Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2020

Planer lægges nu for gradvis genåbning - men ingen fastlagte datoer endnu

Som følge af statsminister Mette Frederiksens udmelding om mulig gradvis genåbning af samfundet efter påske arbejder universitetet nu på at planlægge, hvordan det vil kunne foregå på Aarhus Universitet.

Det kan der ikke gives præcise datoer for, da det afhænger af corona-udviklingen. Dog ligger det fast, at ingen som udgangspunkt møder ind den 14. april, som det ser ud nu. Når vi begynder at vende tilbage til universitetet, får den enkelte medarbejder besked fra nærmeste leder.

Rektor gør status på de første tre uger med fysisk nedlukning og takker alle medarbejdere for en forbilledlig indsats.


Eksamener i forårssemesteret

I dag har prorektor Berit Eika på vegne af universitetsledelsen sendt en mail til alle studerende om afvikling af eksamener i forårssemesteret.

På Aarhus Universitet har man valgt at holde muligheden åben for, at studerende så vidt muligt kan få lov at gå til den eksamen, de har forberedt sig på. Derfor vælger AU at se tiden an frem til senest 1. maj.

Samtidig forbereder unviersitetet sig på, hvordan man vil tackle en delvis genåbning. Der er stor forskel på vilkårene på de forskellige uddannelser, og derfor har universitetsledelsen nu bedt de enkelte studienævn om hurtigst muligt at lave en plan for:

  • hvilke prøver, der bør prioriteres afholdt som oprindeligt planlagt
  • hvilke prøver, der nu eller fra 1. maj skal omlægges
  • hvilke prøver, universitetet er nødsaget til at udskyde

Læs mailen til de studerende


Positivt økonomisk overskud i en udfordrende tid

Aarhus Universitet forventede et underskud på 48 mio. kr., men gik i sidste ende ud af 2019 med et overskud på 51 mio. kr. En del af forklaringen til årets overskud er, at der helt frem mod årets afslutning var stor tvivl om, hvordan finansloven for 2020 ville falde ud. Dette usikkerhedsmoment gjorde, at mange fagmiljøer var tilbageholdende med indkøb og nyansættelser. Derudover gav universitetets investeringer af overskydende likviditet i 2019 langt større afkast end forventet.

Det uventede giver gode muligheder for at fastholde de strategiske satsninger trods eventuelle udfordringer som følge af corona-udbruddet. 

Bestyrelsen er tilfreds med resultatet og har fortsat fokus på, at universitetet skal nedbringe sin egenkapital ved at investere i faglige satsninger og yderligere digitalisering af universitetet. 


Aarhus Universitet har fået sin første klimastrategi

På bestyrelsesmødet den 1. april blev universitetets første klimastrategi vedtaget. Det er en tilfreds bestyrelse, der har fulgt processen, siden den i december 2018 bad universitetsledelsen om at sætte gang i arbejdet med en strategi for bæredygtighed og klima for universitetet.

Klimastrategien indeholder bl.a. et mål om, at universitetet bliver CO2-neutralt i 2040, at universitetet skal reducere sit klimaaftryk på flyrejser med 30%, samt at der sker CO2-reduktioner forbundet med de varer, universitetet indkøber.

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard kalder klimastrategien ambitiøs og varsler, at den også kommer til at betyder ændrede vaner i hele organisationen.


Velkommen til ny dekan på Faculty of Natural Sciences

Den 1. april er Kristian Pedersen tiltrådt stillingen som ny dekan for Faculty of Natural Sciences. Vi byder velkommen på distancen og ser frem til samarbejdet.


Seneste nyt om corona-forskning på AU

Lige nu optrappes corona-forskning alle steder i landet – også på AU, hvor nye forskningsprojekter løbende kommer til.

Regeringen har i dag den 3. april meldt ud, at de afsætter yderligere 100 millioner kroner til coronarelateret forskning og udvikling. Lektor Martin Tolstrup fra Institut for Klinisk Medicin er blandt dem, der fået del i midlerne. Han har modtaget godt 6,8 mio. kr. til projektet "CoroNAT: Coronavirus neutraliserende antistof terapi".

I en tidligere uddelingsrunde fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har professor og dr.med. Ulf Simonsen modtaget godt fem millioner kroner til at undersøge, hvordan man kan reducere behovet for respiratorer til corona-patienter.

Derudover har Ole Schmeltz Søgaard, læge på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og lektor på Institut for Klinisk Medicin i denne uge modtaget midler fra Lundbeckfonden til at afprøve, om et japansk lægemiddel mod halsbrand kan bruges til at behandle COVID-19. Og professor Søren Dinesen Østergaard har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge de mentale konsekvenser af COVID-19.


265 mio. skal løse fremtidens udfordringer for dansk industri

Med mere end en kvart milliard som fundament og i tæt samarbejde med mere end 50 industrielle partnere, samler danske forskere og eksperter sig nu i udviklingsprojektet MADE FAST, der har til formål at gøre dansk produktion mere effektiv, fleksibel og bæredygtig.

Fra Aarhus Universitet deltager Institut for Datalogi og Institut for Ingeniørvidenskab. Over 50 virksomhedspartnere medfinansierer projektet, og ud over de industrielle partnere, universiteter, GTS-institutter og fire forskellige uddannelsesinstitutioner, så er projektet støttet af en række fonde og organisationer.


Teams er nu til rådighed for virtuelle møder

Samarbejdsplatformen Teams, som er en del af Microsoft Office 365, bliver nu stillet til rådighed for alle medarbejdere til at holde virtuelle møder.

På medarbejdere.au.dk/teams kan du downloade Teams app’en, finde vejledninger og information om kommende webinarer. 


AU udliciterer udvalgte rengøringsopgaver efter udbudsproces

Aarhus Universitet har besluttet, at det fra den 1. juni er rengøringsfirmaet Kongsvang Cleaning & Facility A/S, der skal gøre rent i 52 udvalgte bygninger. De medarbejdere, som i dag gør rent i bygningerne, bliver overdraget til den nye leverandør. Medarbejderne er blevet personligt orienteret.


Aarhus Universitet fremrykker betalinger til leverandører

Aarhus Universitet ønsker at understøtte virksomheder i Danmark, der er hårdt presset grundet corona-situationen. Aarhus Universitet fremrykker derfor betalingen til sine leverandører.

God påske!