Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2018

Universitetet fylder 90 år i dag – og rigtig mange deltager i festlighederne

Stort tillykke til Aarhus Universitet, der i dag fylder 90 år. Tusindvis af studerende og medarbejdere har gennem årene sat sine aftryk på og været med til at forme Aarhus Universitetet. Det står i dag stærkere og mere livskraftig end nogensinde, så der er god grund til at være stolte af vores universitet.  

I anledningen af 90-års fødselsdagen er der lavet en række videoer, som på forskellig vis giver os et indtryk af personligheder og begivenheder, som er eller har været med til at tegne universitetet indadtil og udadtil. Der er lavet en fotokavalkade over de 90 år, som du får leveret på 90 sekunder. 

Aarhus Universitets 90 år bliver fejret lidt mere end sædvanligt, og der bliver i år fødselsdagsfest to fredage i streg. 

På fredag gælder det den traditionelle årsfest. Først i Aulaen og senere i Musikhuset, og interessen for begge begivenheder har været overvældende. Derfor er der desværre ikke plads til alle. I forhold til billetter til årsfestfejringen i Aulaen og Musikhuset har alle, der har ønsket at deltage, modtaget besked pr. mail om udfaldet af lodtrækningen. I lodtrækningen blandt medarbejdere har 150 fået plads i Aulaen, mens 967 har fået plads i Musikhuset – begge tal inkluderer ledsagere. Pladserne er fordelt relativt efter antallet af medarbejdere på de fire fakulteter og administrationen. 

For at så mange som muligt får glæde af både aulahøjtideligheden og koncerten i Musikhuset, kan man returnere sine billetter, hvis man bliver forhindret i at deltage. Kontakt i så fald KongresKompagniet på mailadressen meda@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960 med oplysning om billetternes placering i Store Sal (indgang, række, sæde). Det samme gælder adgangskort til aulahøjtideligheden.

Fredag den 21. september bliver der endnu en fødselsdagsfest. Denne gang i Universitetsparken, hvor studerende og medarbejdere kan hygge sig med hinanden til forskellige aktiviteter ligefra motionsløb til koncerter.  


STEM-efterspørgsel: Der findes ingen ”quick fix” 

Dansk Industri, VIA Erhverv og Aarhus Universitet satte fredag d. 7. september den stigende STEM-efterspørgsel til debat på årets Folkemøde for Uddannelse i Nr. Nissum. Der var særligt fokus på tiltrækning af flere kvinder, og det var et tema, der ikke bare trak fuldt hus, men også stor diskussionslyst blandt både publikum og panel. Og konklusionen var klar: Problemet er tydeligt; det er løsningerne imidlertid ikke.

 En målrettet indsats i grundskolen, mere studievejledning, nedbrydning af fordomme, udvidelse af gymnasiernes samarbejde med virksomheder og stop for besparelser på uddannelsessektoren var blot nogle af de mangeartede ønsker, som publikum rettede mod debattens panel, der omfattede repræsentanter fra de videregående uddannelser, erhvervslivet, Christiansborg og gymnasiesektoren.

Prorektor Berit Eika fastholdt i sit indlæg, at universiteterne har en stor opgave i forhold til blandt andet at sikre nogle studie- og forskningsmiljøer, der kan tiltrække både mænd og kvinder, men fastholdt, at det er et langt sejt træk, der kræver indsats fra hele uddannelsesfødekæden. 


Aarhus Universitet indstillet til positiv akkreditering

Aarhus Universitet er nu indstillet til en positiv institutionsakkreditering. Universitetets kvalitetssikringssystem – og ikke mindst medarbejderes og studerendes indsats for at udleve det – har hele vejen fået grundlæggende ros, men i den første akkrediteringsproces slog panelet ned på, at systemet havde mangler i forhold til monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering, samt i reglerne for udpegning af eksterne medlemmer til uddannelsesevalueringer. 

Akkrediteringspanelet noterer i det udkast til afgørelse, som universitetet har fået i høring, at AU har ’iværksat tiltag, der kan løse disse udfordringer’.

 


Carlsbergfondets forskningspris 2018 til professor Poul Nissen  

Professor Poul Nissen modtog søndag den 2. september Carlsbergfondets Forskningspris for sit banebrydende arbejde inden for strukturel biologi. Poul Nissen er den drivende kraft bag DANDRITE, en dansk afdeling af Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine og er desuden partner i Danmarks Grundforskningfonds Center for Proteins in Memory (PROMEMO) og Lundbeckfonden-centeret BRAINSTRUC. 

Carlsbergfondets Forskningspris uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Prisen er på en million kroner, heraf er 250.000 kr. som en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt. Prisen blev overrakt af H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher på Ny Carlsberg Glyptotek

Årets anden modtager af Carlsbergfondets forskningspris 2018 er AU-alumne Tim Bollerslev. Han fik prisen for sin forskning inden for finansiel økonometri. Tim Bollerslev, der er professor på Duke University, modtog i 2008 Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, og i 2007 blev han tilknyttet forsknignscentret CREATES på AU.


VILLUM Experiment-bevillinger til otte AU-forskere

Otte forskere på Aarhus Universitet har modtaget en VILLUM Experiment-bevillling. VILLUM FONDEN har i denne omgang støttet 53 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer med i alt 100 mio. kr. Det er anden gang, fonden bevilger midler via dette VILLUM Experiment-program til originale forskningsideer. Fremover vil uddelingen ske en gang årligt. 


Kalender

  • 14. september: Årsfest i Aulaen og Musikhuset
  • 21. september: 90-års fødselsdag i Parken
  • 1. oktober: Bestyrelsesmøde
  • 8. oktober: Indvielse af Skou-bygningen og åbning af udstilling om Jens Christian Skou i anledning af hans 100-års fødselsdag
  • 8. oktober: Østjysk topmøde 2018 i Business Region Aarhus
  • 2. november: Aarhus Symposium
  • 5. november: Netværksarrangement for topledere i gymnasiesektoren
  • 22. november: Fællesmøde i HAMU/HSU
  • 30. november: Konference om kønsbalance

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp