Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 23/2018

Rekordmange ansøgere 

Ved ansøgningsfristen til kvote 1 den 5. juli havde Aarhus Universitet modtaget mere end 10.300 førsteprioritetsansøgninger - en fremgang på 5 pct. sammenlignet med 2017 og et historisk højt tal. Fremgangen kan blandt andet tilskrives en stigende søgning til ingeniøruddannelserne, medicin, psykologi, biologi og antropologi.  Tallene er foreløbige og kan ændre sig frem til den endelige opgørelse i næste uge.


”Vi siger fra” på Aarhus Universitet

Det skal være enkelt og overskueligt for studerende at finde hjælp og støtte, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd fra medstuderende eller ansatte på Aarhus Universitet. Derfor er der nu en hjemmeside, som viser, hvem man kan kontakte for at tale sine oplevelser og aftale, hvilken videre handling der skal til.

På hjemmesiden, ”Vi siger fra”, kan man se eksempler på grænseoverskridende adfærd. Her præciseres det også, at det er den enkeltes oplevelse, der definerer, om der er tale om grænseoverskridende adfærd. Man kan henvende sig i fortrolighed.


Rammekontrakt er underskrevet 

Aarhus Universitets strategiske rammekontrakt med ministeriet er nu underskrevet af formand for bestyrelsen Connie Hedegaard og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Rammekontrakten sætter retning for hver enkelt uddannelsesinstitution de næste fire år. Rammekontrakterne afløser de tidligere udviklingskontrakter.

Aarhus Universitet har syv overordnede mål for de kommende fire år:

  1. Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets position som en stærk international forskningsinstitution
  2. Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor arbejdsmarkedet i særlig grad mangler viden og kvalificeret arbejdskraft
  3. Øge de studerendes læringsudbytte
  4. Forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet
  5. Bidrage til øget innovation i private virksomheder og den offentlige sektor
  6. Udvikle universitetets bidrag til samfundet gennem forskningsbaseret myndighedsbetjening
  7. Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grundlag

34,5 millioner kr. til nyt højteknologisk forskningsmiljø ved AU

Danmark investerer et milliardbeløb i de topmoderne forskningsfaciliteter omkring European Spallation Source (ESS) ved Lund i Sverige. Professor Bo Brummerstedt bliver nu forskningsleder af det første danske fyrtårnsmiljø, der fokuserer på at udnytte Danmarks store investering i ESS. Omdrejningspunktet bliver at udnytte de nye, teknologiske forskningsmuligheder inden for materialeforskning. Med udpegelsen følger en bevilling på 34,5 millioner kr.


Nyt kursus til ledere på AU

Et nyt kursus giver en introduktion til grundlæggende ledelseskompetencer, der skal styrke den daglige ledelse på AU.

Universitetsledelsen har ønsket at opprioritere ledelsesudvikling og håber, at både nye og mere erfarne ledere såvel i forskningsmiljøerne som i administrationen vil overveje, om kurset kunne være interessant for dem.    


Ny AU i tal offentliggjort

AU i tal er et online opslagsværk, der præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet inden for forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling, personale, økonomi og bygninger. Oplysningerne er primært til intern brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab.  

AU i tal er netop opdateret med nøgletal fra 2017, og i arkivet findes tal fra de sidste fem år. 


Gå gratis på Folkeuniversitetet – der er stadig ledige pladser

Gå på opdagelse i de flere end hundrede forelæsninger og forelæsningsrækker, der tilbydes i Aarhus, Emdrup og Herning og find noget, du kan glæde dig til, når sommeren er slut.

Nuværende og pensionerede medarbejdere ved Aarhus Universitet kan tilmelde sig ét gratis forløb – tilmeldingsfristen er den 10. august.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp