Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 24/2018

Minister besøger Aarhus Universitet

Mandag den 13. august besøger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen Aarhus Universitet. Ministeren indleder sit besøg på forskningsskibet Aurora og tager derefter videre til Agro Food Park og Foulum.  I løbet af sit besøg fik ministeren oplæg om bl.a. vandmiljø – landbrugs- og klimapåvirkning, fødevareforskning og erhvervssamarbejde inden for fødevarerområdet samt cirkulær bioøkonomi.


Undersøgelse af forskningsfrihed i gang

Aarhus Universitet er i gang med en undersøgelse af, om forskere ved Aarhus Universitet føler sig presset til at ændre, tilbageholde eller undlade at publicere forskningsresultater. Alle forskere på universitetet har derfor fået et spørgeskema. Universitetsledelsen opfordrer alle til at svare, så undersøgelsen giver så retvisende et billede som muligt. 

Spørgeskemaundersøgelsen bliver suppleret af kvalitative interview med en række forskere og ledere af fagmiljøer. Interviewene bliver gennemført hen over efteråret. 

De fire akademiske råds formænd og fællestillidsmanden for det akademiske personale sidder i den styregruppe, der står for gennemførelsen af undersøgelsen, som rektor Brian Bech Nielsen tog initiativ tidligere på året efter en Politiken-rundspørge på landets universiteter. Den viste, at 7,4 procent af de 1.200 forskere, som havde deltaget i rundspørgen, havde oplevet at føle sig presset af politiske aktører. Brian Bech Nielsen finder det vigtigt at afdække omfanget af politisk pres på forskningsfriheden på Aarhus Universitet og understreger, at forskere frem for alt skal holde fast i deres integritet og faglighed. 

Resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt og drøftet på et de akademiske råds seminar seminar i december 2018. Herefter bliver den offentliggjort sammen med rådenes og universitetsledelsens kommentarer til resultaterne.  

Der er frist for svar på spørgeskemaet den 6. september.


Solidt studieoptag på Aarhus Universitet 

Natten til den 28. juli fik 7314 ansøgere at vide, at de var blevet tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet. Et optag på størrelse med det i 2017. Igen i år blev en stigende andel af pladserne tilbudt til ansøgere, der havde den givne uddannelse som førsteprioritet. 

I forhold til universitetets ingeniør- og digitaliseringssatsninger var der en stigning i optaget på AU’s ingeniøruddannelser og på datalogi. Bemærkelsesværdigt var det også, at der i år blev udbudt ingeniørstudiepladser til markant flere kvinder end i 2017 – i alt 32% af det samlede antal pladser på det område blev tilbudt til kvinder.  

Der er stadig ledige studiepladser på enkelte uddannelser. Der er løbende optag. Følg linket nedenfor for, for at se hvilke uddannelser, der stadig har ledige pladser.


Lidt større fødselsdag end sædvanligt

Så er det snart tid til at fejre universitetets fødselsdag, og i år fylder Aarhus Universitet rundt – 90 år.
Traditionen tro skal AU fejres, og mandag den 6. august åbnede årsfesttilmeldingen for medarbejdere, som alle har modtaget en invitation i deres indbakke. 

Årsfesten afholdes den 14. september med en højtidelighed i Aulaen, hvor der bl.a. er pris- og legatoverrækkelser, udnævnelse af årets æresalumne, promovering af æresdoktorer, festtaler og musikalske indslag – efterfulgt af et let traktement i Vandrehallen.

Aftenens program byder på koncert i Musikhusets Store Sal, hvor Steen Jørgensen, Kira Skov, Jesper Binzer, Nina Forsberg, Jimmy Jørgensen og Indra Rios-Moore er blandt solisterne. Kapelmestrene er igen Per Chr. Frost og Peter Vuust, og vi entrerer med Martin Brygmann som konferencier. Efter underholdningen er alle gæster inviteret til snacks og vin i foyeren.

Tilmeldingsfristen er den 21. august til både aulahøjtideligheden og koncerten, og der er mulighed for at deltage med ledsager. Pladserne til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire fakulteter og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet, og man får besked medio uge 36.

Ligesom i 2017 udsendes billetter og adgangskort elektronisk. Det betyder, at man selv skal printe og medbringe sine billetter og adgangskort. Disse udsendes sammen med svar på lodtrækningen.

Universitetets fødselsdag bliver også fejret med en stor, fælles fest i Universitetsparken den 21. september, hvor alle studerende og medarbejdere er inviteret. Dagens værter er Studenterrådet, AU Sport og Aarhus Universitet. Det er Danmarks Største Fredagsbar, som i år bliver endnu større i denne særlige fødselsdagsudgave. Ud over koncerter med større danske artister vil der også være en jazz- og blueslounge, og Universitetsledelsen står bag baren. 


Nyt kursus i ledelse på AU – husk tilmelding  

Tilmeldingsfristen for AU’s nyoprettede kursus i ledelse nærmer sig. Kurset giver indblik grundlæggende lederkompetencer – målrettet ledelse på AU – og henvender sig både til nye og mere erfarne, selvlærte ledere.

Første kursushold begynder 13. september og andet kursushold 8. november. Tilmeldingsfrist er 3 uger før kursusstart.  


Kalender

  • 16. 23. og 30. august: DHL-stafet i hhv. Odense, Aarhus og København
  • 17. august: Officiel åbning af Center for Ret og Digitalisering
  • 14. september: Årsfest i Aulaen og Aarhus Musikhus
  • 21. september: Danmarks Største Fredagsbar med 90-års fødselsdagsfest for studerende og medarbejdere
  • 1. oktober: Bestyrelsesmøde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp