Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 15/2018

Den centrale Aarhus-campus udbygges

På et stormøde den 2. maj præsenterede rektor og de fire dekaner visionerne for den fysiske udvikling af Aarhus Universitet. Over de kommende 10 år udbygger Aarhus Universitet den centrale campus i Aarhus med ”Universitetsbyen” på det tidligere kommunehospital. Samtidig er det planen at udvikle aktiviteterne på Katrinebjerg og i Universitetsparken. Ønsket er at samle uddannelses- og forskningsaktiviteter, og derfor fraflytter universitetet lokaliteterne på Fuglesangs Allé, Navitas, Silkeborg og Kalø.


AU styrker den uafhængige retshjælp til studerende

Aarhus Universitet bidrager nu til at styrke Studenterrådets Retshjælp inden for især uddannelsesområdet. Det betyder, at studerende fremadrettet i endnu højere grad vil have adgang til uvildig rådgivning i sager om eksempelvis chikane, mobning, vold og diskrimination, klage- og dispensationssager.

I praksis styrkes Studenterrådets Retshjælp både gennem markant større synlighed blandt de studerende og ved at tilbyde alle de frivillige retshjælpere et kompetenceløft inden for det uddannelsesjuridiske felt. Uddannelses- og Forskningsudvalget er blevet orienteret om indsatsen via Danske Universiteter i forbindelse med et foretræde.

 

Aarhus Universitet er sammen med de øvrige danske universiteter i det hele taget meget optaget af at forebygge seksuelle overgreb og krænkende adfærd mod studerende og hjælpe de krænkede bedst muligt. Der er torsdag den 3. maj sat en spørgeundersøgelse i gang på universiteterne, rettet mod studerende, som har oplevet seksuelt krænkende adfærd i løbet af studietiden. Med undersøgelsen ønsker Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd at få mere viden om, i hvilke sammenhænge der finder seksuelt krænkende adfærd sted, og hvilke typer krænkelser der er tale om.


Kapsejlads 2018: I feel gooood ...

Sådan lød det fra rektor Brian Bech Nielsen, da han i dag var med til at åbne de studerendes Kapsejlads 2018 i Universitetsparken.

Traditionen tro bød han sammen med borgmester Jakob Bundsgaard velkommen til de omkring 20.000 studerende, der var samlet til det, der i dag er en af Nordeuropas største studenterdrevne begivenheder.

To medicinstuderende har stået i spidsen for at arrangere Kapsejladsen, hvor studenterforeninger på tværs af universitetet dyster om trofæet Det Gyldne Bækken. Psykologi var forsvarende mestre, men hvordan gik det så i år? Gense finalen på Facebook


Stor interesse for nyt forløb om iværksætteri som karrierevej

Studentervæksthus Aarhus og BSS Career and Alumni har i denne uge skudt et nyt undervisnings- og læringsforløb i gang under overskriften "Iværksætteri som karrierevej". Mere end 50 studerende deltager i det nye forløb, som integrerer iværksætteri med akademisk grundfaglighed. Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med Aarhus BSS, men er ikke en del af den ECTS-belagte undervisning.

Prorektor Berit Eika kalder initiativet et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre for at forberede de studerende til arbejdsmarkedet og støtte dem i at afklare deres karrierevalg.

”Danmark har brug for højtuddannede entreprenører, der kan skabe forretning og nye arbejdspladser. Mange kan gå med en iværksætter i maven uden helt at vide, om det er den rigtige måde at bruge deres uddannelse på. Forløbet giver de studerende mulighed for at prøve sig selv af – og måske endda så et frø til en ny forretning parallelt med studiet”, siger Berit Eika, der også ser et potentiale for at udbrede konceptet til andre fakulteter.

Undervisningsforløbet er en del af en samlet indsats blandt uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, som har til formål at ruste studerende med kompetencer inden for entreprenørskab. 


Prorektor: Den danske uddannelsesmodel må ikke blive en amagerhylde

I et debatindlæg på Altinget den 30. april fremhæver prorektor Berit Eika, at det politiske ønske om at gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt er både positivt og nødvendigt, men at den øgede dynamik ikke må ske bekostning af kandidatuddannelserne. Hun advarer mod usammenhængende uddannelsesforløb og opfordrer politikere til at anerkende den store indsats, der allerede foregår på universiteterne for at tilpasse sig samfundets efterspørgsel.


Nye millioner til den frie forskning på AU

51 forskere ved Aarhus Universitet har modtaget til sammen 163 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond. Den samlede pulje udgør i alt 750 millioner kroner fordelt på 239 projekter i hele landet.


Velkommen til nye ministre

Tommy Ahlers blev i denne uge udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister og afløser Søren Pind på posten. Aarhus Universitet hilser ham velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Aarhus Universitet siger også velkommen til Jakob Ellemann-Jensen, ny miljø- og fødevareminister, samt Eva Kjer Hansen, ny minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Også her glæder Aarhus Universitet sig til det fremtidige samarbejde.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp