Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2018

Det samlede eksamenssnit er det bedste at optage på

I sidste uge foreslog rektorerne Hanne Leth Andersen og Anders Bjarklev sammen med Mads Eriksen fra Dansk Erhverv, at karaktergennemsnittet skal betyde mindre, når man søger optagelse på videregående uddannelser. De mener, at man i højere grad skal vurderes på karakteren i bestemte fag.

I et debatindlæg i Politiken den 23. juni påpeger Brian Bech Nielsen og Berit Eika, at forslaget taler imod en analyse, som Danmarks Evalueringsinstitut udgav i 2016. Den viser, at karaktergennemsnittet er den stærkeste enkeltfaktor, når man skal forudsige risikoen for, at en studerende falder fra på det første år. Derimod er de enkelte karakterer ikke særligt afgørende, når man optager studerende på deres gennemsnit fra gymnasiet.

Rektor og prorektor advarer desuden om, at det blot vil koncentrere karakterræset, hvis man gør bestemte karakterer mere vigtige end andre, og at man samtidig risikerer at undergrave gymnasieskolens almendannende formål. De peger desuden på, at det er en vigtig studiemæssig erfaring at have knoklet med fag, man ikke brænder for.  


Semper Ardens-bevilling til AU-professor

Professor MSO Jacob Friis Sherson fra Institut for Fysik modtager en Semper Ardens-bevilling på 15 millioner kroner fra Carlsbergfondet til projektet ”Beyond citizen science: hybrid intelligence”.

Ved at kombinere menneskelig intuition med computerkraft skal projektet give nye muligheder for at forme fremtidens kunstige intelligens. Carlsbergfondet begrunder blandt andet bevillingen med, at projektet vil få stor gennemslagskraft både metodisk og fagligt inden for adskillige videnskabelige domæner såsom psykologi, hjerneforskning og sociologi.


Hovedarbejdsmiljøudvalget har konstitueret sig

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) har på sit seneste møde konstitueret sig. Fem nye medlemmer er valgt ind. 

De tre nye arbejdsmiljørepræsentanter er Susanna Holm Nielsen fra ST, der også er valgt som ny næstformand samt Morten Brockhoff fra Arts og Anette Stogaard fra Aarhus BSS. På ledelsessiden er Christian Lindholst fra Health og Claus Holm fra Arts nye medlemmer.

Rektor Brian Bech Nielsen står i spidsen for HAMU, som foruden formanden består af fem ledelses- og fem arbejdsmiljørepræsentanter fra de fire fakulteter og enhedsadministrationen. Medlemmerne er valgt for en treårig periode og sidder frem til næste valg i 2021.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp