Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2017

Fortsat mange ansøgere til Aarhus Universitet

Den foreløbige opgørelse over kvote 2-ansøgninger til Aarhus Universitet viser en lille stigning i ansøgertallet. Universitetet har modtaget 14.213 ansøgninger i kvote 2, og 5.140 har søgt Aarhus Universitet som førsteprioritet.

Den endelige opgørelse af kvote 2-ansøgere, herunder til de enkelte uddannelser forventes klar i løbet af uge 12.


Flere bliver færdige på kortere tid

Nye tal fra Universiteternes Statistiske Beredskab bekræfter, at flere studerende kommer hurtigere igennem deres uddannelse.

På Aarhus Universitet ser man en markant stigning i antallet af kandidater, der bliver færdige inden for normeret tid plus tre måneder. I 2016 var tallet 2.542 – det er 66 pct. flere end året før. Også det samlede antal kandidater, der blev færdiguddannet i 2016 er steget – fra 4.520 i 2015 til 6.072 i 2016.

Dermed følger AU tendensen i resten af sektoren. De mange færdiguddannede kandidater kan efter al sandsynlighed tilskrives fremdriftsreformen kombineret med de studieunderstøttende aktiviteter, universitetet har iværksat som følge af reformen. Vi vil naturligvis følge tæt med i, om de studerende fortsat kommer hurtigere igennem deres studie fremover.


AU klar med første drone til udforskning af Nordgrønland

Aarhus Universitet fik i denne uge officielt overdraget den første af tre droner, som skal styrke klimaforskningen i det nordligste Grønland. VILLUM FONDEN står bag bevillingen til dronen, der skal flyve ud fra AU’s avancerede forskningsstation nord for Polarcirklen – Villum Research Station.

Arbejdet med den første drone er gjort i et unikt samarbejde mellem Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, DTU-Space og private firmaer repræsenteret med Integra som hovedaktør. Dekan på ST, Niels Chr. Nielsen, kalder det et godt eksempel på, hvordan en forskningsbevilling også bliver til vidensopbygning for det private erhvervsliv.


Hils på AU’s nye sundhedsdekan

Onsdag den 19. april inviterer universitetet til tiltrædelsesreception for Lars Bo Nielsen, ny dekan på Health. Arrangementet foregår i Vandrehallen fra kl. 15-17, og alle medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere er velkomne.


Novo Nordisk og Aarhus Universitet afholder symposium i Aarhus

Mere end 130 forskere mødes i dag til symposium på Aarhus Universitet. Emnet er fælles projekter og videnskabeligt arbejde inden for samarbejdsprogrammet ’Aarhus Novo Nordisk Science and Talent Network’, der blev indgået i sommeren 2016.

Med symposiet præsenteres de første konkrete skridt i samarbejdet, som har det overordnede mål at gøre det muligt at fokusere på fremtidens vidensbaserede innovation og udvikling inden for den farmaceutiske industri samt identificere lovende forskningstalenter.


Keiding nyt medlem i DFiR og Besenbacher fortsætter som næstformand i Danmarks Innovationsfond

Søren Rud Keiding, professor og prodekan ved Science and Technology er udpeget som nyt medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR). Rådet giver regeringen og Folketinget uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologi og innovation.

Bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond har også fået ny sammensætning. Her er næstformand Flemming Besenbacher, professor på iNANO og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet genudpeget for en treårig periode.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2017.


Nyt online-kursus målrettet undervisere

Et nyt fleksibelt online-kursus i undervisning og læring er nu tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus Universitet.

InTel (Introduction to Teaching and Learning) hedder kurset, som er udviklet i et samarbejde mellem de fire pædagogiske centre på baggrund af en bevilling på 400.000 kr. fra Udvalget for Uddannelse. Målet er at bidrage til den fælles basis for undervisning og læring på AU.

Det første kursus starter 3. maj med tilmeldingsfrist den 18. april.


Bliv en del af mentorordningen Styrk Talentet 

Nu er mentorordningen Styrk Talentet åben for tilmelding. Ordningen matcher ansatte på adjunktniveau med mere erfarne kolleger på lektor- eller professorniveau. tilmeldingsfristen for at tilmelde sig som mentor eller mentee er 20. april 2017.


Kalender

  • 22. marts: Rektoratet mødes med Studenterpolitisk Forum
  • 29. marts: AU deltager i belgisk statsbesøg på DTU og Amalienborg
  • 5. april: Bestyrelsesmøde
  • 19. april: Tiltrædelsesreception for ny dekan på Health
  • 19.-24. april: Arktisk Forum
  • 20.-21. april: AU vært for møde i det europæiske netværk The Guild 
  • 27. april: Forskningens Døgn

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp