Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2018

Aarhus Universitet med i stærk universitets-alliance

Aarhus Universitet har valgt at gå sammen med 5 andre europæiske, forskningsintensive universiteter i en strategisk alliance, som skal fremme samarbejdet inden for både uddannelse og forskning. Alliancen består foruden Aarhus Universitet af universiteter:

  • Humboldt-universität zu Berlin (DE)
  • King’s College London (UK)
  • Université catholique de Louvain (BE)
  • Universitetet i Oslo (NO)
  • Université Paris Diderot (FR)

De studerende på de 6 universiteter vil med tiden kunne drage fordel af det bedste fra hvert af universiteterne, så det bliver et løft af uddannelserne for alle. Det er desuden ønsket at skabe dybere forskningssamarbejder på tværs. Partnerne i denne nye alliance har en ambition om at udforske innovative veje til samarbejde og vidensdeling samt drage fordel af hinandens styrker, og i sidste ende løfte hinanden og fremme deres position i den globale akademiske verden fremover. 

I alliancen arbejdes der i den kommende tid på at udvikle de aktiviteter og elementer, som skal bære samarbejdet.

Den nye alliance arbejder derudover på en ansøgning mod at blive et formelt netværk under EU-Kommissionen; kommissionens såkaldte European University Initiative.

Alliancens hjemmeside


Færre engelsksprogede studiepladser - også på AU

Regeringens ønske om at reducere antallet af internationale studerende på de danske universiteter kommer nu konkret til udtryk på Aarhus Universitet.

Aftalen med Uddannelses- og Forskningsministeriet betyder, at der ikke bliver optaget nye studerende på bacheloruddannelsen Marketing and Management Communication, og fra 2020 lukker optaget også på kandidatuddannelsen Corporate Communication. Begge uddannelser hører til på Institut for Virksomhedsledelse.

Alle nuværende studerende vil kunne færdiggøre deres uddannelse. De studerende, som er optaget på bacheloruddannelsen Marketing and Management Communication i 2017 og 2018, får dog ikke mulighed for at fortsætte på Corporate Communication, og Aarhus BSS arbejder derfor på at sikre dem pladser på en anden relevant kandidatuddannelse.

På Arts er man i gang med at afklare de præcise konsekvenser af dimensioneringen. Der vil grundlæggende blive tale om at omlægge et antal engelsksprogede uddannelser og linjer til dansk, men situationen er forskellig for de involverede linjer og uddannelser, og de konkrete planer vil derfor først være lagt ved udgangen af denne uge. Også her vil nuværende studerende under alle omstændigheder kunne færdiggøre de uddannelser, de er i gang med.

”Nu har vi fået et resultat, der sikrer, at vi lever op til ministeriets krav, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste på internationaliseringen. Både fordi vi får færre udenlandske studerende, men også fordi de danske studerende kommer til at studere i et mindre internationalt miljø. Jeg havde langt hellere set, at man fokuserede på gevinsterne ved at fastholde flere internationale studerende og undlod at pålægge os endnu et loft”, udtaler prorektor Berit Eika.

Læs mere om planerne på Aarhus BSS

Læs mere om den internationale dimensionering (hos UFM) 


Danske Universiteter går til Vestager for at stoppe forlagsmonopol

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager har netop modtaget en opfordring til at gribe ind over for stigende priser i den internationale, videnskabelige forlagsbranche. Et estimat viser, at europæiske universiteter bruger mere end fem milliarder kroner på at tilgå forskningsdata og publikationer, som de samlet set er de primære bidragsydere til. Markedsforhold med monopollignende tilstande i den videnskabelige forlagsbranche har gjort det muligt for forlagene bl.a. at komme igennem med fortrolighedsklausuler og uigennemskuelige aftaler. 

Henvendelsen til Margrethe Vestager kommer fra European University Association på vegne af 800 europæiske universiteter, og initiativet til henvendelsen er taget af Danske Universiteters Forsknings- og innovationspolitiske udvalg, som Health-dekan Lars Bo Nielsen sidder i spidsen for. 

Læs Danske Universiteter går til Margrethe Vestager for at stoppe forlagsmonopol

(På siden findes også link til henvendelsen til kommissæren i sin fulde længde).


30 mio. kr. til højteknologiske elektronmikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en bevilling på 30,76 mio. kr. til EMBION, et dansk forskningssamarbejde ledet af professor Poul Nissen fra Aarhus Universitet. EMBION er en forskningsinfrastruktur for cryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) på biologiske materialer. I samarbejdet deltager også Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Statens Serum Institut. Bevillingen kommer fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur.

Der er samtidig givet 11,2 mio. kr. til CERN-UP,til at opgradere faciliteterne til eksperimenter med dansk deltagelse på CERN – Det Europæiske Center for Højenergifysik. CERN-UP er et samarbejde ledet af Københavns Universitet med deltagelse af Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. 

Læs mere om EMBION

Læs pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Junior Researcher Association afholder konference om kønsbalance

Fredag den 16. november afholder AU Junior Researcher Association (JRA) konferencen “More Women in Research: A Call for Action”. På konferencen deltager ST-dekan Niels Chr. Nielsen og HE-prodekan Lise Wogensen Bach sammen med blandt andre repræsentanter fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), Foreningen for Kønsforskning, JRA og AU’s forskningsmiljøer.  

Konferencen - der har til formål at diskutere kønsbias og hvordan de kan overvindes - er en del af projektet The Gender Bias in Research: C3 - Course, Coaching, and Conference, der ledes af JRA. Projektet er støttet af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE).

Der er udsolgt til konferencen. Dog kan man blive skrevet på venteliste. 

Læs mere om konferencen


Dekan ved Health: Sundhedsforskning bør ske i samarbejde mellem flere professioner

I et debatindlæg på Science Report sætter Health-dekan Lars Bo Nielsen fokus på, hvad et tværfagligt samarbejde betyder for fremtidig succes inden for sundhedsforskning. I sit indlæg fra d. 6. november nævner han, at vi på Aarhus Universitet allerede har succesfulde eksempler på konvergens, og der bygges hele tiden nye værdifulde samarbejdsbroer mellem sundheds- og naturvidenskab. Han påpeger dog, at en politisk opbakning til at investere langt mere i konvergens på det nationale plan, samt forskningsmiljøernes villighed til at samarbejde med andre fagligheder, vil være afgørende for, at universitetet for alvor kan tage del i den internationale konvergensrevolution.

Læs Fremtidens sundhedsforskning bør ske i samarbejde mellem professioner


Dekaner til kirkeministeriet: Lad os samarbejde om af fastholde præsternes teologiske faglighed

Som svar på en klumme af kirkeminister Mette Bock stiller Arts-dekan Johnny Laursen og Teologi-dekan fra KU, Kirsten Busch Nielsen, sig blandt andet undrende over for ministerens ønske om at oprette en forsøgsuddannelse som alternativ til det klassiske teologistudium. Det er ikke foreneligt med, at man samtidig ønsker at opretholde den teologiske faglighed. Dekanerne opfordrer derfor til, at lovforslaget sættes i bero, og der i stedet indgås et samarbejde for at finde den bedste løsning.

Læs Lad os samarbejde om af fastholde præsternes teologiske faglighed


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.
Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.