Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2018

Rektor: Skatteaftale kan ramme en vigtig livsnerve i forskningen

Dele af regeringens nye skatteaftale er problematisk for dansk forskning. Det skriver rektor Brian Bech Nielsen.  


Bestyrelsen kvitterer for AU’s uddannelsesarbejde

Både opgaverne i 2017 og planerne for 2018 var under luppen, da Aarhus Universitets bestyrelse i denne uge kvitterede for medarbejdernes indsats på uddannelsesområdet.


Flot fremgang i virksomheders tilfredshed med AU-samarbejde

Der er en markant fremgang i tilfredsheden med det samarbejde, som virksomheder har med Aarhus Universitet. Samtidig er AU det universitet, som har næstflest samarbejdsaftaler med virksomheder, kun overgået af DTU.


Udkast til strategisk rammekontrakt er klar til anden forhandlingsrunde med ministeriet

Aarhus Universitet er nu i mål med et udkast til den strategiske rammekontrakt, der skal afløse den nuværende udviklingskontrakt. Udkastet indsendes den 28. februar til Uddannelses- og Forskningsministeriet som grundlag for universitetets andet forhandlingsmøde med ministeriet den 14. marts. Rektor kvitterer for en værdifuld høringsproces internt. 


Aarhus BSS indfører adgangskrav på 7 fra 2020

Fra 2020 indfører Aarhus BSS et adgangskrav på minimum 7 på alle fakultetets uddannelser. Målet er at styrke de studerendes studiemæssige forudsætninger, sikre høj kvalitet og nedbringe frafald.


Region Midtjylland analyserer regionens forskningsstyrker 

Region Midtjylland har taget initiativ til en få gennemført en analyse af forskningsstyrker med stort potentiale for erhvervssamarbejde. Projektet indeholder også en analyse af erhvervsstyrker i regionen, og tilsammen skal analyserne bidrage til at kvalificere den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Region Midtjylland lægger op til et tæt samarbejde med Aarhus Universitet i analysefasen. Analysen vil bestå af både data og kvalitative interviews.

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde og Universitetsledelsen vil følge analysearbejdet tæt i de kommende måneder. Den færdige analyse forventes færdig i maj 2018.


Snart begynder lønforhandling 2018

1.-15. marts kan du som medarbejder på Aarhus Universitet indtaste oplysninger til brug for lønforhandling 2018.


Ny centerleder på iNANO

Vicecenterleder Trolle Linderoth er ansat som ny centerleder for iNANO, AU’s interdisciplinære center for nanoscience. Han tiltræder stillingen pr. 1. februar 2018.


AU-professor i spidsen for nyt europæisk forskningssamarbejde

Marie Skłodowska-Curie Actions – en del af Horizon 2020 – har finansieret et nyt europæisk konsortium med fire millioner euro. AU-professor Kurt Gothelf på Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) står i spidsen for det nye europæiske samarbejde, der gennem uddannelsen af 15 ph.d.-studerende skal bane vejen for at skabe DNA-baserede robotter.


Bestyrelsesmedlemmer udpeget til AUFF og Sandbjerg Gods

AU’s bestyrelsen har på mødet den 22. februar genvalgt professor Peter Løchte Jørgensen som medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond for en fireårig periode. Peter Løchte Jørgensen har været medlem af AUFF’s bestyrelse siden 2010 og har været næstformand siden maj 2017.

Derudover har bestyrelsen udpeget den samlede bestyrelse for Sandbjerg Gods for de kommende tre år. Institutleder, professor Birgit Schiøtt fra Institut for Kemi indtræder som nyt medlem, mens professor Jørgen Albæk fra Aarhus BSS træder ud. Rektor fortsætter som formand, og de øvrige fem medlemmer er genudpeget.  Det drejer sig om universitetsdirektør Arnold Boon, prodekan Niels Overgaard Lehmann, Arts, direktør Ole Steen Andersen, tidligere Danfoss, fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen samt rektor Birthe Friis Mortensen, UCSyd.


Kalender

 • 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen
 • 1. marts: Supplerende selvevalueringsrapport indsendes til Akkrediteringsinstitutionen
 • 2.-23. marts: Rektor besøger de administrative centre og vicedirektør-områderne
 • 12. marts: Internationalt panel evaluerer AIAS
 • 13. marts: Kick off for indsatsen med Educational IT
 • 14. marts: Rammekontrakt – andet forhandlingsmøde
 • 20. marts: Første spadestik til nyt byggeri for FOOD i Aarhus
 • 22. marts: Møde mellem danske og britiske universitetsrektorer på den britiske ambassade i København
 • 5.-6. april: Uddannelses- og Forskningsmødet 2018 på Kolding Fjord
 • 9. april: ERC-inspirationsdag (åbning v. BBN)  
 • 11. april: Bestyrelsesmøde
 • 26. april: Forskningens Døgn
 • 4. maj: Rektor åbner AU Challenge (case competition) 
 • 24.-26. maj: MatchPoints Seminar
 • 30. maj: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp