Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2018

Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen udkommer sidste gang inden sommerferien den 6. juli og herefter igen den 10. august.


Inspirationsgruppe foreslår nyt fag om akademisk dannelse

Den tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pind nedsatte tidligere på året en inspirationsgruppe, der skulle undersøge behov og muligheder for at indføre et nyt akademisk dannelsesfag på de danske universiteter.

Gruppen har i denne uge afleveret sin rapport til den nuværende minister, Tommy Ahlers, og heri foreslår man at etablere et nyt fag ved navn Akademia, der samtidig indoptager og nytænker det nuværende Fagets videnskabsteori. Akademia skal udgøres af både fælles, tværdisciplinært indhold og lokale, uddannelsesspecifikke elementer. Inspirationsgruppen har som udgangspunkt anbefalet, at faget skal udgøre 15 ECTS-point og placeres på andet eller tredje år af bacheloruddannelsen.

Den overordnede målsætning med Akademia er, at det skal udvikle de studerende som fagpersoner, mennesker og borgere ved at fremme deres nysgerrighed, dømmekraft og kritiske sans. Teknologiforståelse, etik, videnskabelige traditioner og akademiske grundredskaber er nogle af de elementer, som skal indgå i faget.

Foruden tankerne om det nye fag har inspirationsgruppen foreslået ministeren en justering af universitetsloven, så denne i højere grad afspejler universitetsuddannelsernes menneskelige og samfundsmæssige formål.

Prorektor Berit Eika er formand for inspirationsgruppen.

  • Læs kronik om tankerne bag Akademia (bragt i Kristeligt Dagblad 29.06.2018)
  • Læs mere og se inspirationsgruppens rapport hos UFM 

 

Rektor fra Stockholms Universitet træder ind i AU’s bestyrelse   

Rektor Astrid Söderbergh Widding fra Stockholms Universitet træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse pr. 1. juli.

Astrid Söderbergh Widding er professor i filmvidenskab og sidder som ”chair of The Principals’ Council” i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som årligt uddeler 1,8 mia. kroner til forskning inden for medicin, teknologi og naturvidenskab.

Connie Hedegaard fremhæver, at Astrid Söderbergh Widding har både ledelses- og forskningserfaring, og at hun kan bidrage med et eksternt blik på den danske universitetsverden.

Astrid Söderbergh Widding sad desuden med i det bedømmelsespanel, som varetog institutionsakkrediteringen af Aarhus Universitet i 2016-2017.

Hun indtræder i AU's bestyrelse pr. 1. juli, når Margareta Wallin Peterson efter reglerne stopper efter otte år i bestyrelsen.

Udpegningen af det nye bestyrelsesmedlem sker på baggrund af et åbent, offentligt opslag. Læs nærmere om udpegningsprocessen


Blackboard skal i udbud

I henhold til de offentlige udbudsregler skal Aarhus Universitets fælles Learning Management System – Blackboard – nu i udbud. Udvalget for Uddannelse har vedtaget de overordnede rammer for processen, som AU Uddannelse står i spidsen for. Første skridt er at udarbejde udbudsmaterialet, som skal være færdigt til oktober i år.

Ud over en arbejdsgruppe er der nedsat en styregruppe og en referencegruppe med repræsentanter fra de pædagogiske centre, Edu-IT-hub’en, AU IT og AU Uddannelse. Videnskabelige medarbejdere og studerende vil blive inddraget gennem fokusgrupper, der sætter fokus på brugervenlighed og behov for funktionalitet.

Det forventes, at Blackboard deltager i udbuddet, og valg af leverandør foreligger medio juni 2019.


Institut for Fysik og Astronomi får ny institutleder

Professor Ulrik Uggerhøj er pr. 1. juli ansat som institutleder på Institut for Fysik og Astronomi. 


Administrationschef på Aarhus BSS er ansat

Anne Bækby Johansen er pr. 1. august ansat som administrationschef på Aarhus BSS. Hun har været konstitueret i stillingen siden april i år.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp