Joyce fra Institut for Bioscience og Tobias Skiveren fra Institut for Nordisk sprog og litteratur modtog EliteForsk-rejsestipendier.

­


Vagtskifte i Studenterrådet

Økonomistuderende Emil Outzen er ny formand for Studenterrådet, mens statskundskabsstuderende Hanna-Louise Schou Nielsen er ny næstformand. Begge har det seneste år været medlemmer af forretningsudvalget, der samtidig får fire nye ansigter i folden.

Forretningsudvalgets medlemmer blev valgt af Studenterrådets Fællesråd på det konstituerende møde, der blev afholdt torsdag i sidste uge. Studenterrådets Forretningsudvalg består af syv studenterpolitikere, som varetager Studenterrådets daglige ledelse og politiske arbejde.

Den officielle overdragelse af stafetten sker ved en reception den 3. marts.


I dag indvies hospitalsbyggeriet i Skejby

Aarhus Universitet er med, når Region Midtjylland i dag indvier det nye hospitalsbyggeri i Skejby. Byggeriet gør Regionen til et endnu stærkere centrum for moderne patientbehandling og for medicinsk forskning og uddannelse.

Indvielsen sker med hjælp fra statsminister Lars Løkke Rasmussen og regionsrådsformand Bent Hansen. Også rektor Brian Bech Nielsen er blandt talerne. Han fremhæver bl.a., at det tætte samarbejde mellem universitetet og hospitalet sikrer sammenhæng – og at vejen fra forskning til behandling bliver meget kort.


Rekordstor interesse for CompanyDATING

I torsdags trak CompanyDATING endnu engang fulde huse, da Aarhus BSS Career & Alumni samlede 44 virksomheder og 800 studerende til speed-dating om konkrete jobmuligheder og projektsamarbejder. Det er det hidtil største antal virksomheder, der har tilmeldt sig med en stand siden 2009.

Arts Karriere har et lignende arrangement den 2. marts. Her får 22 virksomheder mulighed for at mødes face to face med 300 af de tilmeldte studerende på Arts.

Udbredelsen af CompanyDATING er et godt eksempel på, hvordan universitetet arbejder med at skabe tættere kontakt mellem studerende og arbejdsmarkedet.


Universitetsdirektør fremlægger administrationens 2017-mål

Universitetsdirektør Arnold Boon fremlægger administrationens strategiske målsætninger for 2017. Tiltag, der tager udgangspunkt i fagmiljøernes behov, er i centrum. Blandt andet hvordan administrationen kan hjælpe fagmiljøerne med at tiltrække flere eksterne bevillinger, forbedre karrierevejene for yngre forskere og lette planlægningen af undervisning og eksamen.


VIA er ny partner i aftale med AU og regionen

Ny samarbejdsaftale skal være med til at sikre fortsat høj kvalitet i sundhedsydelser. Aftalen mellem VIA, Aarhus Universitet og Region Midtjylland giver en større sammenhæng og koordinering af uddannelse, forskning og udvikling. Også kommunerne vil blive inddraget.


Søg mikrobevillinger hos AUFF

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) udbyder nu mikrobevillinger for 2017. Puljen er på 200.000 kr., og en mikrobevilling udgør 25.000 kr.


DHL Stafetten 2017 er åben for tilmelding

AU deltager traditionen tro i DHL Stafetten. Der er nu åbent for tilmelding – sidste frist er 5. maj 2017.


Kalender

  • 2. marts: Gå-hjem-møde for de 19 midtjyske kommuners direktioner
  • 3. marts: Rektor åbner Århundredets Festival
  • 10. marts: Prisoverrækkelsesfest for professor Poul Nissen – modtager af Novo Nordisk Prisen 2017
  • 17. marts: Rektoratet mødes med Studenterpolitisk Forum

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp