Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2020

 

Forlænget fysisk nedlukning – og ny aftale om “afvikling af frihed”

I denne uge meddelte statsminister Mette Frederiksen, at den fysiske nedlukning af universiteterne forlænges med yderligere 14 dage frem til og med den 13. april. Der arbejdes alle steder på højtryk for at fortsætte universitetets aktiviteter på distancen. Det er udfordrende, men ikke desto mindre lyder meldingerne generelt, at både medarbejdere og studerende opretholder et imponerende højt aktivitetsniveau på undervisning, forskning og studier.

Der er netop kommet en ny aftale om offentligt ansatte, der ikke kan arbejde hjemme. De skal frem til 14. april afvikle op til fem dages “frihed”. Aftalen er forhandlet på plads mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked, og den vil også berøre nogle medarbejdergrupper på Aarhus Universitet. Lederne for de berørte medarbejdere vil tage hånd om at informere dem. Der er kun tale om medarbejdergrupper, som ikke kan varetage deres opgaver fra distancen eller medarbejdere, hvis arbejdsopgaver er væsentligt reduceret i omfang.

Du kan fortsat holde dig løbende opdateret på AU's corona-site


Fremgang i søgningen via kvote 2

Aarhus Universitet har nu fået den endelige opgørelse over fordelingen af kvote 2-ansøgninger til universitetets uddannelser. I alt 15.732 ansøgninger er kommet ind via kvote 2, hvoraf 5.852 har Aarhus Universitet som første prioritet. Det er en klar stigning sammenlignet med sidste år på henholdsvis 5 og 6 pct., viser den endelige opgørelse. 

Fremgangen ses på tværs af alle fem fakulteter. Det er bl.a. IT-uddannelserne, der går frem. Derudover ses stigning i søgningen til bl.a. økonomi, folkesundhed og de klassiske sprogfag. 


Udbud: Bygherre skal findes til Aarhus BSS' arealer i Universitetsbyen

Forberedelserne til Aarhus BSS’ indflytning i Universitetsbyen tager form. Senest har styregruppen for Aarhus Universitets fysiske campusudvikling godkendt et udbudsmateriale for projektet, som beskriver fakultetets behov og ønsker til de kommende arealer. Nu skal det udførende totalentreprenørteam findes, og arbejdet sættes i gang.

Flytningen af Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby er en del af universitetets vision om en mere samlet, stærkt og velintegreret Campus 2.0. Med Aarhus BSS’ godkendte udbudsmateriale i hånden vil universitetet nu komme et vigtigt skridt nærmere visionen.   

Totalentreprenørteamet forventes at blive udpeget i slutningen af marts 2021, hvorefter arbejdet med at skabe fremtidens campus for alvor går i gang.   

Tag en virtuel rundtur i Universitetsbyen ved at downloade app'en "Universitetsbyen". Læs mere og download appen her.


Tre molekylærbiologer modtager Marie Sklodowska-Curie stipendium

Narcis Adrian Petriman, Ronja Driller og Jan Heiner Driller fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik modtager det prestigefyldte Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship, der har til formål at støtte karriereudvikling af de bedste og mest lovende forskere inden for deres fagområde. Alle tre AU-forskere er fra Sektion for Strukturel Biologi, og dermed er de tre fellowships også en stor international anerkendelse af sektionens høje forskningskvalitet.


Ny prodekan for sundhedsforskning

Til august tiltræder klinisk professor Hans Erik Bøtker stillingen som prodekan for forskning på Health. Med sig har han 37 års erfaring som læge og forsker i hjertesygdomme og et solidt internationalt netværk.


Ledelsesskift på Institut for Ingeniørvidenskab

Professor (MSO) Lars Ditlev Mørck Ottosen tiltræder som konstitueret institutleder på Institut for Ingeniørvidenskab den 1. maj. Han afløser institutleder Thomas Toftegaard, der har valgt at takke ja til en anden og endnu ikke offentliggjort stilling. 


Forskningsformidling fortsætter på trods af nedlukning

Aarhus Universitet er lukket rent fysisk, men forskning og uddannelse forstætter i vid udstrækning på distancen – det samme gør formidlingen. Universitetets forskere bidrager hyppigt med deres ekspertviden i medierne, men flere af dem har også fundet nye veje til at formidle viden i en tid, hvor mange borgere opholder sig derhjemme.